Mgr. Jiří Kozina, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Informační systém


Vzdělání

• 1986 - 1994 studium hudební vědy v Ústavu hudební vědy na FF UK v Praze, diplomová práce: Proprium missarum de sanctis Jistebnického kancionálu (ved. J. Černý)

• 1995 - 2002 postgraduální doktorandské studium, do r. 1997 v Ústavu hudební vědy na FF UK v Praze, od r. 1997 na FF UP v Olomouci, disertační práce: Zpěvy alleluia mešních formulářů propria de tempore v pramenech české provenience od nejstarší doby do tridentské reformy (ved. J. Kouba)


Profese

• 1975 - 1985 koncertní mistr Ústřední hudby ČSLA,

• 1985 - 1993 svobodné povolání (Hudební divadlo Karlín, estrádní orchestry),

• 1993 - 1994 odborný pracovník NM - MČH - Muzea B. Smetany,

• 1994 - 2002 odborný a pak vědecký pracovník ÚHV AV ČR (1994-1998 též vedoucí knihovny)

• 1998 - 2001 tajemník vědecké rady ÚHV AV ČR

• 1999 - 2002 člen oborové rady 8 (historické vědy) III. oblasti humanitních a společenských věd GA AV ČR,

• 1999 - 2000 místopředseda komise VISK 6 (Veřejné informační služby knihoven - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica) při MK ČR.

• 2000 - 2002 předseda komise VISK 6

• 2002-2003 svobodné povolání

• 2003-2010 učitel dějin hudby a hudební teorie na Konzervatoři Duncan centre

• 2010-2011 učitel dějin hudby a hudební teorie na Taneční konzervatoři Ivo Váni-Psoty

• od 2011 učitel dějin hudby a vedoucí hudebně-estetických seminářů na Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené

• od 2021 externí učitel na Katolické teologické fakultě UK v Praze


Vyznamenání

• 1982 - medaile prezidenta ČSSR „Za službu vlasti“

• 2008 - medaile velitele Vojenské konzervatoře u příležitosti 85. výročí založení této instituce


Publikované práce

• KOZINA, Jiří. Provenience misálu Václava z Radče. In: Studie o rukopisech 1999-2000, roč. 33

• KOZINA, Jiří. Graduale de tempore opata Zikmunda Hausmanna. Obsahový popis. Vydáno vlastním nákladem, Praha 2000

• Jiří Kozina. Provenience a obsahový popis rukopisu Národní knihovny v Praze XIII A 5a. Vydáno vlastním nákladem, Praha 2001

• KOZINA, Jiří. K provenienci tzv. Misálu Míška z Ovence. In: Studie o rukopisech 2001, roč. 34

• KOZINA, Jiří. K problematice stanovení provenience středověkých mešních knih. In: Studie o rukopisech 2001, roč. 34

• KOZINA, Jiří - KOZINOVÁ, Markéta. Svatováclavské mešní officium u tepelských premonstrátů v pozdním středověku. In: Hudební věda 1998, roč. 35, č. 1

• KOZINA, Jiří - KOZINOVÁ, Markéta. Svatovojtěšské mešní officium na území středověkých Čech. In: Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění vůbec. Postać św. Wojciecha w czeskiej i polskiej literaturze i w sztuce, Opava 1999

• KOZINA, Jiří - KOZINOVÁ, Markéta. Jistebnický kancionál - historie nálezu a přehled nejdůležitějších prací. In: Kritická edice Jistebnického kancionálu, Brno 2005

• KOZINA, Jiří. Muzikologická produkce v českých zemích v letech 1992 – 1993. In: HV 1995, r. 32, č. 4

• KOZINA, Jiří. Muzikologická produkce v českých zemích v letech 1994 - 1995 s doplňky z let 1992 – 1993. In: HV 1996, r. 33, č. 4

• KOZINA, Jiří. Muzikologická produkce v českých zemích v roce 1996 s doplňky. In: HV 1997, r. 34, č. 4

• KOZINA, Jiří. RILM v České republice. K problematice hudební bibliografie. Národní knihovna, roč. 9, 1998

• KOZINA, Jiří. Abstrakta řady muzikologických prací, publikovaných v ČR v letech 1994 – 1998. In: RILM Abstracts of Music Literature (roč. 28 - 30), New York 1994 – 1998Poslední změna: 20. prosinec 2022 10:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám