ThLic. Mgr. Lenka M. Demartini, PhD.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


informační systém UK

Životopisná dataStudium:

1987–1990 studium bohemistiky na FF UK


1994 státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie na FF UK


1995 absolutorium oboru anglistika-amerikanistika na FF UK (Mgr.)


2013 absolutorium oboru katolická teologie na KTF UK (Mgr.)


2014–2022 doktorandské studium na KTF UK


2017 rigorózní zkouška z biblistiky a teologické etiky na KTF UK (ThLic.)


2022 státní doktorská zkouška na katedře systematické teologie KTF UK (PhD.)
Kvalifikační práce:


Analýza současných metod v cizojazyčném vyučování – diplomová práce na FF UK 1995

Biblické motivy v české pop music 60. a 70. let dvacátého století: Funkce a užití biblických motivů v textech písní české pop music na pozadí původní biblické výpovědi – diplomová práce na KTF UK 2013

Funkce biblických motivů v textech písní české pop music 60. a 70. let dvacátého století – rigorózní práce na KTF UK 2017

Bedřich Vašek a „křesťanská sociologie“ v kontextu formování sociální nauky Církve v první polovině 20. století: Implikace pro 21. století – disertační práce na KTF UK 2022Oblasti vědeckého zájmu:

  • Obecná lingvistika (specializace: bohemistika, anglistika, amerikanistika)

  • Teologická lingvistika (původní jazyky, biblické překlady a implicitní sociální recepce biblického jazyka v běžné mluvě)

  • Pedagogika a psychologie (specializace: metody cizojazyčného vyučování a vývojová psychologie)

  • Teologická etika (specializace v rámci systematické teologie)

  • Sociální etika (specializace v rámci oboru teologické etiky)

  • Sociologie (specializace: obecná sociologie v kontextu/protikladu k sociální nauce Církve)
Občanská angažovanost a ocenění:


Členka nezávislé iniciativy České děti – od roku 1988

Členka regionální organizace TOP 09 Praha 1 – od roku 2012

Členka České společnosti Teilharda de Chardin – od roku 2020

Držitelka Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, (III. odboj) – uděleno ministryní obrany v roce 2022


Poslední změna: 12. červen 2023 08:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám