Jednotná matice výpůjček

Jednotná matice výpůjček


Opatření rektora č. 24/2016, které nabylo účinnosti dne 1. 10. 2016, zavádí pro všechny knihovny UK, které jsou součástí Centrálního katalogu UK, jednotná pravidla pro půjčování, tzv. Jednotnou matici výpůjček. Jednotná matice výpůjček je pro výše uvedené knihovny UK závazná od 1. 1. 2017.


Co je matice výpůjček? Matice výpůjček je soubor pravidel, podle kterých si jednotlivé statusy (kategorie) čtenářů půjčují dokumenty v knihovnách UK. Definuje:


 • kombinace statusů čtenářů a dokumentů, pro které jsou umožněny výpůjčky.

 • výpůjční lhůty a časy vrácení.

 • toleranci, během které nejsou účtovány pokuty.

 • pravidla pro prodlužování (maximální výpůjční lhůta, počet prodloužení).

 • pokuty za pozdní vrácení.

 • maximální počet současně vypůjčených dokumentů a rezervací.


S přechodem na Jednotnou matici výpůjček dojde k následujícím změnám:


 • všechny knihovny na UK budou půjčovat čtenářům dokumenty podle jednotných pravidel.

 • změní se výpůjční lhůty a pravidla pro prodlužování dokumentů.

 • některé dokumenty si čtenáři nebudou moci půjčit, jiné naopak ano.

 • některým čtenářům mohou být nově účtovány poplatky za pozdní vrácení.

 • některým čtenářům se může změnit výše poplatků za podzní vrácení, a to i zpětně. Proto doporučujeme včas prodloužit, příp. vrátit vypůjčené dokumenty.

 • změní se maximální počty současně vypůjčených dokumentů a rezervací.
Poslední změna: 2. leden 2020 13:22 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty