doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


IS studiumŽivotopisná data


 • 1997-2004 studium historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 2006 státní rigorózní zkouška (PhDr.) z politologie

 • 2006-2009 doktorandské studium politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 2008-2010 spoluřešitel grantu Vatikán a Československo v letech 1918-1938 a odborný pracovník výzkumu a vývoje Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze

 • 2016-2017 habilitační řízení na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (k 1. květnu 2017 jmenován docentem pro obor české dějiny)

 • 2010-dosud docent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • 2010-dosud docent Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK

 • 2017-2019 řešitel grantu Vatikán a české země v letech 1914-1918Hlavní oblasti vědeckého zájmu

 • české a světové dějiny 20. století

 • církevní dějiny 19. a 20. stoletíBibliografie


Monografie a edice

 • ŠMÍD, Marek, Mariánske zjavenia modernej doby, Bratislava 2021.

 • ŠMÍD, Marek, PETRÁČEK, Tomáš, Vatikán a druhá světová válka, Brno 2021.

 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a sovětský komunismus 1917-1945, Praha 2020.

 • ŠMÍD, Marek, Mission: Apostolic Nuncio in Prague. Czechoslovakian-Vatican Diplomatic Relations between 1920 and 1950, Praha 2020.

 • ŠMÍD, Marek, FORMÁNEK, Jakub (eds.), Pastýřské listy 2000-2020, Praha 2020.

 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a české země v letech 1914-1918, Brno 2020.

 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a německý nacismus 1923-1945, Praha 2019.

 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a italský fašismus 1922-1945, Praha 2018.

 • FORMÁNEK, Jakub, ŠMÍD, Marek (eds.), Pastýřské listy 1918-1945, Praha 2017.

 • ŠMÍD, Marek, Československo ve 20. století. Na společné cestě 1914-1992, České Budějovice 2016.

 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918, Brno 2016.

 • ŠMÍD, Marek a kol. (eds.), Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917-1928). Výběrová edice, Praha 2015.

 • ŠMÍD, Marek, Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Brno 2015.

 • MAREK, Pavel, ŠMÍD, Marek, Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika, Olomouc 2013.

 • ŠMÍD, Marek, Nepřítel: první republika. Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938, Brno 2012.

 • ŠMÍD, Marek, Masaryk a česká Katolická moderna, Brno 2007.


Zahraniční studie

 • ŠMÍD, Marek, Nonciature apostolique à Prague à l’époque de la première République tchécoslovaque entre 1918-1938, Scientific notes of Uzhorod University. Études historiques et religieuses 27, 2021, č. 7, s. 135-154.

 • ŠMÍD, Marek, František Kordač, arcybiskup praski i prymas Czech w latach 1919-1931. Wysoki dostojnik Kościoła, który nie został kardynałem, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 29, 2021, č. 2, s. 154-170.

 • ŠMÍD, Marek, The Catholic Church in the Czech Lands during the Nazi Occupation in 1939-1945 and after, Studia Humanitatis Journal 1, 2021, č. 1, s. 192-208.

 • ŠMÍD, Marek, Josef Konstantin Miklík C.Ss.R. and his „Book on the Proper Establishment of the State“, Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris 69, 2021, č. 1, s. 185-198.

 • DÁŇA, Roman, ŠMÍD, Marek, Der österreichisch-ungarische Diplomat Johannes Prinz von Schönburg-Hartenstein und sein Wirken als Gesandter beim Heiligen Stuhl in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, Bohemia. Zeitschrift für Geschischte und Kultur der böhmischen Länder 60, 2020, č. 1, s. 85-101.

 • ŠMÍD, Marek, Il fascismo italiano dal punto di vista degli intelettuali cattolici cechi nel periodo interbellico, Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 12, 2020, s. 297-317.

 • ŠMÍD, Marek, Redemptorists in České Budějovice in the 1920s, Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris 68, 2020, č. 2, s. 341-360.

 • ŠMÍD, Marek, Czechoslovak-Vatican Diplomatic Relations on the Eve of World War II, Central Europe 18, 2020, č. 1, s. 16-29.

 • ŠMÍD, Marek, Святой Престол и приход к власти большевиков в России в 1917 г., Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія» 41, 2019, č. 2, s. 86-96.

 • ŠMÍD, Marek, Die diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre, in: Kirche, Religion und Politik in Österreich und in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert, eds. Miroslav Kunštát, Jaroslav Šebek a Hildegard Schmoller, Wien 2019, s. 197-208.

 • ŠMÍD, Marek, Le Vatican, la Tchécoslovaquie et le Printemps de Prague, Catholica 2, 2018, č. 140, s. 50-65.

 • ŠMÍD, Marek, Религиозная ситуация в Чехословакии в 1918-1939 годах, Theologos. Theological revue 20, 2018, č. 1, s. 157-171.

 • ŠMÍD, Marek, Croatia on the Eve of World War II as Seen by Czechoslovak Envoys to Belgrade, in: Croatia and Slovakia II. Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day), eds. Željko Holjevac, Martin Homza a Martin Vašš, Zagreb – Bratislava 2017, s. 126-133.

 • ŠMÍD, Marek, Die österreichisch-italienischen Beziehungen 1934-1938 in den Berichten der tschechoslowakischen Gesandten in Wien und Rom, in: Krise, Krieg und Neuanfang. Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933-1948, eds. Miroslav Kunštát, Jaroslav Šebek a Hildegard Schmoller, Berlin 2017, s. 69-82.

 • ŠMÍD, Marek, Il ruolo dei nunzi apostolici nell’ambiente cattolico ceco della Prima Repubblica cecoslovacca, Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016, s. 119-132.

 • ŠMÍD, Marek, Nuncjatura apostolska bez nuncjusza w Czechosłowacji okresu międzywojennego, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 9, 2015, č. 2, s. 168-184.

 • ŠMÍD, Marek, Giovanni Panico e il suo periodo cecoslovacco negli anni Trenta, Note di storia e cultura salentina. Miscellanea di studi “Mons. Grazio Gianfreda“ 24, 2014, Lecce: Edizioni Grifo, s. 171-181.

 • ŠMÍD, Marek, Die Persönlichkeit von Edvard Beneš aus der Perspektive des Heiligen Stuhls und des tschechoslowakischen politischen Katholizismus in den Jahren 1918-1938, in: Edvard Beneš. Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen, München: Collegium Carolinum, 2013, s. 59-69.


Kolektivní monografie a kapitoly v knize

 • ŠMÍD, Marek, Konkláve roku 1978 a Československo, in: Znormalizováno. Československo v letech 1978-1985, eds. Jiří Petráš, Libor Svoboda a kol., České Budějovice – Praha 2020, s. 258-268.

 • ŠMÍD, Marek, Pohled na Církev československou (husitskou) optikou vatikánských archivů 20. let 20. století, in: Církev československá husitská 1920-2020. Nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty, eds. Tomáš Novák a Tomáš Butta, Praha 2020, s. 13-27.

 • ŠMÍD, Marek, Unionismus a jeho recepce v meziválečném Československu na příkladu IV. velehradského kongresu v létě 1924, in: Cyrilo-metodská tradícia ako spájajúci fenomén, eds. Róbert Letz a Viliam Judák, Nitra 2020, s. 165-177.

 • ŠMÍD, Marek, Filozofové dělají revoluci, in: Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, ed. Václav Bůžek, Praha 2020, s. 66-72.

 • ŠMÍD, Marek, Vatikánská východní politika a Josef Beran, in: Katolická církev v Československu. Kardinál Beran a jeho doba, ed. Markéta Doležalová, Praha 2020, s. 395-405.

 • ŠMÍD, Marek, Gustáv Husák a katolická církev, in: Bezčasí. Československo v letech 1972-1977, eds. Jiří Petráš, Libor Svoboda a kol., České Budějovice – Praha 2018, s. 270-281.

 • ŠMÍD, Marek, Nitra jako předmět diplomatických jednání mezi Československem a Svatým stolcem v období první republiky, in: Míľniky 20. storočia v regióne Nitrianskeho kraja, eds. Milan Belej, Peter Keresteš a Miroslav Palárik, Nitra 2018, s. 70-81.

 • ŠMÍD, Marek, Proměny zahraniční politiky Vatikánu v období první světové války, in: Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, eds. Marek Vařeka a Aleš Zářický, Ostrava 2018, s. 36-42.

 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a srpen 1968, in: Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971, eds. Jiří Petráš, Libor Svoboda a kol., České Budějovice – Praha 2017, s. 193-201.

 • ŠMÍD, Marek, Pohled Svatého stolce na osobnost Antonína Podlahy v době první Československé republiky, in: Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění, eds. Marie Ryantová a kol., Pelhřimov 2017, s. 157-169.

 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk ve veřejné sféře. Náboženské, politické a publicistické boje, in: Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740-1918, ed. Ivo Cerman, Praha 2016, s. 637-647.

 • ŠMÍD, Marek, Situace katolické církve v Německu po nástupu A. Hitlera k moci v roce 1933, in: Ecclesia docta: Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, eds. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Jana Peroutková a Stefan Scholz, Praha 2016, s. 439-451.

 • ŠMÍD, Marek, Pohled Svatého stolce na osobnost Antonína Švehly v době první Československé republiky, in: Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, eds. Jan Rychlík, Lukáš Holeček, Michal Pehr a kol., Praha 2015, s. 147-156.

 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické styky Svatého stolce a nacistického Německa po nástupu Adolfa Hitlera k moci, in: Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften, eds. Alena Jaklová a Anja Edith Ference, Brno 2015, s. 209-226.

 • ŠMÍD, Marek, Změny na svatopetrském stolci v roce 1958 a jejich reflexe v Československu, in: Československo v letech 1954-1962, eds. Jiří Petráš a Libor Svoboda, České Budějovice 2015, s. 353-362.

 • ŠMÍD, Marek, Mons. prof. ThDr. František Cinek a jeho dílo K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918-1925, in: Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., ed. Pavel Marek, Olomouc 2015, s. 206-215.

 • ŠMÍD, Marek, Osobnost jihočeského rodáka, kněze a politika Františka Jana Kroihera. „Narodil se na jihu Čech a tomuto kraji zůstal věren podnes“, in: Aktuální otázky výchovy k občanství, eds. Helena Pavličíková a kol., České Budějovice 2014, s. 65-74.

 • ŠMÍDOVÁ, Zuzana, ŠMÍD, Marek, Odraz konzumerismu ve stravování současné české populace a proměny stravování po roce 1989, in: Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství, eds. Pavel Hejtman a kol., České Budějovice 2014, s. 125-136.

 • ŠMÍD, Marek, Dramatický osud apoštolského nuncia Saveria Rittera v období nesvobody (1938-1945), in: Období nesvobody, eds. Jaromír Tauchen a Karel Schelle, Ostrava 2014, s. 225-235.

 • ŠMÍD, Marek, Papež Pius XII. a poválečné Československo, in: Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, eds. Jiří Petráš a Libor Svoboda, Praha 2014, s. 126-133.

 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk a Slováci. Proměny vnímání osobnosti T. G. Masaryka ve slovenské historiografii po roce 1989, in: T. G. Masaryk a Slované, eds. Vratislav Doubek a kol., Praha 2013, s. 221-233.

 • ŠMÍD, Marek, Pohled na Jana Šrámka z papežského stolce v době první republiky, in: Jan Šrámek a jeho doba, eds. Pavel Marek a kol., Brno 2011, s. 218-228.

 • ŠMÍD, Marek, K příčinám politizace katolických intelektuálů v meziválečném Československu, in: Jan Šrámek a jeho doba, eds. Pavel Marek a kol., Brno 2011, s. 337-345.


Recenzovaná periodika a sborníky

 • ŠMÍD, Marek, Osobnost Šimona Bárty (1864-1940), osmého českobudějovického biskupa, v období před jeho episkopátem, Theologická revue. Čtvrtletník Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy 92, 2021, č. 1, s. 38-53.

 • ŠMÍD, Marek, Cesta k Říšskému konkordátu z července 1933 v kontextu vatikánské konkordátní politiky k Německu, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 29, 2021, č. 1, s. 29-47.

 • ŠMÍD, Marek, ČERNÝ, Aleš, Snahy o navázání oficiálních diplomatických styků mezi Svatým stolcem a Spojenými státy americkými od 19. století do konce první světové války, Revue církevního práva 27, 2021, č. 3, s. 71-95.

 • ŠMÍD, Marek, Parlamentní volby a aktivita Československé strany lidové v politickém životě první Československé republiky v reflexi představitelů Svatého stolce, Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy 69, 2021, č. 2, s. 273-291.

 • ŠMÍD, Marek, Českobudějovická diecéze v období episkopátu Šimona Bárty ve světle třeboňského archivu, Studia Historica Nitriensia 24, 2020, č. 2, s. 505-515.

 • ŠMÍD, Marek, Československo-vatikánská jednání ohledně působení řeholní kongregace redemptoristů v českobudějovické diecézi ve 20. letech 20. století, Studia Theologica 22, 2020, č. 3, s. 127-144.

 • ŠMÍD, Marek, Katolická církev v Rusku před bolševickou revolucí a po ní, Slovanský přehled. Časopis pro dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy 106, 2020, č. 3, s. 415-432.

 • ŠMÍD, Marek, Mise amerických katolíků českého původu do Československa v letech 1919-1922. První krok k zahájení československo-vatikánských diplomatických jednání?, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 48, 2020, č. 58, s. 83-100.

 • ŠMÍD, Marek, ČERNÝ, Aleš, Cesta ke zřízení britského vyslanectví u Svatého stolce v roce 1914 a její církevně-politický kontext, Verbum historiae 8, 2020, č. 1, s. 7-20.

 • ŠMÍD, Marek, Postoj Svatého stolce k československému zahraničnímu odboji za první světové války, Český časopis historický 118, 2020, č. 2, s. 363-387.

 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické vztahy Sovětů a Svatého stolce ve 20. a 30. letech dvacátého století, Revue církevního práva 77, 2019, č. 4, s. 63-80.

 • ŠMÍD, Marek, Stavovský stát v Rakousku ve 30. letech 20. století. Jeho recepce mezi katolickými intelektuály a politickými katolíky v Československu, Paginae Historiae 27, 2019, č. 2, s. 93-105.

 • ŠMÍD, Marek, Vývoj diplomatických styků mezi Německem a Svatým stolcem v polovině třicátých let 20. století, Revue církevního práva 74, 2019, č. 1, s. 39-56.

 • DÁŇA, Roman, ŠMÍD, Marek, Rakousko-uherský diplomat Johann Schönburg-Hartenstein a jeho vatikánská mise v období první světové války, Časopis Národního muzea. Řada historická 187, 2018, č. 3-4, s. 77-87.

 • ŠMÍD, Marek, FORMÁNEK, Jakub, Konkláve roku 1914 a české země, Časopis Národního muzea. Řada historická 187, 2018, č. 1-2, s. 11-22.

 • ŠMÍD, Marek, Církev československá ve světle vatikánských pramenů, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty 89, 2018, č. 2, s. 137-153.

 • ŠMÍD, Marek, Od encykliky Qui pluribus k encyklice Ad beatissimi apostolorum. Vztah Svatého stolce ke komunismu v období před bolševickou revolucí v roce 1917, Slovanský přehled. Časopis pro dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy 104, 2018, č. 3, s. 755-770.

 • ŠMÍD, Marek, Změny na biskupských postech v českých zemích v období první světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 44, 2018, č. 55, s. 219-239.

 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a revoluce v Rusku v letech 1917-1918, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 26, 2018, č. 2, s. 75-92.

 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické styky Svatého stolce a Rakouska v období mezi světovými válkami, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 29, 2018, č. 7-8, s. 180-186.

 • ŠMÍD, Marek, Otázka finančního odškodnění nitranského biskupa Vilmose Batthyányho po jeho odchodu z ČSR v roce 1919, Studia Historica Nitriensia 22, 2018, č. 1, s. 225-238.

 • VOTAVOVÁ, Petra – ŠMÍD, Marek, Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. Diplomatické styky Svatého stolce a Itálie od nástupu fašizmu k moci do uzavření Lateránských smluv, Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 20, 2018, č. 2, s. 185-208.

 • ŠMÍD, Marek, Nástup italského fašismu po první světové válce, Dvacáté století - The Twentieth Century 9, 2017, č. 1, s. 18-31.

 • ŠMÍD, Marek, Čtvrtek 8. ledna 1920. Rubikon reformního katolicizmu?, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty 88, 2017, č. 2, s. 137-153.

 • ŠMÍD, Marek, Národní svaz českých katolíků ve Spojených státech amerických a jeho podpora samostatnému Československu, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 43, 2017, č. 53, s. 351-366.

 • ŠMÍD, Marek, Digitalizace Tajného vatikánského archivu a Vatikánské knihovny pro studium dějiny 20. století, Archivum Trebonense. Recenzovaný sborník odborných prací 14, 2017, s. 372-383.

 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické styky Svatého stolce a Německa v období mezi světovými válkami, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 28, 2017, č. 9-10, s. 220-228.

 • ŠMÍD, Marek, Premeny vnímania osobnosti Jozefa Tisa v českom prostredí v 20. storočí, Historický zborník. Vedecký časopis o slovenských národných dejinách 27, 2017, č. 1, s. 52-70.

 • ŠMÍD, Marek, Svatý stolec a Československo v roce 1938, Časopis Matice moravské 136, 2017, č. 1, s. 99-121.

 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk. His spiritual life and his disputes with the Catholic Church, Historia Ecclesiastica. Časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe 8, 2017, č. 1, s. 58-74

 • ŠMÍD, Marek, Předpoklady pro obnovení československo-vatikánských jednání v období konkláve roku 1963, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 40, 2016, č. 50, s. 223-243.

 • ŠMÍD, Marek, The personage of Vatican dignitary, diplomat, and priest Antonino Arata before his arrival in the Baltics in the 1930s, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 1, s. 159-173.

 • ŠMÍD, Marek, Československo-rakouské vztahy v období první republiky, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 27, 2016, č. 5-6, s. 128-133.

 • ŠMÍD, Marek, Pohled na konkláve a volbu papeže Pia XI. z československé perspektivy, Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy 63, 2015, č. 1, s. 137-150.

 • ŠMÍD, Marek, Obsazení biskupského stolce po skonu českobudějovického biskupa Josefa Antonína Hůlky v roce 1920, Jihočeský sborník historický 83, 2014, s. 321-335.

 • ŠMÍD, Marek, Sbližování Itálie a Německa ve druhé polovině třicátých let a Hitlerova návštěva Říma na jaře 1938, Dvacáté století - The Twentieth Century 6, 2014, č. 1, s. 140-153.

 • ŠMÍD, Marek, Svatý stolec na počátku první světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 37, 2014, č. 47, s. 147-159.

 • ŠMÍD, Marek, Marmaggiho československá mise ve 20. letech 20. století, Paginae Historiae 22, 2014, č. 2, s. 401-408.

 • ŠMÍD, Marek, Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu a postavení Československé strany lidové v polovině třicátých let 20. století, Časopis Matice moravské 133, 2014, č. 1, s. 115-133.

 • ŠMÍD, Marek, Změny na svatopetrském stolci v předvečer druhé světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 35, 2014, č. 46, s. 179-195.

 • ŠMÍD, Marek, Obtížné zakotvení lidovců v politickém systému první ČSR. Parlamentní volby v roce 1925 a Československá strana lidová, Soudobé dějiny 20, 2013, č. 4, s. 559-581.

 • ŠMÍD, Marek, Vztah Tomáše Garrigua Masaryka a Karla Dostála-Lutinova na přelomu 19. a 20. století, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty 84, 2013, č. 2, s. 137-150.

 • ŠMÍD, Marek, Apoštolská nunciatura v Praze v meziválečném období, Studia Historica Nitriensia 17, 2013, č. 2, s. 80-92.

 • ŠMÍD, Marek, Příspěvek ke vztahu Čechů a Slováků po vzniku společného československého státu v roce 1918, Kultúrne dejiny 4, 2013, č. 2, s. 232-259.

 • ŠMÍD, Marek, Patriarcha Karel Farský. Příspěvek k životopisu prvního patriarchy Církve československé v letech 1924-1927, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty 84, 2013, č. 1, s. 28-47.

 • ŠMÍD, Marek, Pietro Ciriaci – neúspěch v Československu klíčem k jeho dalšímu vzestupu?, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 32, 2013, č. 44, s. 55-73.

 • ŠMÍD, Marek, Pojetí křesťanského státu v díle Rudolfa Iny Malého a Josefa Konstantina Miklíka, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 21, 2013, č. 1, s. 10-37.

 • ŠMÍD, Marek, Význam Nitry v československo-vatikánských vztazích v době první republiky, Studia Historica Nitriensia 16, 2012, č. 1-2, s. 92-108.

 • ŠMÍD, Marek, Římské mise Kamila Krofty ve dvacátých letech 20. století, Jihočeský sborník historický 81, 2012, Supplementum 4, s. 93-107.

 • ŠMÍD, Marek, Osobnost Benita Mussoliniho a obraz italského fašismu v českém katolickém prostředí v kontextu první republiky, Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 50, 2012, č. 4, s. 127-144.

 • ŠMÍD, Marek, Kardinál Pietro Gasparri – přední muž vatikánské diplomacie, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 30, 2012, č. 42, s. 101-114.

 • ŠMÍD, Marek, Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu ve dvacátých letech 20. století, Časopis Matice moravské 131, 2012, č. 1, s. 65-88.

 • ŠMÍD, Marek, Myšlenka stavovského státu u Jaroslava Durycha, Právněhistorické studie 42, 2012, s. 107-111.

 • ŠMÍD, Marek, Andrej Hlinka a recepcia jeho osobnosti a diela v českom

  prostredí, Historický zborník. Vedecký časopis o slovenských národných dejinách 22, 2011, č. 2, s. 102-111

 • ŠMÍD, Marek, Všeobecný strach Vatikánu ze svobodných zednářů v ČSR, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 28, 2011, č. 40, s. 125-140.

 • ŠMÍD, Marek, Nárys vnímání významných českých politiků v době první republiky z pohledu Svatého stolce, Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 46, 2011, č. 4, s. 66-82.

 • ŠMÍD, Marek, Čeští katolíci a prezident T. G. Masaryk po vzniku Československé republiky, Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 3, 2011, č. 1, s. 60-76.

 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk v slovenských a českých středoškolských učebnicích dějepisu, in: Studia Historica Nitriensia 15, 2010, s. 272-298.

 • ŠMÍD, Marek, Masarykův konflikt s katolickou církví na přelomu 19. a 20. století, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 12, 2001, č. 11-12, s. 265-270.


Nerecenzovaná periodika

 • ŠMÍD, Marek, Odpouštíme a prosíme o odpuštění. Souvislosti vydání listu polských biskupů v roce 1965, Immaculata 30, 2021, č. 1, s. 12-13.

 • ŠMÍD, Marek, Studium teologie za první světové války, Doxa. Zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 7, 2020-2021, č. 1, s. 22-23.

 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické sbližování. Vatikán a USA za druhé světové války, Dějiny a současnost 41, 2019, č. 8, s. 32-35.

 • ŠMÍD, Marek, KTF ve 20. letech 20. století, Doxa. Zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 5, 2018-2019, č. 1, s. 24-25.

 • ŠMÍD, Marek, Jídelníček diktátorů. „Čočka pro Hitlera, česnek pro Stalina“, Historie 100+1 2, 2017, č. 9, s. 18-19.

 • ŠMÍD, Marek, Monsignor Otakar Švec. Zapomenutý příběh spolupracovníka apoštolské nunciatury v Praze, Církevní dějiny 9, 2016, č. 20, s. 47-56.

 • ŠMÍD, Marek, Benito Mussolini a italský fašismus. Proměna regionálního hnutí v celonárodní politickou stranu, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 44-47.

 • ŠMÍD, Marek, Ciriaciho aféra v roce 1933. Konflikt, jenž opět hrozil přerušením diplomatických styků mezi Československem a Svatým stolcem, Církevní dějiny 8, 2015, č. 18, s. 26-34.

 • ŠMÍD, Marek, Marmaggiho aféra. Největší diplomatická roztržka mezi ČSR a Svatým stolcem v meziválečném období, Církevní dějiny 7, 2014, č. 14, s. 40-49.

 • ŠMÍD, Marek, Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1929-1938, Církevní dějiny 5, 2012, č. 10, s. 107-116.

 • ŠMÍD, Marek, Jak pan prezident tlačíval kočárek. První republika optikou dobových učebnic občanské výchovy, Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 18-20.

 • ŠMÍD, Marek, Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1918-1929, Církevní dějiny 4, 2011, č. 7, s. 55-62.

 • ŠMÍD, Marek, Od protektora ku kráľovi. Británia v rokoch medzivládia (1658-1660), História 10, 2010, č. 5-6, s. 21-30.

 • ŠMÍD, Marek, Pod vládou Olivera Cromwella. Britské ostrovy v rokoch 1649-1658, História 10, 2010, č. 3-4, s. 25-33.

 • ŠMÍD, Marek, Parlament verzus kráľ. Anglická občianska vojna v rokoch 1640-1649, História 10, 2010, č. 1-2, s. 20-26.

 • ŠMÍD, Marek, Prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve vatikánských archivech v letech 1918-1929, Církevní dějiny 3, 2010, č. 5, s. 39-50.

 • ŠMÍD, Marek, Cesta prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka do Nitry, História 9, 2009, č. 3-4, s. 81-85.

 • ŠMÍD, Marek, Rozuměl T. G. Masaryk Katolické moderně? Teologie & Společnost 4 (12), 2006, č. 2, s. 33-37.

 • ŠMÍD, Marek, Rozuměla česká Katolická moderna T. G. Masarykovi? Teologie & Společnost 4 (12), 2006, č. 3, s. 19-22.


Sborníky

 • ŠMÍD, Marek, Vatikánský list L’Osservatore Romano, jeho zájem o dění v Evropě a události v Černové, in: Černovská tragédia. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 110. výročia černovských udalostí, ed. Peter Zmátlo, Ružomberok 2018, s. 83-92.

 • ŠMÍD, Marek, Postava Jana Husa jako předmět sporu mezi Československem a Svatým stolcem v období první republiky, in: Hus a Masaryk: Hledání národní tradice a identity. Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 163. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dalších příspěvků, eds. Tomáš Butta a kol., Praha 2013, s. 32-43.

 • ŠMÍD, Marek, Učebnice občanské výchovy a nauky v době první republiky. Jejich pohled na dobový politický systém, Česko-slovenská historická ročenka 2011, Brno 2012, s. 159-163.

 • ŠMÍD, Marek, Reflexe meziválečného působení českých katolických intelektuálů v poválečné historiografii, in: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, eds. Pavol Mačala, Pavel Marek a Jiří Hanuš, Brno 2010, s. 235-241.

 • ŠMÍD, Marek, Vztah Tomáše Garrigua Masaryka k české Katolické moderně na přelomu 19. a 20. století, in: Masarykův sborník XIV., 2006-2008, Praha 2009, s. 267-282.

 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk a čeští katolíci, in: T. G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech 4. - 5. září 2007 v Brně, eds. Helena Pavlincová a Jan Zouhar, Praha 2008, s. 85-95.

 • ŠMÍD, Marek, Stavovský stát očima českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938, in: Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007, ed. Pavel Marek, Brno 2008, s. 184-193.

 • ŠMÍD, Marek, Vzestup a pád Katolické moderny na přelomu 19. a 20. století, in: Na pozvání Masarykova ústavu 4, ed. Petr Kaleta, Praha 2007, s. 107-117.

 • ŠMÍD, Marek, Masarykův vztah ke Katolické moderně, in: Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století, eds. Jiří Hanuš a Pavel Marek, Brno 2006, s. 79-91.


Recenze, anotace, předmluvy, hesla a zprávy

 • ŠMÍD, Marek, recenze Hrdlička, Jaroslav, Historik a diplomat Vlastimil Kybal…, Moderní dějiny 29, 2021, č. 2, s. 328-330.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Jindra, Martin a kol., Biografický slovník Církve československé husitské, Soudobé dějiny 28, 2021, č. 1, s. 285.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Longo, James: Hitler a Habsburkové…, Soudobé dějiny 28, 2021, č. 1, s. 269-272.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Hrdlička, Jaroslav, Lášek, Jan Blahoslav, Paměti Vlastimila Kybala, II., Moderní dějiny 28, 2020, č. 1, s. 331-334.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Leoncini, Francesco: Alternativa mazziana…, Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 12, 2020, č. 2, s. 187-189.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Flosman, Martin: S orlem i lvem…, Soudobé dějiny 27, 2020, č. 3-4, s. 711-715.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Mark Riebling, Cirkev špiónov. Pápežova tajná vojna proti Hitlerovi…, Verbum historiae 8, 2020, č. 2, s. 224-227.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Miroslav Šepták, Mezi demokracií a autoritářstvím. Rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931-1934, Český časopis historický 118, 2020, č. 3, s. 816-818.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Jan Kuklík – Jan Němeček, In the Shadow of the Fasces I. Italy and the Destruction of Czechoslovakia 1938/1939, Český časopis historický 118, 2020, č. 2, s. 516-519.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Jurek Daniel: Eine kleine Kirche in Europa…, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 59, 2019, č. 2, s. 399-402.

 • ŠMÍD, Marek, recenze James Mace Ward: Jozef Tiso. Kněz, politik, kolaborant…, Moderní dějiny 27, 2019, č. 2, s. 344-348.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Andrzej Krawczyk, Kněz prezidentem. Slovensko Jozefa Tisa…, Český časopis historický 118, 2020, č. 1, s. 249-251.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích…, Český časopis historický 118, 2020, č. 1, s. 215-217.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Konkláve. Tajemství papežské volby…, Moderní dějiny 27, 2019, č. 1, s. 395-396.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské…, Moderní dějiny 27, 2019, č. 2, s. 348.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Miroslav Novotný – Rudolf Svoboda – Lenka Martínková a kol., Die Diözese Budweis in den Jahren 1785-1850…, Studia Theologica 21, 2019, č. 4, s. 236-238.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Ctirad Václav Pospíšil. Masaryk iritující a fascinující…, Studia Theologica 21, 2019, č. 3, s. 203-205.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Dubček. Il socialismo della speranza. Immagini della Primavera cecoslovacca…, Český časopis historický 117, 2019, č. 4, s. 1118-1119.

 • ŠMÍD, Marek, anotace Ward, James Mace: Jozef Tiso. Kněz, politik, kolaborant…, Soudobé dějiny 26, 2019, č. 2-3, s. 419-420.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Pragmatické souručenství Vatikánu s fašistickým Římem, Soudobé dějiny 26, 2019, č. 2-3, s. 395-399.

 • ŠMÍD, Marek, anotace Wolf, Hubert, Konkláve. Tajemství papežské volby…, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 46, 2019, č. 56, s. 315-316.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Wolf, Hubert, Konkláve. Tajemství papežské volby…, Theatrum historiae 23, 2018, s. 149-152.

 • ŠMÍD, Marek, anotace Jindra, Martin, Sáhnout si do ran tohoto světa…, Soudobé dějiny 25, 2018, č. 1-2, s. 286-287.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Tomáš Petráček, Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace…, Český časopis historický 116, 2018, č. 4, s. 1163-1165.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Saul Friedländer, Nacistické Německo a Židé, 1933-1945…, Moderní dějiny 26, 2018, č. 1, s. 290-292.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Chadima, Martin, Dr. Karel Farský: I. patriarcha Církve československé (husitské)…, Soudobé dějiny 24, 2017, č. 3, s. 434-437.

 • ŠMÍD, Marek, anotace Deschner, Karlheinz, S Bohem a fašisty: Vatikán ve spolku s Mussolinim, Francem, Hitlerem a Pavelićem…, Soudobé dějiny 24, 2017, č. 1-2, s. 256-257.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Balík, Stanislav – Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Vlha, Marek, Český antiklerikalismus: Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938…, Soudobé dějiny 24, 2017, č. 1-2, s. 244-246.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Chenaux, Philippe: Katolická církev a komunismus v Evropě (1917-1989). Od Lenina k Janu Pavlu II…, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 43, 2017, č. 53, s. 455-458.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Martin Vašš, Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920-1945…, Moderní dějiny 25, 2017, č. 2, s. 338-340.

 • ŠMÍD, Marek, heslo Případ Marmaggiho aféry, in: Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů, eds. Karel Schelle a Jaromír Tauchen, Plzeň 2017, s. 551-554.

 • ŠMÍD, Marek, heslo Případ Ciriaciho aféry, in: Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů, eds. Karel Schelle a Jaromír Tauchen, Plzeň 2017, s. 539-541.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Pierluigi Guiducci, Oltre la leggenda nera. Il Vaticano e la fuga dei criminali nazisti…, Soudobé dějiny 23, 2016, č. 3, s. 483-486.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Emília Hrabovec, Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962-1989), Moderní dějiny 25, 2017, č. 1, s. 316-320.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Tomáš Petráček, Církev, tradice, reforma. Odkaz Druhého vatikánského koncilu…, Moderní dějiny 25, 2017, č. 1, s. 312-316.

 • ŠMÍD, Marek, anotace Stehlík, Michal, Slovensko. Země probuzená, 1918-1938…, Soudobé dějiny 23, 2016, č. 1-2, s. 262-263.

 • ŠMÍD, Marek, anotace Olexák, Peter – Safanovičová, Anna (eds.), Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku…, Soudobé dějiny 23, 2016, č. 1-2, s. 259-260.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Christian Hartmann – Thomas Vordermayer – Othmar Plöckinger – Roman Töppel (eds.), Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition…, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 2, s. 303-304.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Alberto Tronchin, Spravedlivý riskuje. Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii…, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 2, s. 305-307.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Štefan Kucík – Jaroslav Vaculík a kol.: Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918)…, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 50, 2016, č. 40, s. 317-321.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Róbert Letz, Martin Vašš, Jaroslava Roguľová a kol., Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov…, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 1, s. 275-278.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Monsignor Giovanni Panico, významný vatikánský diplomat, Církevní dějiny 9, 2016, č. 19, s. 106-108.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Šefčík, Marcel: Konkláve: Pápežské voľby v 20. a 21. storočí, Soudobé dějiny 22, 2015, č. 3-4, s. 593-595.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Jaroslava Roguľová, Slovenská národná strana 1918-1938, Bratislava, Kalligram 2013, 348 s. ISBN 978-80-8101-662-2, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 23, 2015, č. 2, s. 325-329.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Štefan Kucík: Američtí Slováci a boj za slovenskou autonomii, Soudobé dějiny 21, 2014, č. 4, s. 697-701.

 • ŠMÍD, Marek, předmluva Giovanni Panico - un diplomatico in movimento, in: Salvatore Coppola - Monsignor Giovanni Panico, il diplomatico salentino al servizio della Santa Sede negli anni di Pio XI. La missione diplomatica di Panico in Colombia, Argentina, Cecoslovacchia, Baviera e Saar (1923-1935), Lecce 2014, s. 19-22.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Pavol Matula: Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách 1918-1938, Soudobé dějiny 21, 2014, č. 3, s. 490-491.

 • ŠMÍD, Marek, předmluva Irsko ve 20. století, in: Dagmar Blümlová - Ni králi, ni císaři. Osmnáct příběhů z Irska, Pelhřimov 2014, s. 12-16.

 • ŠMÍD, Marek, anotace Thomas Gordon: Papežovi Židé. Tajný plán Vatikánu na záchranu Židů před nacisty, Soudobé dějiny 21, 2014, č. 1-2, s. 249-250.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Dějiny první Slovenské republiky v novém komplexním zpracování (Róbert Letz: Slovenské dejiny V.), Soudobé dějiny 21, 2014, č. 1-2, s. 214-220.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Dana Jakšičová: Dcery své doby? Školské sestry v českých zemích v letech 1851-1938 (1950), Časopis Matice moravské 133, 2014, č. 1, s. 200-202.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Slovenská otázka za první republiky jako poutavý příběh (Vašš, Martin: Slovenská otázka v 1. ČSR (1918-1938)), Soudobé dějiny 20, 2013, č. 4, s. 653-655.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Národní jednota versus náboženský svár (Zmátlo, Peter: Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929-1932)), Soudobé dějiny 20, 2013, č. 1-2, s. 224-227.

 • ŠMÍD, Marek, anotace Hajko, Jozef: Nezrelá republika: Slovensko v rokoch 1939-1945. Bratislava, Slovart 2009, 414 s., Soudobé dějiny 19, 2012, č. 3-4, s. 580-581.

 • ŠMÍD, Marek, anotace Kubík, Petr: Slovensko-talianske vzťahy 1939-1945. Bratislava, Ústav pamäti národa - Pamäť národa 2010, 355 s., Soudobé dějiny 19, 2012, č. 3-4, s. 582-583.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Devadesát let CČSH (Tomáš Butta a kol.: Církev československá husitská. 90 let Církve československé husitské), Církevní dějiny 5, 2012, č. 9, s. 135-137.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Spolehlivá syntéza předválečných slovenských dějin (Róbert Letz: Slovenské dejiny IV.), Soudobé dějiny 18, 2011, č. 4, s. 694-697.

 • ŠMÍD, Marek, recenze Róbert Letz, Peter Mulík a kol.: Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku, Matica slovenská, Martin 2009, 278 s., Církevní dějiny 4, 2011, č. 8, s. 149-151.

 • ŠMÍD, Marek, anotace Bartlová, Alena: Túžby, projekty a realita: Slovensko v medzivojnovom období. Bratislava, Historický ústav SAV 2010, 262 s., Soudobé dějiny 18, 2011, č. 1-2, s. 273-274.

 • ŠMÍD, Marek, zpráva Ve dnech 1. - 5. července 2011 se ve slovenské Nitře tradičně uskutečnily Pribinovy a Cyrilo-metodějské oslavy…, Dějiny a současnost 33, 2011, č. 8, s. 6.

 • ŠMÍD, Marek, recenze knihy Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí, časopis Člověk (časopis pro humanitní vědy), 2. číslo (1. dubna 2006).Internetové časopisy


Poslední změna: 20. prosinec 2022 09:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám