ThLic. Mgr. Lenka M. Demartini, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


lenka.demartini@ktf.cuni.cz


informační systém UKŽivotopisná data

Studium

 • 1979-1983 Gymnázium Voděradská, Praha 10 (s humanitním zaměřením)

 • 1987–1990 studium anglistiky a bohemistiky na FF UK

 • 1994 státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie na FF UK

 • 1995 absolutorium oboru anglistika-amerikanistika na FF UK (Mgr.)

 • 2013 absolutorium oboru katolická teologie na KTF UK (Mgr.)

 • 2014–2022 doktorandské studium na KTF UK, obor katolická teologie, zaměření teologická etika

 • 2017 rigorózní zkouška z biblistiky a teologické etiky na KTF UK (ThLic.)

 • 2022 státní doktorská zkouška na katedře systematické teologie KTF UK (Ph.D.)


Zaměstnání a další angažmá (výběr):

 • od 2023 členka platformy Paedagogium (poradního sboru vedení Univerzity Karlovy sloužícího k rozvoji pedagogických kompetencí a profesního růstu akad. pracovníků)

 • 2021–dosud: vyučující (lektorka) akademické angličtiny (pro teologii / dějiny umění / dějiny evropské kultury / filosofii a etiku) a úvodu do studia a metodologie na KTF UK, Praha

 • 2018–dosud (vždy v červenci či srpnu): externí výuka v Letní škole základů etiky při KTF UK pro studenty Loyola University, Baltimore

 • 2015–17 externí vyučující odborné angličtiny pro teology/dějiny umění na KTF UK, Praha

 • 2015–dosud: ředitelka a jednatelka firmy Demartini Prag s.r.o.

 • 2007–14 (viz oddíl studium a vzdělání)

 • 2013–18 členka Celostátní expertní skupiny pro občanskou společnost a církve TOP 09

 • 2014–dosud: členka redakčního kruhu periodika DOXA – zpravodaj KTF UK, Praha

 • 2013 externí spolupráce při posuzování rukopisů, nakladatelství Paulínky, s.r.o.

 • 2012 externí překladatelka pro MKR Communio

 • 2006–dosud: externí překladatelka časopisu Babylon

 • 2000–2007 mateřská dovolená

 • 1999 nakladatelství BB Art, Praha (externí překladatelka)

 • 1997–98 reklamní agentura Leo Burnett, Praha (externí překladatelka)

 • 1993–96 mateřská dovolená (souběžně se studiem FF UK do r. 1995)

 • 1992–93 Sportovní gymnázium Přípotoční, Praha 10 (vyučující angličtiny)


Bibliografie (kvalifikační práce, publikované výstupy):

 • Analýza současných metod v cizojazyčném vyučování. Diplomová práce (Mgr.) obhájená na FF UK 1995

 • Biblické motivy v české pop music 60. a 70. let dvacátého století: Funkce a užití biblických motivů v textech písní české pop music na pozadí původní biblické výpovědi. Diplomová práce (Mgr.) obhájená na KTF UK 2013

 • Funkce biblických motivů v textech písní české pop music 60. a 70. let dvacátého století. Rigorózní práce (ThLic.) obhájená na KTF UK 2017

 • Bedřich Vašek a „křesťanská sociologie“ v kontextu formování sociální nauky Církve v první polovině 20. století: Implikace pro 21. století. Disertační práce (P.h.D.) na KTF UK 2022

 • L. Makovcová-Demartini: Užití biblických motivů v české pop music jako odraz proměn sociální skutečnosti: kulturně politický kontext 60. a 70. let 20. století v Československu. In: Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 2015, s. 251-258 (studie ve sborníku)

 • L. Makovcová-Demartini: Róbert Lapko (ed.). K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mathomedi, MN: Vision Slovakia, 2016. 260 s. ISBN 978–0–9913405–4–5. AUC Theologica, 7 (2017), č. 1, s. 215-219 (recenze v odb. čas.)

 • překlady odborných textů pro MKR Communio a popularizačnícíh pro nakladatelství Paulínky


Oblasti odborného zájmu:

 • Lingvistika obecně (bohemistika, anglistika, amerikanistika)

 • Teologická lingvistika (původní jazyky, biblické překlady a implicitní sociální recepce biblického jazyka v běžné mluvě)

 • Pedagogika a psychologie (metody cizojazyčného vyučování, didaktika, vývojová psychologie, pedagogické kompetence)

 • Teologická etika (v rámci systematické teologie)

 • Sociální etika (v rámci teologické etiky)

 • Sociologie (sociologie v kontextu sociální nauky církve a v protikladu k ní)


Občanská angažovanost a ocenění:

 • Členka nezávislé iniciativy České děti – od roku 1988

 • Členka regionální organizace TOP 09 Praha 1 – od roku 2012

 • Členka České společnosti Teilharda de Chardin – od roku 2020

 • Držitelka Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu (tzv. III. odboj) – uděleno ministryní obrany v roce 2022Poslední změna: 31. květen 2024 09:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám