Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Mgr. Michaela Falátková

Národnost: česká

email:

web: https://cuni.academia.edu/MichaelaFalatkova

Odborná specializace

Ranně středověká latinská literatura

Digital Humanities

Vzdělání

 • 2016–2021: Doktorské studium Církevních a obecných dějin se specializací na Středověké dějiny, Katedra církevních dějin a literární historie, Katolická teologická fakulta, Karlova univerzita, Praha; disertační práce: „Obraz Svaté země v díle Adomnána z Iony“; školitel: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D., konzultant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.

 • 2011–2016: Magisterské studium Latinské medievistiky, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha

 • 2007–2010: Bakalářské studium České a Latinské filologie, Katedra bohemistiky a Katedra klasické filologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci


Pracovní zkušenosti

 • od 2021: Odborná asistentka, Katedra církevních dějin a literární historie, Katolická teologická fakulta, Karlova univerzita, Praha

 • 2020–2021: Externí specialista, Katedra církevních dějin a literární historie, Katolická teologická fakulta, Karlova univerzita, Praha

 • 2020: Externí specialista, Centrum medievistických studií, Filozofický ústav Akademie věd ČR

 • 2018–2020: Zahraniční pracovní stáž, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň

 • 2010–2012: Pracovní stáž, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie, Slovanský ústav, Akademie věd ČR, Praha

 • 2007–2010: Pracovní stáž, Katedra klasické filologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci


Členství v radách

 • Od 2024: Členka komise podprogramu MK ČR - VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

 • 2021-2023: Členka Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

 • Od 2021: Předsedkyně ZO VOS KTF UK


Výzkumná stipendia a zahraniční pobyty

 • 2022: Stipendium Husovy nadace

 • 2021: Ernst Mach Grant – Weltweit, OeAD-GmbH (9 měsíců), Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň, supervisor: prof. Walter Pohl

 • 2019: CEEPUS – Ph.D. Scholarship, OeAD-GmbH (9 měsíců), Institut für österreichische Geschichtsforschung, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien , supervisor: prof. Walter Pohl

 • 2018–2019: ERASMUS + – Ph.D. Internship (1 rok), Institut für österreichische Geschichtsforschung (Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien, supervisor: prof. Walter Pohl

 • 2017: AKTION – Ph.D. Scholarship, OeAD-GmbH (3 měsíce), Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň, supervisor: dr. Pavlína Rychterová


Grantové projekty

 • 2019-2020: Grantová agentura Karlovy Univerzity (GA UK), hlavní řešitelka projektu „Překlad a analýza Adomnánova itineráře De locis sanctis


Dovednosti

 • Znalosti programů a CMS: MS Office, Word Press, Typo 3, MySQL, Oxygen, Github, Transkribus, TEI Publisher

 • Programovací jazyky – vývoj webů: základy HTML a CSS; databázové systémy: základy SQL; digitální edice: pokročilá znalost XML


Bibliografie

Odborné studie (J, C, D):

 • Obraz svatých míst v Peregrinatio Egeriae a Adamnanově De locis sanctis. In: Colloquia Classica, 2, Olomouc 2021, s. 121–134.

 • Sepulkrální památky Svaté země v perspektivě raně středověkých latinských autorů. In: Colloquia Classica, 2, Olomouc 2021, s. 135–145.

 • Adomnánova narativní strategie ve Vita Columbae. Fakta nebo fikce? In: Nevidíme, co nevíme. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2018, s. 279–281.

 • Husova staročeská postila v latinském překladu. In: Usta ad Albim Bohemica, 2013, 13, 1, s. 31–36.

 • K vybraným problémům latinsko-staroslověnské lístkové kartotéky z archivní pozůstalosti V. Tkadlčíka. In: Bohemica Olomucensia 2, Olomouc 2011, s. 52–57.


Digitální edice (A) a programy (R):


Recenze:

 • Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria, pars VIII (1364-1378), fasciculus II (1367-1369). Lenka Blechová, ed. In: Český časopis historický, 2019, 4.

 • Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Lucie Doležalová – Michal Dragoun – Jan Ctibor (edd.) In: Český časopis historický, 2018, 1.


Poster:

 • Utváření obrazu Jeruzaléma v Adomnánově itineráři De locis sanctis.

  URL (citováno 18. 7. 2022).


Připravované:

 • Odborná monografie (B): Adamnanus z Iony, O svatých místech (Karolinum 2022).


Návrhy témat bakalářských a diplomových prací:

Bakalářské:

 • Digitání edice vybraného středověkého pramene s úvodní studií

 • Medievalismus v současné filmové produkci

 • Medievalismus v současné seriálové produkci

 • Recepce pozdně antické hagiografické literatury ve středověkých rukopisech bohemikální provenience


Diplomové:

 • Digitální edice vybraného středověkého pramene s úvodní studií

 • Odkazy na auctores ve středověkých latinských narativních pramenech bohemikální provenience

 • Rétorické figury ve středověkých latinských narativních pramenech bohemikální provenience

 • Využití 3D skeneru v muzejní praxi

 • Využití 3D skeneru ve výuce dějepisu na základních a středních školáchPoslední změna: 22. únor 2024 09:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám