Marie Zimmermannová

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.

katedra pastorálních oborů a právních věd


Kontakt:


IS studiumŽivotopisná data

* 1961

Dosažené vzdělání

 • 2008–2013          Katolická teologická fakulta – obor Katolická teologie, specializace Pastorální teologie, UK Praha; ThLic., Th.D.

 • 1990–1994          Katolická teologická fakulta – obor Náboženské nauky, Univerzita Karlova, Praha; Mgr.

 • 1981–1986          Fakulta elektrotechnická – obor ekonomika a řízení elektrotechniky, České vysoké učení technické, Praha; Ing.

 • 1976–1980    Gymnázium, Česká Lípa

Doplňkové vzdělání (výběr)

 • 2014                      Hodnotové a inkluzivní vzdělávání, 30 hod., sr. M. Cyril Mooney, Kalkata, India (pořádáno v Praze)

 • 2014                      Seminář k programu Katecheze dobrého pastýře – Starý zákon v katechezi dětí, 20 hod., Dr. B. Surma a Dr. K. Biel, SJ, Academia Ignatianum, Kraków (pořádalo Biskupství královéhradecké)

 • 2013                      Kurz Soudobé dějiny a moderní výuka, 6 hod., Občanské sdružení PANT, Polanka nad Odrou

 • 2013                      Kurz Prameny ve výuce dějepisu, 6 hod., Občanské sdružení PANT, Polanka nad Odrou

 • 2013                      Seminář Práce s časově a kulturně odlehlými texty, 6 hod., Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Pedagogická fakulta UK Praha

 • 2012–2013           Semináře Náboženská výchova dětí podle metody Marie Montessori, 4x15 hod., Dr. B. Surma a Dr. Kryzstof Biel, SJ, Academia Ignatianum, Kraków  (pořádáno CMŠ České Budějovice a VOŠ pedagogická, Svatý Jan pod Skalou)

 • 2012                      Semináře z cyklu Respektovat a být respektován; 4x8 hod., Společnost pro mozkové kompatibilní vzdělávání, Praha

 • 2012                      Seminář Lektorské dovednosti, 16 hod., PaeDr. Olga Medlíková, Praha

 • 2011                      Vzdělávací program Alternativní a suportivní způsoby vyučování, 6 hod., Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

 • 2008                      Kurz Trenérské a lektorské dovednosti I, 40 hod., Project outdoor s.r.o., Olomouc

 • 1984–1991           Doplňující studium – pedagogická způsobilost k vyučování elektrotechnických předmětů na středních školách, 4 semestry, Výzkumný ústav inženýrského studia, ČVUT Praha

 • Pracovní zkušenosti

 • od 1997                Biskupství královéhradecké, pozice: vedoucí Katechetického a pedagogického centra (od roku 2004), náplň práce: koncepční činnost; návrh a realizace projektů v oblasti vzdělávání učitelů společensko-vědních předmětů, učitelů náboženství, katechetů a animátorů společenství v katolické církvi; tvorba metodických materiálů pro výuku náboženství a katechezi ve farnostech

 • 1986–1988          Tesla Pardubice k. p., pozice: programátor–analytik, náplň práce: Analýza dat, návrh a tvorba software pro zpracování personální agendy podniku

 • 1980–1981          Strojimport Praha a.s., pozice: provozní referent, náplň práce: zpracování administrativních podkladů k obchodním transakcím


Další profesní zkušenosti související s pastorační činností a náboženskou výchovou a vzděláváním

 • od roku 2013      metodička projektu „Obnova katecheze a náboženského vzdělávání v České republice“ Katechetické sekce ČBK

 • 1999–2007          diecézní ředitelka Papežským misijních děl Královéhradecké diecéze

 • od 1994                členka pastorační rady ve farnosti Pardubice (1994–2008), členka a sekretářka Diecézní pastorační rady Královéhradecké diecéze (1996–2010); konzultantka Katechetické subkomise Komise pro katolickou výchovu ČBK (od roku 2005 dosud)

 • od 1992                práce v médiích vydávaných církví: Pardubický farní zpravodaj (1992-1999), šéfredaktorka diecézního časopisu IKD (1999-2004), spolupráce s Katolickým týdeníkem (pravidelná i příležitostná), šéfredaktorka odborné revue Cesty katecheze vydávané ČBK (od roku 2009 dosud)

 • od 1992                katechetka, učitelka náboženství ve farnosti Pardubice (výuka náboženství dětí ve škole a v Salesiánském středisku mládeže, iniciační katecheze dětí, biřmovanců a katechumenů, katecheze předškolních dětí a ve společenství dospělých)

 • 1992–2007          aktivní spolupráce na dobrovolnických projektech Oblastní charity Pardubice: vedoucí střediska pomoci misijním stanicím a práce s dobrovolníky (1997), členka střediska Vozíčkář


Bibliografie

Monografie

 • ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 9788024629629.


Příspěvky do sborníků, kapitoly v knihách

 • Pedagogika křesťanské iniciace. In Křesťanská iniciace. Praha: Katechetická sekce České biskupské konference v nakladatelství Tomáš Halama, 2012, s. 71–80. ISBN 978-80-260-2330-2.

 • Příprava k 1. sv. přijímání/biřmování jako součást iniciačního procesu. In Křesťanská iniciace. Praha: Katechetická sekce České biskupské konference v nakladatelství Tomáš Halama, 2012, s. 81–93. ISBN 978-80-260-2330-2.

 • Uvádění dětí do svátostného života. In Křesťanská iniciace. Praha: Katechetická sekce České biskupské konference v nakladatelství Tomáš Halama, 2009, s. 77–92. ISBN 978-80-87082-10-2.

 • Výuka katechetiky v hradeckém semináři podle biskupa Edvarda Jana Nepomuka Brynycha. In 350 let královéhradecké diecéze. Biskupství královéhradecké v nakladatelství Pavel Mervart, 2015, s. 253–262. ISBN 978-80-7465-160-1.


Články v odborných nebo recenzovaných časopisech

 • Dějiny spásy v eucharistické modlitbě. Cesty katecheze 2009, č. 3, s. 22–23, ISSN 1803-7224.

 • Svatí v katechezi a ve výuce náboženství. Cesty katecheze 2009, č. 4, s. 24, ISSN 1803-7224.

 • Vyvedení z Egypta jako předobraz našeho křtu. Cesty katecheze 2010, č. 2, s. 20–22, ISSN 1803-7224.

 • Liturgická výchova v katechezi. Cesty katecheze 2010, č. 3, s. 17–21, ISSN 1803-7224.

 • Aktuální čtení koncilních konstitucí o církvi s ohledem na katechetiku a katechezi v našich podmínkách. Cesty katecheze 2011, č. 3, s. 6–9, ISSN 1803-7224.

 • J. A. Jungmann a kérygmatický přístup ke katechezi. Cesty katecheze 2011, č. 1, s. 20–21, ISSN 1803-7224.

 • Co je vnitřní motivace a jak ji lze posílit či ohrozit. Cesty katecheze 2012, č. 3, s. 23–24, ISSN 1803-7224.

 • Výklad mše svaté v katechezi dětí dříve a nyní. Cesty katecheze 2013, č. 2, s. 14–17, ISSN 1803-7224.


Překlady a resumé ze zahraničních článků

 • Morální výchova dospívajících v podmínkách současné společnosti. Cesty katecheze 2012, č. 3, s. 16–19, ISSN 1803-7224.

 • Evangelium v jazyce obrazů. Cesty katecheze 2012, č. 1, s. 21–22, ISSN 1803-7224.

 • CHALUPA, P.; ZIMMERMANNOVÁ, M. Biblická didaktika v náboženské pedagogice. Cesty katecheze 2011, č. 2, s. 21–23, ISSN 1803-7224.

 • Modely katecheze v historii i aktuálně. Cesty katecheze 2010, č. 4, s. 20–23, ISSN 1803-7224.


Učebnice a skripta

 • Poselství křesťanských svátků. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2010.

 • ISBN: 978-80-254-6765-7.

 •  (ed.) Využití křesťanského dědictví ve výuce. Poselství křesťanských svátků. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2012, ISBN 978-80-87648-00-1.

 • (ed.) Využití křesťanského dědictví ve výuce. Křesťanské kulturní dědictví. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2012, ISBN 978-80-87648-01-8.

 • (ed.) Využití křesťanského dědictví ve výuce. Společenská témata. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2012, ISBN 978-80-87648-02-5.


Články a rozhlasové pořady popularizačního rázu

(výběr)

 • Z článků publikovaných v revue Cesty katecheze:

  • Víra je darem Božím určeným k růstu. Cesty katecheze 2010, č. 1, s. 6–8, ISSN 1803-7224.

 • Z článků publikovaných v diecézním časopise IKD:

  • Náboženská výchova dětí. IKD 2005, celoroční seriál.

  • Liturgická výchova v rodině. IKD 2007, celoroční seriál.


Poslední změna: 30. listopad 2017 12:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám