Mgr. Jiří A. Čepelák

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt: cepelak@ktf.cuni.cz

Konzultace: středa 11:50-12:35

Kancelář č. 1062


IS StudiumŽivotopisná data:

2003-2013 studium magisterského oboru historie-latina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2008-2017 vyučující na škole Accademia Vivarium novum v Římě

od 2017 vyučující na Pražském humanitním gymnáziu

od 2019 externí vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze


Hlavní oblasti zájmu:

- středověká a neolatinská literatura

- didaktika latiny a její dějiny

- živá latina

- dějiny raného novověku


Publikační činnost

I. Monografie

ČEPELÁK, Jiří. Vlinští z Vliněvsi. Mělník: Regionální muzeum, 2007. 115 s.

VORÁČEK, Emil.– TREFNÝ, Martin – HASIL, Jan – ČEPELÁK, Jiří A. – HUBENÝ, David – VAŠEK, Zdeněk. Vražkov: dějiny obce. 1. vyd. Hostivice: Baron, 2010. 162 s.


II. Články a studie

ČEPELÁK, Jiří. Příspěvek k poznání rodu Vlinských z Vliněvsi. In: Confluens. Sborník historických a vlastivědných prací z Mělnicka 5, 2005, s. 36-41.

ROYT, Jan – HAMSÍKOVÁ, Dagmar – HAMSÍKOVÁ, Radana – ČEPELÁK, Jiří. Středověké nástěnné malby v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka. Průzkumy památek, 2006, 13 (2), s. 98-111.

ČEPELÁK, Jiří. Vrbno u Mělníka do poloviny 17. století. In: Středočeský sborník historický 30-33, 2007, s. 3-43.

ČEPELÁK, Jiří A. De monasterio Brevnoviensi. In: Vox Latina 44, 2008, s. 30-38.

ČEPELÁK, Jiří A. „Osvětou k svobodě – tmářstvím k porobě!“ – vrbenský řídící učitel František K. Opa (1849-1914), jeho dílo a odkaz. In: Confluens - vlastivědný sborník Mělnicka 8, Mělník: Regionální muzeum Mělník a Státní okresní archiv Mělník, 2013, s. 158-176.

ČEPELÁK, Jiří A. Stylistický a jazykový rozbor korespondence studentů a pedagogů. In: Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610-1618, RŮČKOVÁ, M. (ed.), Praha: Scriptorium, FF UK, 2014, s. 142-148.


III. Překlady z latiny

Jan KILIÁN: Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře, České Budějovice: Veduta 2005, s. 341-359. ISBN 80-86829-09-X – autor překladu latinského díla Filipa Fabricia.

BALBÍN, Bohuslav. Rozmanitosti z historie Království Českého. Překl. Jiří A. Čepelák. Praha: Academia 2017.

V. Didaktika latiny, učebnice, slovníky, školní edice klasických autorů

MIRAGLIA, Luigi et al. La via degli umanisti. Il metodo induttivo contestuale per l’apprendimento del latino. Documentario didattico (DVD). Montella: Edizioni Accademia Vivarium novum, 2008.

ČEPELÁK, Jiří A. Lingua Latina per se illustrata a přímá metoda výuky latiny. In POKORNÁ, Barbara (ed.). Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků [CD-ROM]. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2008, s. 28-32.

ØRBERG, Hans H. Lingua latina per se illustrata. Pars I, Familia Romana. Latine disco I (Učím se latinsky): příručka pro studenty se slovníkem (kap. I-XXXV). 2. vyd. Přel. Jiří A. ČEPELÁK. Praha: J. A. Čepelák, 2011. 91 s.

ARMELLA, Ignacio – ČEPELÁK, Jiří A. et al. T. Lucretii Cari De rerum natura. Roma: Edizioni Accademia Vivarium Novum, 2012, 144 s.

ČEPELÁK, Jiří – MAREK, Bořivoj. „Latina jako jazyk setkávání“ a „Schola ludus neboli zpráva o využití (autorského) latinského divadla při výuce latiny“. In: KREJČOVÁ, L., MERTIN, V. (eds.). Škola jako místo setkávání: sborník příspěvků z konference konané 30. března 2012. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2012. s. 116-131.

ČEPELÁK, Jiří A. Mortua an viva? Immortalis lingua Latina! Accademia Vivarium novum v Římě a přímá metoda výuky latiny. In: Vivat Latina reserata: sborník příspěvků z konference konané 31. března a 1. února 2012, Opava: Slezská univerzita, 2014, s. 10-15.

ØRBERG, Hans H. – ČEPELÁK, Jiří A. Latinsko-český kapesní slovník: k učebnici H.H. Ørberga Lingva latina per se illvstrata. Dobřichovice: KAVA-PECH, 20182, 79 s.


VI. Ostatní publikace

a) recenze a anotace

ČEPELÁK, Jiří A. Historické náhrobníky a epitafy Mělnicka. In: Confluens. Sborník historických a vlastivědných prací z Mělnicka 5, 2005, s. 222-223.

b) zprávy

ČEPELÁK, Jiří A. Seminář pro učitele latiny v severní Itálii: COLLOQUI/COLLOQUI – quod tu in docendo potes…, San Felice del Benaco (Itálie) 8. – 10. září 2006. In: Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů XLVII, 2006, s. 93-95.

ČEPELÁK, Jiří A. Seminarium Latinitatis vivae diebus 31.7.-6.8.2006 Pragae habitum. In: Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů XLVII, 2006, s. 89-92.

ČEPELÁK, Jiří A. Annales academiae (ann. MMX). In: Mercurius 1, 2011, s. 8-11.

ČEPELÁK, Jiří A. Vrbenský občasník. In: Confluens - vlastivědný sborník Mělnicka 8, Mělník: Regionální muzeum Mělník a Státní okresní archiv Mělník, 2013, s. 224-225.

ČEPELÁK, Jiří A. Docete eos Latine! aneb tři latinské dny v Nizozemí / Docete eos Latine! seu de triduo in Batavia Latino (14.03.-16.03.2013). In: Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů XLVI/1, 2014, s. 81-84.

ČEPELÁK, Jiří A. De XIII Academiae Latinitati Fovendae conventu Vindobonae habito (18.09.-21.09.2013). In: Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů XLVI/2, 2014, v tisku
Poslední změna: 20. prosinec 2022 09:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám