Výpůjčky pro vyučující

Status čtenáře (11): zaměstnanci KTF, včetně externích vyučujících. Ne doktorandi.


Knihy si můžete vypůjčit pěti různými způsoby.


Výpůjčky podle Výpůjční matice:


Běžná výpůjčka


Výpůjčka trvající jeden měsíc, kterou lze prodlužovat maximálně na tři měsíce. Týká se knih se statusem ‚běžná‘.


Výpůjčka studijních textů


Týká se knih, které mají status jednotky ‚studijní‘. Jedná se především o skripta a další učební texty. Trvá pět měsíců (150 dní) a lze ji prodloužit maximálně na deset měsíců (300 dní).


Grantová výpůjčka


Jestliže jste požádali o nákup knih z nějakého grantu či projektu, máte nárok na přednostní a delší výpůjční dobu. Knihy si můžete převzít ihned po zpracování, ale i později (Váš nárok zůstává). Pozor, kniha se půjčuje pouze do konce trvání grantu. Poté si ji můžete samozřejmě vypůjčit, ale některým z dalších uvedených způsobů.


V ý j i m k y:


Dlouhodobá výpůjčka k vyučování a výzkumu


O tento druh výpůjčky požádejte v případě, kdy potřebujete mít knihu u sebe déle z důvodu výuky nebo Vašeho výzkumu (s výjimkou prezenčních). Půjčují se vždy do 31.10 budoucího akademického roku. Pokud si knihy vypůjčíte v období mezi 1.6 a 30.10, půjčují se až do roku následujícího (tedy, déle než na jeden rok). Knihy je nutné do 31.10 vrátit zpět do knihovny a to i v případě, že si je chcete opětovně vypůjčit. Tento druh výpůjčky nelze nijak prodloužit a je nutné si dokument, v případě trvajícího zájmu, vypůjčit znovu.


Prezenční výpůjčka


Knihy označené jako prezenční se mohou vypůjčovat pouze do 12:00 příštího dne. Pokud o to požádáte, může Vám být, jako vyučujícímu, dokument vypůjčen vždy do konce probíhajícího měsíce. Platí jak pro knihy ze studovny tak i z depozitáře.
Poslední změna: 22. únor 2020 12:57 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty