Michaela Falátková

Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


Web: cuni.academia.edu/MichaelaFalatkova

Kancelář č. 1062

Konzultace: pondělí 14:30-15:30
Životopisná data

 • 2007–2010 Bakalářské studium České a Latinské filologie - Katedra bohemistiky a Katedra klasické filologie (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

 • 2011–2016 Magisterské studium Latinské medievistiky - Ústav řeckých a latinských studií (Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha)

 • 2016-2021 Doktorské studium Církevních a obecných dějin se specializací na Dějiny středověku - Katedra církevních dějin a literární historie (Katolická teologická fakulta, Karlova univerzita, Praha) Disertační práce: „Obraz Svaté země v Adomnánově De locis sanctis“


Členství v radách

 • Od 2021: Členka Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


Účast na konferencích

 • Colloquia classica (Klasické rozhovory 2021)

  Organizátor: Katedra historie, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  Příspěvek: „Soumrak papírových edic? Problematika digitálních vydání rukopisného materiálu z karolínského období“

 • Colloquia classica (Klasické rozhovory 2020)

  Organizátor: Katedra klasické filologie, Univerzita Palackého v Olomouci

  Příspěvek: „Sepulkrální památky Svaté země v perspektivě raně středověkých latinských autorů“

 • Colloquia classica (Klasické rozhovory 2019)

  Organizátor: Katolická teologická fakulta, Karlova Univerzita, Praha

  Příspěvek (s doc. Jiřím Šubrtem): „Obraz svatých míst v Peregrinatio Egerie a Adomnánově De locis sanctis“

 • LXXV. Medievistický pátek, 2019

  Pořadatel: Katedra pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

  Příspěvek: „Adomnánova narativní strategie v De locis sanctis“

 • Studentská vědecká konference „Invitantur scholares V“,2019

  Pořadatel: Katedra latinského jazyka a kultury, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

  Příspěvek: „Obraz Svaté země v Adomnánově De locis sanctis“

 • Spoluorganizace cyklu „Digital Humanities na Katedře klasické filologie FF UPOL“ (Úvodní přednáška), 2019

  Pořadatel: Katedra klasické filologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

  Externí spolupráce s členy katedry – příprava, propagace a realizace první přednášky z plánované série workshopů

  DH: „Digitální edice latinských textů“ (přednášející: dr. Jan Odstrčilík)

 • Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů „Nevidíme, co nevíme.“, 2018

  Pořadatel: Katolická teologická fakulta, Karlova Univerzita, Praha

  Příspěvek: „Adomnánova narativní strategie ve Vita Columbae. Fakta nebo fikce?“

 • XIII. Letní škola medievistických studií, 2017

  Pořadatel: Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR, Praha

  Poster: „Utváření obrazu Jeruzaléma v Adomnánově itineráři De locis sanctis“

 • XXIV. Setkání doktorandů a mladých badatelů, 2016

  Pořadatel: Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR, Praha

  Příspěvek: „Quatuor vie sunt que ad Sanctum Iacobum tendentes...“ Aneb cesta středověkého poutníka do Santiaga de Compostela

 • Letní filozofická škola 2013

  Pořadatel: Nadace světový Étos – Centrum Prokopios

  Vedení třídenního workshopu latinské četby: „Nunc de vana et stulta vita mea vobis scribere cupio...“, Karel IV. – Vita Caroli

 • Škola, jazyk a literatura na počátku nového tisíciletí 2012–2013

  Pořadatel: Univerzita J. E. Purkyně, Katedra Bohemistiky, Ústí nad Labem

  Příspěvek: „Husova staročeská Postila v latinském překladu“

 • XI. Mezinárodní setkání mladých lingvistů, 2010

  Pořadatel: Katedra Bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

  Příspěvek: „K vybraným problémům latinsko-staroslověnské lístkové kartotéky z archivní pozůstalosti V. Tkadlčíka“

 • Studentský workshop „Žďárek“, 2010

  Pořadatel: Katedra Bohemistiky, Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha

  Příspěvek: „Latinsko-staroslověnský index jako součást pozůstalosti V. Tkadlčíka“


Zahraniční studijní pobyty:

 • 2021: Ernst Mach Grant – Weltweit, OeAD-GmbH (9 měsíců), Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň

 • 2019: CEEPUS – Ph.D. Scholarship, OeAD-GmbH (9 měsíců), Institut für österreichische Geschichtsforschung, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien

 • 2018–2019: ERASMUS + – Ph.D. Internship (1 rok), Institut für österreichische Geschichtsforschung (Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien

 • 2017: AKTION – Ph.D. Scholarship, OeAD-GmbH (3 měsíce), Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň


Granty

 • Grantová agentura Karlovy Univerzity (GA UK), hlavní řešitelka projektu „Překlad a analýza Adomnánova itineráře De locis sanctis“Poslední změna: 8. únor 2022 08:37 
Sdílet na: