Mgr. et Mgr. Markéta Dudziková (roz. Bendová), Ph.D.

Katedra systematické a pastorální teologie


Kontakt:

marketa.dudzikova@ktf.cuni.cz


informační systém UKMezi mé odborné zájmy patří

 • řecká patristika

 • filosofie pozdní antiky

 • helénistická židovská filosofie

 • alegorická interpretace Starého zákona

 • antické názory na možnost poznání Boha

 • Filón Alexandrijský

 • Órigenés

 • Řehoř z Nyssy


Vzdělání

 • 2011–2019 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, studium doktorského oboru

  Filosofie (disertační práce „Interpretace Mojžíšova života podle Řehoře z Nyssy v návaznosti

  na myšlení Filóna Alexandrijského“)

 • 2003–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, studium magisterského dvouoboru Český

  jazyk a literatura – Filosofie

 • 2003–2010 Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, studium magisterského oboru

  Katolická teologieZaměstnání

 • 2022– badatelka na katedře systematické teologie a filosofie KTF UK zapojená do

  projektu „Recepce principů alexandrijské exegeze mezi Východem a

  Západem“

 • 2022– externí vyučující na Katedře filosofie a religionistiky, Univerzita Pardubice,

  Fakulta filosofická

 • 2019–2021 badatelka na katedře filosofie ETF UK zapojená do projektů „Vztah mezi

  nestvořeným Bohem a stvořenými bytostmi podle Řehoře z Nyssy v návaznosti

  na alexandrijskou biblickou exegezi“ a „Univerzitní centrum pro studium

  antické a středověké myšlenkové tradice“

 • 2020 učitelka filosofie na Arcibiskupském gymnáziu v Praze

 • 2018– redaktorka časopisu Reflexe (od 2022 šéfredaktorka)

 • 2012–2018 badatelka Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

  Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci

  projektu Historie a interpretace BibleZahraniční studium a stáže

 • 2021–2022 pětiměsíční badatelský pobyt na Yale Divinity School, USA

 • 2016 tříměsíční badatelský pobyt na Institut für Judaistik, Universität Bern, Švýcarsko

 • 2013 pětiměsíční studijní pobyt na Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Německo

 • 2009 semestrální studijní pobyt na Katholisch-theologische Fakultät der Universität Wien, RakouskoJiné

 • Členka Patristické společnosti České republiky a Mezinárodní patristické společnosti

  (AIEP–IAPS)

 • Členka redakční rady časopisu Salve


Odborná činnost

Publikace

 • Dudziková, Markéta, Seeing and Not Seeing in the Darkness. Philo of Alexandria and

  Gregory of Nyssa’s Exegeses of Exod 20:21, in: Studia Philonica Annual, 34, 2022 [vyjde].

 • Dudziková, Markéta, Šalomounova fysika, úvodní studie ke komentovanému překladu Řehoř z Nyssy, Homilie na knihu Kazatel, Praha 2022, str. 11–77 [vyjde].

 • Dudziková, Markéta, Inspirativní rysy starověké alegorie, in: Salve, 31, 2021/4, str. 65–85.

 • Dudziková, Markéta – Vopřada, David, Přechod Rudým mořem jako konkrétní příklad patristické exegeze, in: Salve, 31, 2021/4, str. 87–102.

 • Dudziková, Markéta, „Správná chvíle, která rodí do života“ Čas a ctnost v Homiliích na

  knihu Kazatel Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 35/1, 2021, str. 1–21.

 • Dudziková, Markéta, Friendship with God as an Ultimate Ideal in the Writings of Philo of Alexandria, in: AUC Theologica, 10, 2020/2, str. 9–25.

 • Dudziková, Markéta, Mojžíš a svět idejí. Poznání dané podle Filóna Alexandrijského

  izraelskému králi, zákonodárci, veleknězi a prorokovi, in: Reflexe, 59, 2020, str. 53–79.

 • Řehoř z Nyssy, Mojžíšův život, řecko-české vydání, úvodní studie, překlad a poznámky M.

  Bendová, Praha 2018, Knihovna raně křesťanské tradice.

 • Bendová, Markéta, The Influence of Philo’s De Abrahamo on Gregory of Nyssa’s De Vita

  Moysis, in: AUC Theologica, 8, 2018/2, str. 91‒109.

 • Bendová, Markéta, „Nevěsta Mojžíš“. Role izraelského zákonodárce v Homiliích na Píseň

  písní Řehoře z Nyssy, in: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ ‒ Príslovia ‒ Pieseň piesní, vyd. M. Lichner, Olomouc 2017, str. 153‒174.

 • Bendová, Markéta, Napodobování příbuzného: Vykoupení a nový život podle Katechetické

  řeči Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 2015/2, 26, str. 25‒34.

 • Bendová, Markéta, Základy křesťanské zvěsti podle Řehoře z Nyssy, úvodní studie ke

  komentovanému překladu Řehoř z Nyssy, Katechetická řeč, Praha 2015, str. 9‒80.

 • Bendová, Markéta, Mojžíš, vzor ctnosti podle Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 24, 2014/1, str. 111‒125.

 • Bendová, Markéta, Svoboda v Oratio catechetica magna Řehoře z Nyssy na pozadí Órigenova De principiis, in: Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, vyd. T. Nejeschleba et al., Brno, 2013, str. 25–40.Překlady

 • Kyrillos z Jeruzaléma, Katecheze I (prokatecheze a katecheze 1–11), čes. překl. P. Dudzik –

  M. Dudziková, Praha: Krystal, 2021.

 • Řehoř z Nyssy, Mojžíšův život, čes. překl. M. Bendová, Praha 2018.


Konference a veřejné prezentace

 • „Why Did Souls Turn Away from the Good? Philonic Roots of Origen’s Teaching of koros“,

  16. 8. 2022, Colloquium Origenianum Tertium Decimum, Münster, Německo.

 • „Insatiable Desire of Soul in Philo of Alexandria“, 27. 5. 2022, 2022 Annual Meeting of the

  North American Patristics Society, Chicago, Illinois, USA.

 • „Kniha Kazatel podle Řehoře z Nyssy aneb Šalomounova filosofie přírody“, 14. 2. 2022,

  Patristický seminář [online].

 • „The Pattern and the Image in Gregory of Nyssa’s Interpretation of the Jewish Tabernacle“,

  29. 10. 2021, From Alexandria to Nyssa: Clement and Gregory in Conversation, Řím, Itálie

  [hybridní konference; virtuální účast].

 • „‚Všechno má svůj čas a každá věc pod nebem vhodný okamžik.‘ Čas a ctnost v Homiliích na knihu Kazatel Řehoře z Nyssy“, 17. 9. 2020, Eternity, Time and History in Patristic Thought,

  Praha.

 • „Vztah Mojžíše a inteligibilního vzoru u Filóna Alexandrijského“, 28. 1. 2020, Zimní

  konference Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha.

 • „Stvoření podle obrazu Božího v díle Filóna Alexandrijského“, 28. 9. 2019, III. Česko-

  slovenské filozoficko-teologické sympózium („Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“), Bratislava, Slovensko.

 • “Two ways of interpretation of the Sinai revelation according to Philo of Alexandria and

  Gregory of Nyssa”, 19.‒24. 8. 2019, XVIII. International Conference on Patristic Studies,

  Oxford, Velká Británie.

 • „Nevěsta Mojžíš. Role izraelského zákonodárce v Homiliích na Píseň písní Řehoře z Nyssy“,

  22.–23. 9. 2016, Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna: Kazateľ, Príslovia, Pieseň

  piesní, Teologická fakulta Trnavskej Univerzity, Bratislava, Slovensko.

 • „Napodobovat sourodé. Vykoupení skrze svátosti podle Katechetické řeči Řehoře z Nyssy“

  [Imitation of an Affinity: Redemption through the Sacraments according to the Catechetical

  Oration of Gregory of Nyssa], 24.–25. 9. 2015, Patristická konference, Olomouc.

 • “Story of Virtue: Spiritual Interpretation of Biblical Narrative” (Presentation of a PhD Project), 17.–20. 9. 2014, XIII International Colloquium on Gregory of Nyssa, Řím, Itálie.

 • „Mojžíš, vzor ctnosti podle Řehoře z Nyssy“ [Moses, an Example of Virtue according to

  Gregory of Nyssa], 19.–20. 9. 2013, Patristická exegeze Písma, Praha.

 • „Exegetická metoda Řehoře z Nyssy podle jeho Života Mojžíšova” [The Exegetical method

  used in Gregory of Nyssa’s Life of Moses], 20.–21. 9. 2012, Konference české patristické

  společnosti, Olomouc.

 • „Svoboda v Oratio catechetica magna Řehoře z Nyssy“ [Freedom in the Oratio catechetica

  magna of Gregory of Nyssa], 5.–7. 10. 2011, Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie, Olomouc.


Recenze

 • Dudziková, Markéta: Maren R. Niehoff, Philo of Alexandria. An Intellectual Biography, in:

  Reflexe, 57, 2019, str. 196–205.

 • Bendová, Markéta: Pavel Milko, Órigenés učitel, in: Reflexe, 41, 2011, str. 118–122.


Editorská práce

 • Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci, vyd. M. Bendová – J. Borovanská – D. Vejvodová, Praha 2013.Poslední změna: 4. květen 2023 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám