prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

  Katedra systematické a pastorální teologie  Kontakt:


  informační systém UK
  Školy, kvalifikace, práce

  • 2004 - 2006 předseda podoborové komise 401 – GAČR, teologie – filosofie – religionistika. Členem velké oborové rady GAČR pro humanitní obory, členem Akreditační komise Ministerstva školství pro VŠ v oborech: filosofie, religionistika, teologie.

  • 2003 - 2006 člen oborové rady PG studia pro systematickou teologii na ETF UK v Praze

  • 2002 - 2003 člen vědecké rady KTF UK

  • 2002 - ... vyučuje na KTF UK

  • 2002 jmenován profesorem

  • 2001 - ... vyučuje na HTF UK

  • 2001 -2002 člen vědecké rady Ústavu pro klasická studia AVČR

  • 1998 - ... čen korespondent Mezinárodní papežské mariánské akademie PAMI (Pontificia Academia Mariana Internationalis)

  • 1998 - ... pracuje ve vědecké radě CMTF UP v Olomouci

  • 1997 obhájil habilitační práci Ježíš z Nazareta, Syn Boží a Syn člověka. Olomouc 1997 a byl jmenován docentem

  • 1996 - ... vyučoje dogmatickou teologii na CMTF UP v Olomouci

  • 1995 veřejně obhájil před tříčlennou komisí dizertační práci s titulem La teologia della croce di San Bonaventura

  • 1992 obhájil licenciátní práci s názvem L'obbedienza di Ges  Cristo secondo Fil 2,8 e nell'ambito della teologia della croce

  • 1990 - 1995 PG studium na papežské univerzitě Antonianum

  • 1984 - 1989 asistent na tajném interním studijním institutu Provincie sv. Václava Řádu menších bratří v Čechách a na Moravě

  • 1980 - 1987 základní teologické vzdělání na tajném interním studijním institutu Provincie sv. Václava Řádu menších bratří v Čechách a na Moravě

  Bibliografie

  Vědecké a odborné monografie

  • Pospíšil, Ctirad V. La teologia della croce di San Bonaventura. Roma: Pontificium Athenaeum Antonianum 1995 - pars dissertationis ad lauream n. 344. 108 s. (Teologie kříže svatého Bonaventury). Poznámka - zahraniční publikace č 1.

  • Pospíšil, Ctirad V. Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta. Roma, Olomouc: Refugium 1998. 64 s. (ISBN 80-86045-11-0).

  • Pospíšil, Ctirad V. Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie. Olomouc: MCM 1999. 133 s. (ISBN 80-7266-005-5).

  • Pospíšil, Ctirad V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal 2000. 269 s. (ISBN 80-85929-38-4).

  • Pospíšil, Ctirad V. Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria. Olomouc: MCM 2000. 66 s. (ISBN 80-7266-061-6).

  • Pospíšil, Ctirad V. Dar Otce i Syna. Olomouc: MCM 2001, 133 s. In Pospíšil, Ctirad V. (ed.) Františkánská knihovna - CD ROM. Olomouc: MCM 2001. První vydání na digitálním nosiči.

  • Pospíšil, Ctirad V. Chalcedonský koncil v proměnách času. Olomouc: MCM 2001. 40 s. (ISBN 80-7266-081-0).

  • Pospíšil, Ctirad V. Tajemství srdce vtěleného Syna. Olomouc: MCM 2001. 46 s. (ISBN 80-7266-084-5).

  • Pospíšil, Ctirad V. Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. Brno: Nakladatelství L. Marek Brno 2002. 272 s. (ISBN 80-86263-26-6).

  • Pospíšil, Ctirad V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - Druhé, upravené a rozšířené vydání. Nakladatelství Krystal OP s.r.o., Praha 2002, 330 s. (ISBN 80-85929-53-8).

  • Pospíšil, Ctirad V. Teologie služby. Kniha (nejen) pro ty, kdo se zabývají křesťanskou charitou a diakonií. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2002, 214 s. (ISBN 80-7192-748-1).

  • Pospíšil, Ctirad V. Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie. Olomouc: MCM 2003, druhé vydání, 133 s. (ISBN 80-7266-135-3)

  • Pospíšil, Ctirad V., Maria – mateřská tvář Boha, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, 71 stran, ISBN 80-7192-949-2.

  • Pospíšil, Ctirad V., Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Krystal OP Praha – Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005, 242 stran, ISBN 80-7195-001-7.

  Ostatní publikační činnost naleznete v přiloženém souboru

  publikační činnost ke stažení


  Poslední změna: 4. květen 2023 14:52 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám