Marek Šmíd

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


IS studiumŽivotopisná data


 • 1997-2004 studium historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 2006 státní rigorózní zkouška (PhDr.) z politologie

 • 2006-2009 doktorandské studium politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 2008-2010 spoluřešitel grantu Vatikán a Československo v letech 1918-1938 a odborný pracovník výzkumu a vývoje Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze

 • 2016-2017 habilitační řízení na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (k 1. květnu 2017 jmenován docentem pro obor české dějiny)

 • 2010-dosud docent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • 2010-dosud docent Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK

 • 2017-2019 řešitel grantu Vatikán a české země v letech 1914-1918Hlavní oblasti vědeckého zájmu

 • české a světové dějiny 20. století

 • církevní dějiny 19. a 20. stoletíBibliografie


I. Monografie, autorské encyklopedické publikace (řazeno abecedně)


 • 1. FORMÁNEK, Jakub, ŠMÍD, Marek (eds.), Pastýřské listy 1918-1945, Praha 2017.

 • 2. MAREK, Pavel, ŠMÍD, Marek, Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika, Olomouc 2013.

 • 3. ŠMÍD, Marek a kol. (eds.), Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917-1928). Výběrová edice, Praha 2015.

 • 4. ŠMÍD, Marek, Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Brno 2015.

 • 5. ŠMÍD, Marek, Masaryk a česká Katolická moderna, Brno 2007.

 • 6. ŠMÍD, Marek, Nepřítel: první republika. Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938, Brno 2012.

 • 7. ŠMÍD, Marek, Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918, Brno 2016.


II. Články, kapitoly v týmových publikacích (řazeno abecedně)


 • 1. ŠMÍD, Marek, Andrej Hlinka a recepcia jeho osobnosti a diela v českom prostredí, Historický zborník. Vedecký časopis o slovenských národných dejinách 22, 2011, č. 2, s. 102-111.

 • 2. ŠMÍD, Marek, Apoštolská nunciatura v Praze v meziválečném období, Studia Historica Nitriensia 17, 2013, č. 2, s. 80-92.

 • 3. ŠMÍD, Marek, Benito Mussolini a italský fašismus. Proměna regionálního hnutí v celonárodní politickou stranu, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 44-47.

 • 4. ŠMÍD, Marek, Cesta prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka do Nitry, História 9, 2009, č. 3-4, s. 81-85.

 • 5. ŠMÍD, Marek, Ciriaciho aféra v roce 1933. Konflikt, jenž opět hrozil přerušením diplomatických styků mezi Československem a Svatým stolcem, Církevní dějiny 8, 2015, č. 18, s. 26-34.

 • 6. ŠMÍD, Marek, Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1929-1938, Církevní dějiny 5, 2012, č. 10, s. 107-116.

 • 7. ŠMÍD, Marek, Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1918-1929, Církevní dějiny 4, 2011, č. 7, s. 55-62.

 • 8. ŠMÍD, Marek, Československo-rakouské vztahy v období první republiky, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 27, 2016, č. 5-6, s. 128-133.

 • 9. ŠMÍD, Marek, Čeští katolíci a prezident T. G. Masaryk po vzniku Československé republiky, Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 3, 2011, č. 1, s. 60-76.

 • 10. ŠMÍD, Marek, Die österreichisch-italienischen Beziehungen 1934-1938 in den Berichten der tschechoslowakischen Gesandten in Wien und Rom, in: Krise, Krieg und Neuanfang. Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933-1948, eds. Miroslav Kunštát, Jaroslav Šebek a Hildegard Schmoller, Berlin 2017, s. 69-82.

 • 11. ŠMÍD, Marek, Die Persönlichkeit von Edvard Beneš aus der Perspektive des Heiligen Stuhls und des tschechoslowakischen politischen Katholizismus in den Jahren 1918-1938, in: Edvard Beneš. Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen, München: Collegium Carolinum, 2013, s. 59-69.

 • 12. ŠMÍD, Marek, Digitalizace Tajného vatikánského archivu a Vatikánské knihovny pro studium dějiny 20. století, Archivum Trebonense. Recenzovaný sborník odborných prací 14, 2017, s. 372-383.

 • 13. ŠMÍD, Marek, Diplomatické styky Svatého stolce a nacistického Německa po nástupu Adolfa Hitlera k moci, in: Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften, eds. Alena Jaklová a Anja Edith Ference, Brno 2015, s. 209-226.

 • 14. ŠMÍD, Marek, Diplomatické styky Svatého stolce a Německa v období mezi světovými válkami, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 28, 2017, č. 9-10, s. 220-228.

 • 15. ŠMÍD, Marek, Dramatický osud apoštolského nuncia Saveria Rittera v období nesvobody (1938-1945), in: Období nesvobody, eds. Jaromír Tauchen a Karel Schelle, Ostrava 2014, s. 225-235.

 • 16. ŠMÍD, Marek, Giovanni Panico e il suo periodo cecoslovacco negli anni Trenta, Note di storia e cultura salentina. Miscellanea di studi “Mons. Grazio Gianfreda“ 24, 2014, Lecce: Edizioni Grifo, s. 171-181.

 • 17. ŠMÍD, Marek, Il ruolo dei nunzi apostolici nell’ambiente cattolico ceco della Prima Repubblica cecoslovacca, Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016, s. 119-132.

 • 18. ŠMÍD, Marek, Jak pan prezident tlačíval kočárek. První republika optikou dobových učebnic občanské výchovy, Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 18-20.

 • 19. ŠMÍD, Marek, Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu a postavení Československé strany lidové v polovině třicátých let 20. století, Časopis Matice moravské 133, 2014, č. 1, s. 115-133.

 • 20. ŠMÍD, Marek, Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu ve dvacátých letech 20. století, Časopis Matice moravské 131, 2012, č. 1, s. 65-88.

 • 21. ŠMÍD, Marek, Jídelníček diktátorů. „Čočka pro Hitlera, česnek pro Stalina“, Historie 100+1 2, 2017, č. 9, s. 18-19.

 • 22. ŠMÍD, Marek, K příčinám politizace katolických intelektuálů v meziválečném Československu, in: Jan Šrámek a jeho doba, eds. Pavel Marek a kol., Brno 2011, s. 337-345.

 • 23. ŠMÍD, Marek, Kardinál Pietro Gasparri - přední muž vatikánské diplomacie, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 42, 2012, č. 30, s. 101-114.

 • 24. ŠMÍD, Marek, Marmaggiho aféra. Největší diplomatická roztržka mezi ČSR a Svatým stolcem v meziválečném období, Církevní dějiny 7, 2014, č. 14, s. 40-49.

 • 25. ŠMÍD, Marek, Marmaggiho československá mise ve 20. letech 20. století, Paginae Historiae 22, 2014, č. 2, s. 401-408.

 • 26. ŠMÍD, Marek, Masarykův konflikt s katolickou církví na přelomu 19. a 20. století, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 12, 2001, č. 11-12, s. 265-270.

 • 27. ŠMÍD, Marek, Masarykův vztah ke Katolické moderně, in: Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století, eds. Jiří Hanuš a Pavel Marek, Brno 2006, s. 79-91.

 • 28. ŠMÍD, Marek, Mons. prof. ThDr. František Cinek a jeho dílo K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918-1925, in: Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., ed. Pavel Marek, Olomouc 2015, s. 206-215.

 • 29. ŠMÍD, Marek, Monsignor Otakar Švec. Zapomenutý příběh spolupracovníka apoštolské nunciatury v Praze, Církevní dějiny 9, 2016, č. 20, s. 47-56.

 • 30. ŠMÍD, Marek, Myšlenka stavovského státu u Jaroslava Durycha, Právněhistorické studie 42, 2012, s. 107-111.

 • 31. ŠMÍD, Marek, Nárys vnímání významných českých politiků v době první republiky z pohledu Svatého stolce, Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 46, 2011, č. 4, s. 66-82.

 • 32. ŠMÍD, Marek, Nuncjatura apostolska bez nuncjusza w Czechosłowacji okresu międzywojennego, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 9, 2015, č. 2, s. 168-184.

 • 33. ŠMÍD, Marek, Obsazení biskupského stolce po skonu českobudějovického biskupa Josefa Antonína Hůlky v roce 1920, Jihočeský sborník historický 83, 2014, s. 321-335.

 • 34. ŠMÍD, Marek, Obtížné zakotvení lidovců v politickém systému první ČSR. Parlamentní volby v roce 1925 a Československá strana lidová, Soudobé dějiny 20, 2013, č. 4, s. 559-581.

 • 35. ŠMÍD, Marek, Od protektora ku kráľovi. Británia v rokoch medzivládia (1658-1660), História 10, 2010, č. 5-6, s. 21-30.

 • 36. ŠMÍD, Marek, Osobnost Benita Mussoliniho a obraz italského fašismu v českém katolickém prostředí v kontextu první republiky, Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 50, 2012, č. 4, s. 127-144.

 • 37. ŠMÍD, Marek, Osobnost jihočeského rodáka, kněze a politika Františka Jana Kroihera. „Narodil se na jihu Čech a tomuto kraji zůstal věren podnes“, in: Aktuální otázky výchovy k občanství, eds. Helena Pavličíková a kol., České Budějovice 2014, s. 65-74.

 • 38. ŠMÍD, Marek, Papež Pius XII. a poválečné Československo, in: Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, eds. Jiří Petráš a Libor Svoboda, Praha 2014, s. 126-133.

 • 39. ŠMÍD, Marek, Parlament verzus kráľ. Anglická občianska vojna v rokoch 1640-1649, História 10, 2010, č. 1-2, s. 20-26.

 • 40. ŠMÍD, Marek, Patriarcha Karel Farský. Příspěvek k životopisu prvního patriarchy Církve československé v letech 1924-1927, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze - Husitské teologické fakulty 84, 2013, č. 1, s. 28-47.

 • 41. ŠMÍD, Marek, Pietro Ciriaci - neúspěch v Československu klíčem k jeho dalšímu vzestupu?, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 44, 2013, č. 32, s. 55-73.

 • 42. ŠMÍD, Marek, Pod vládou Olivera Cromwella. Britské ostrovy v rokoch 1649-1658, História 10, 2010, č. 3-4, s. 25-33.

 • 43. ŠMÍD, Marek, Pohled na Jana Šrámka z papežského stolce v době první republiky, in: Jan Šrámek a jeho doba, eds. Pavel Marek a kol., Brno 2011, s. 218-228.

 • 44. ŠMÍD, Marek, Pohled na konkláve a volbu papeže Pia XI. z československé perspektivy, Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy 63, 2015, č. 1, s. 137-150.

 • 45. ŠMÍD, Marek, Pohled Svatého stolce na osobnost Antonína Švehly v době první Československé republiky, in: Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, eds. Jan Rychlík, Lukáš Holeček, Michal Pehr a kol., Praha 2015, s. 147-156.

 • 46. ŠMÍD, Marek, Pojetí křesťanského státu v díle Rudolfa Iny Malého a Josefa Konstantina Miklíka, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 21, 2013, č. 1, s. 10-37.

 • 47. ŠMÍD, Marek, Postava Jana Husa jako předmět sporu mezi Československem a Svatým stolcem v období první republiky, in: Hus a Masaryk: Hledání národní tradice a identity. Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 163. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dalších příspěvků, eds. Tomáš Butta a kol., Praha 2013, s. 32-43.

 • 48. ŠMÍD, Marek, Premeny vnímania osobnosti Jozefa Tisa v českom prostredí v 20. storočí, Historický zborník. Vedecký časopis o slovenských národných dejinách 27, 2017, č. 1, s. 52-70.

 • 49. ŠMÍD, Marek, Prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve vatikánských archivech v letech 1918-1929, Církevní dějiny 3, 2010, č. 5, s. 39-50.

 • 50. ŠMÍD, Marek, Předpoklady pro obnovení československo-vatikánských jednání v období konkláve roku 1963, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 50, 2016, č. 40, s. 223-243.

 • 51. ŠMÍD, Marek, Příspěvek ke vztahu Čechů a Slováků po vzniku společného československého státu v roce 1918, Kultúrne dejiny 4, 2013, č. 2, s. 232-259.

 • 52. ŠMÍD, Marek, Reflexe meziválečného působení českých katolických intelektuálů v poválečné historiografii, in: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, eds. Pavol Mačala, Pavel Marek a Jiří Hanuš, Brno 2010, s. 235-241.

 • 53. ŠMÍD, Marek, Rozuměl T. G. Masaryk Katolické moderně? Teologie & Společnost 4 (12), 2006, č. 2, s. 33-37.

 • 54. ŠMÍD, Marek, Rozuměla česká Katolická moderna T. G. Masarykovi? Teologie & Společnost 4 (12), 2006, č. 3, s. 19-22.

 • 55. ŠMÍD, Marek, Římské mise Kamila Krofty ve dvacátých letech 20. století, Jihočeský sborník historický 81, 2012, Supplementum 4, s. 93-107.

 • 56. ŠMÍD, Marek, Sbližování Itálie a Německa ve druhé polovině třicátých let a Hitlerova návštěva Říma na jaře 1938, Dvacáté století - The Twentieth Century 6, 2014, č. 1, s. 140-153.

 • 57. ŠMÍD, Marek, Stavovský stát očima českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938, in: Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007, Brno 2008, s. 184-193.

 • 58. ŠMÍD, Marek, Svatý stolec a Československo v roce 1938, Časopis Matice moravské 136, 2017, č. 1, s. 99-121.

 • 59. ŠMÍD, Marek, Svatý stolec na počátku první světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 47, 2014, č. 37, s. 147-159.

 • 60. ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk a čeští katolíci, in: T. G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech 4. - 5. září 2007 v Brně, eds. Helena Pavlincová a Jan Zouhar, Praha 2008, s. 85-95.

 • 61. ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk a Slováci. Proměny vnímání osobnosti T. G. Masaryka ve slovenské historiografii po roce 1989, in: T. G. Masaryk a Slované, eds. Vratislav Doubek a kol., Praha 2013, s. 221-233.

 • 62. ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk v slovenských a českých středoškolských učebnicích dějepisu, in: Studia Historica Nitriensia 15, 2010, s. 272-298.

 • 63. ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk. His spiritual life and his disputes with the Catholic Church, Historia Ecclesiastica. Časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe 8, 2017, č. 1, s. 58-74.

 • 64. ŠMÍD, Marek, The personage of Vatican dignitary, diplomat, and priest Antonino Arata before his arrival in the Baltics in the 1930s, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 1, s. 159-173.

 • 65. ŠMÍD, Marek, Učebnice občanské výchovy a nauky v době první republiky. Jejich pohled na dobový politický systém, Česko-slovenská historická ročenka 2011, Brno 2012, s. 159-163.

 • 66. ŠMÍD, Marek, Všeobecný strach Vatikánu ze svobodných zednářů v ČSR, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 40, 2011, č. 28, s. 125-140.

 • 67. ŠMÍD, Marek, Význam Nitry v československo-vatikánských vztazích v době první republiky, Studia Historica Nitriensia 16, 2012, č. 1-2, s. 92-108.

 • 68. ŠMÍD, Marek, Vzestup a pád Katolické moderny na přelomu 19. a 20. století, in: Na pozvání Masarykova ústavu 4, ed. Petr Kaleta, Praha 2007, s. 107-117.

 • 69. ŠMÍD, Marek, Vztah Tomáše Garrigua Masaryka a Karla Dostála-Lutinova na přelomu 19. a 20. století, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze - Husitské teologické fakulty 84, 2013, č. 2, s. 137-150.

 • 70. ŠMÍD, Marek, Vztah Tomáše Garrigua Masaryka k české Katolické moderně na přelomu 19. a 20. století, in: Masarykův sborník XIV., 2006-2008, Praha 2009, s. 267-282.

 • 71. ŠMÍD, Marek, Změny na svatopetrském stolci v předvečer druhé světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 46, 2014, č. 35, s. 179-195.

 • 72. ŠMÍD, Marek, Změny na svatopetrském stolci v roce 1958 a jejich reflexe v Československu, in: Československo v letech 1954-1962, eds. Jiří Petráš a Libor Svoboda, České Budějovice 2015, s. 353-362.

 • 73. ŠMÍD, Marek, Situace katolické církve v Německu po nástupu A. Hitlera k moci v roce 1933, in: Ecclesia docta: Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, eds. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Jana Peroutková a Stefan Scholz, Praha 2016, s. 439-451.

 • 74. ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk ve veřejné sféře. Náboženské, politické a publicistické boje, in: Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740-1918, ed. Ivo Cerman, Praha 2016, s. 637-647.

 • 75. ŠMÍDOVÁ, Zuzana, ŠMÍD, Marek, Odraz konzumerismu ve stravování současné české populace a proměny stravování po roce 1989, in: Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství, eds. Pavel Hejtman a kol., České Budějovice 2014, s. 125-136.Recenze a anotace (řazeno abecedně)

 • 1. ŠMÍD, Marek, anotace Bartlová, Alena: Túžby, projekty a realita: Slovensko v medzivojnovom období. Bratislava, Historický ústav SAV 2010, 262 s., Soudobé dějiny 18, 2011, č. 1-2, s. 273-274.

 • 2. ŠMÍD, Marek, anotace Hajko, Jozef: Nezrelá republika: Slovensko v rokoch 1939-1945. Bratislava, Slovart 2009, 414 s., Soudobé dějiny 19, 2012, č. 3-4, s. 580-581.

 • 3. ŠMÍD, Marek, anotace Kubík, Petr: Slovensko-talianske vzťahy 1939-1945. Bratislava, Ústav pamäti národa - Pamäť národa 2010, 355 s., Soudobé dějiny 19, 2012, č. 3-4, s. 582-583.

 • 4. ŠMÍD, Marek, anotace Olexák, Peter – Safanovičová, Anna (eds.), Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku…, Soudobé dějiny 23, 2016, č. 1-2, s. 259-260.

 • 5. ŠMÍD, Marek, anotace Stehlík, Michal, Slovensko. Země probuzená, 1918-1938…, Soudobé dějiny 23, 2016, č. 1-2, s. 262-263.

 • 6. ŠMÍD, Marek, anotace Thomas Gordon: Papežovi Židé. Tajný plán Vatikánu na záchranu Židů před nacisty, Soudobé dějiny 21, 2014, č. 1-2, s. 249-250.

 • 7. ŠMÍD, Marek, recenze Alberto Tronchin, Spravedlivý riskuje. Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii…, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 2, s. 305-307.

 • 8. ŠMÍD, Marek, recenze Dana Jakšičová: Dcery své doby? Školské sestry v českých zemích v letech 1851-1938 (1950), Časopis Matice moravské 133, 2014, č. 1, s. 200-202.

 • 9. ŠMÍD, Marek, recenze Dějiny první Slovenské republiky v novém komplexním zpracování (Róbert Letz: Slovenské dejiny V.), Soudobé dějiny 21, 2014, č. 1-2, s. 214-220.

 • 10. ŠMÍD, Marek, recenze Devadesát let CČSH (Tomáš Butta a kol.: Církev československá husitská. 90 let Církve československé husitské), Církevní dějiny 5, 2012, č. 9, s. 135-137.

 • 11. ŠMÍD, Marek, recenze Emília Hrabovec, Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962-1989), Moderní dějiny 25, 2017, č. 1, s. 316-320.

 • 12. ŠMÍD, Marek, recenze Christian Hartmann – Thomas Vordermayer – Othmar Plöckinger – Roman Töppel (eds.), Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition…, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 2, s. 303-304.

 • 13. ŠMÍD, Marek, recenze Jaroslava Roguľová, Slovenská národná strana 1918-1938, Bratislava, Kalligram 2013, 348 s. ISBN 978-80-8101-662-2, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 23, 2015, č. 2, s. 325-329.

 • 14. ŠMÍD, Marek, recenze knihy Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí, časopis Člověk (časopis pro humanitní vědy), 2. číslo (1. dubna 2006).

 • 15. ŠMÍD, Marek, recenze Monsignor Giovanni Panico, významný vatikánský diplomat, Církevní dějiny 9, 2016, č. 19, s. 106-108.

 • 16. ŠMÍD, Marek, recenze Národní jednota versus náboženský svár (Zmátlo, Peter: Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929-1932)), Soudobé dějiny 20, 2013, č. 1-2, s. 224-227.

 • 17. ŠMÍD, Marek, recenze Pavol Matula: Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách 1918-1938, Soudobé dějiny 21, 2014, č. 3, s. 490-491.

 • 18. ŠMÍD, Marek, recenze Pierluigi Guiducci, Oltre la leggenda nera. Il Vaticano e la fuga dei criminali nazisti…, Soudobé dějiny 23, 2016, č. 3, s. 483-486.

 • 19. ŠMÍD, Marek, recenze Róbert Letz, Martin Vašš, Jaroslava Roguľová a kol., Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov…, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 1, s. 275-278.

 • 20. ŠMÍD, Marek, recenze Róbert Letz, Peter Mulík a kol.: Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku, Matica slovenská, Martin 2009, 278 s., Církevní dějiny 4, 2011, č. 8, s. 149-151.

 • 21. ŠMÍD, Marek, recenze Slovenská otázka za první republiky jako poutavý příběh (Vašš, Martin: Slovenská otázka v 1. ČSR (1918-1938)), Soudobé dějiny 20, 2013, č. 4, s. 653-655.

 • 22. ŠMÍD, Marek, recenze Spolehlivá syntéza předválečných slovenských dějin (Róbert Letz: Slovenské dejiny IV.), Soudobé dějiny 18, 2011, č. 4, s. 694-697.

 • 23. ŠMÍD, Marek, recenze Šefčík, Marcel: Konkláve: Pápežské voľby v 20. a 21. storočí, Soudobé dějiny 22, 2015, č. 3-4, s. 593-595.

 • 24. ŠMÍD, Marek, recenze Štefan Kucík – Jaroslav Vaculík a kol.: Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918)…, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 50, 2016, č. 40, s. 317-321.

 • 25. ŠMÍD, Marek, recenze Štefan Kucík: Američtí Slováci a boj za slovenskou autonomii, Soudobé dějiny 21, 2014, č. 4, s. 697-701.

 • 26. ŠMÍD, Marek, recenze Tomáš Petráček, Církev, tradice, reforma. Odkaz Druhého vatikánského koncilu…, Moderní dějiny 25, 2017, č. 1, s. 312-316.Poslední změna: 7. říjen 2018 07:40 
Sdílet na: