Angelo Scarano

  Mgr. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.

  katedra biblických věd


  Kontakt:


  IS studium


  materiály ke stažení

  Životopisná data

  Školy, kvalifikace, práce

  • 2004: Obhajoba a následné publikování doktorské práce (pod vedením prof. Johannese Beutlera SJ) na téma "1 Gv 3,18-22: Storia dell´interpretazione ed esegesi"

  • 2003-dosud: odborný asistent na katedře biblických věd

  • 1997-2000: Studium biblistiky na Papežském biblickém institutu v Říme, závěrečná licenciátní práce "La preghiera di Ges? davanti alla tomba di Lazzaro" (Ježíšova modlitba před Lazarovým hrobem - Jan 11,41.42)

  • 1997: pedagog na Vyšší odborné škole u sv. Jana pod Skalou (přednášky "Úvod do NZ")

  Bibliografie

  • "Jak číst celou Bibli během jednoho roku" (Praha, Paulínky 2004)

  • Doktorská práce "1 Gv 3,18-22: Storia dell´interpretazione ed esegesi" (Roma, Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2005)

  • Pastorační komentáre nedělních biblických textů (dostupné nawww.pastorace.cz)

  • Popularizující biblické studie v časopisech
  Poslední změna: 17. prosinec 2018 08:19 
  print
  Sdílet na: