Michaela Falátková

Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


Web: michaelafalatkova.com


Specializace:

Dějiny středověku

Středověká latinská literatura


Životopisná data

 • 2007–2010 Bakalářské studium České a Latinské filologie - Katedra bohemistiky a Katedra klasické filologie (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

 • 2011–2016 Magisterské studium Latinské medievistiky - Ústav řeckých a latinských studií (Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha)

 • 2016-2021 Doktorské studium Církevních a obecných dějin se specializací na Dějiny středověku - Katedra církevních dějin a literární historie (Katolická teologická fakulta, Karlova univerzita, Praha) Disertační práce: „Obraz Svaté země v Adomnánově De locis sanctis“


Publikační činnost

Odborné studie:

Recenze:

Poster


Účast na konferencích

 • Colloquia classica (Klasické rozhovory 2020) Organizátor: Katedra klasické filologie, Univerzita Palackého v Olomouci

  Příspěvek: „Sepulkrální památky Svaté země v perspektivě raně středověkých latinských autorů“ 2019

 • Colloquia classica (Klasické rozhovory 2019) Organizátor: Katolická teologická fakulta, Karlova Univerzita, Praha

  Příspěvek (s doc. Jiřím Šubrtem): „Obraz svatých míst v Peregrinatio Egerie a Adomnánově De locis sanctis“

 • LXXV. Medievistický pátek Pořadatel: Katedra pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Příspěvek: „Adomnánova narativní strategie v De locis sanctis“

 • Studentská vědecká konference „Invitantur scholares V“ Pořadatel: Katedra latinského jazyka a kultury, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

  Příspěvek: „Obraz Svaté země v Adomnánově De locis sanctis“

 • Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů „Nevidíme, co nevíme.“ Pořadatel: Katolická teologická fakulta, Karlova Univerzita, Praha, Příspěvek: „Adomnánova narativní strategie ve Vita Columbae. Fakta nebo fikce?“, 2018

 • XIII. Letní škola medievistických studií. Pořadatel: Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR, Praha

  Poster: „Utváření obrazu Jeruzaléma v Adomnánově itineráři De locis sanctis“, 2017

 • XXIV. Setkání doktorandů a mladých badatelů. Pořadatel: Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR, Praha

  Příspěvek: „Quatuor vie sunt que ad Sanctum Iacobum tendentes...“ Aneb cesta středověkého poutníka do Santiaga de Compostela, 2016


Spoluorganizace:

 • Cyklus „Digital Humanities na Katedře klasické filologie FF UPOL“ (Úvodní přednáška) Pořadatel: Katedra klasické filologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

  Externí spolupráce s členy katedry – příprava, propagace a realizace první přednášky z plánované série workshopů

  DH: „Digitální edice latinských textů“ (přednášející: dr. Jan Odstrčilík)

 • Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů „Nevidíme, co nevíme.“ Pořadatel: Katolická teologická fakulta, Karlova Univerzita, Praha

  Příspěvek: „Adomnánova narativní strategie ve Vita Columbae. Fakta nebo fikce?“

 • XIII. Letní škola medievistických studií. Pořadatel: Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR, Praha

  Poster: „Utváření obrazu Jeruzaléma v Adomnánově itineráři De locis sanctis“

 • XXIV. Setkání doktorandů a mladých badatelů. Pořadatel: Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR, Praha

  Příspěvek: „Quatuor vie sunt que ad Sanctum Iacobum tendentes...“ Aneb cesta středověkého poutníka do Santiaga de Compostela

 • Letní filozofická škola 2013. Pořadatel: Nadace světový Étos – Centrum Prokopios

  Vedení třídenního workshopu latinské četby: „Nunc de vana et stulta vita mea vobis scribere cupio...“, Karel IV. – Vita Caroli

 • Škola, jazyk a literatura na počátku nového tisíciletí 2012–2013. Pořadatel: Univerzita J. E. Purkyně, Katedra Bohemistiky, Ústí nad Labem

  Příspěvek: „Husova staročeská Postila v latinském překladu“

 • XI. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. Pořadatel: Katedra Bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

  Příspěvek: „K vybraným problémům latinsko-staroslověnské lístkové kartotéky z archivní pozůstalosti V. Tkadlčíka“

 • Studentský workshop „Žďárek“. Pořadatel: Katedra Bohemistiky, Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha

  Příspěvek: „Latinsko-staroslověnský index jako součást pozůstalosti V. Tkadlčíka“Zahraniční studijní pobyty:

 • Ernst Mach Grant, OeAD-GmbH, 2021

  Institut für Mittelalterforschung (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň)

  • Projekt: „Digital Latin Edition and Contextualization of Gregory of Tours’ HistoriaFrancorum, Version MS Paris, BN Lat. 9765“

 • CEEPUS – Ph.D. Scholarship, OeAD-GmbH, 2019

  Institut für österreichische Geschichtsforschung (Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien)

 • ERASMUS + – Ph.D. Internship, 2018–2019

  Institut für österreichische Geschichtsforschung (Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien)

 • AKTION – Ph.D. Scholarship, OeAD-GmbH, 2017

  Institut für Mittelalterforschung (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň)

  • Projekt: „Image of the Holy Land in Late Ancient and Early Medieval Latin Sources“


Granty

 • 2018–2019 Grantová agentura Karlovy Univerzity (GA UK), Hlavní řešitel projektu

  • Projekt: „Překlad a analýza Adomnánova itineráře De locis sanctis“Poslední změna: 4. květen 2021 11:30 
Sdílet na: