OD 2/2009 Stanovení výše poplatků spojených se studiem v ak. roce 2009/10

Opatření děkana č. 2/2009 Stanovení výše poplatků spojených se studiem v ak. roce 2009/10


čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu s § 58 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 33, odst. 2 Statutu UK v Praze stanovuji pro akademický rok 2009/2010 výši poplatků spojených se studiem:

čl. 2

Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) – 9 600,- Kč / za každých dalších započatých šest měsíců studia.
Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) –

2 800,- Kč / za rok.
Poplatek pro studijní program v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č 111/1998 Sb., v platném znění) - 10.000,- USD/ semestr; 1 800 USD/ kurz.
Poplatek za přijímací řízení pro ak. rok 2010/11 – (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění)


550,- Kč (přihláška podána pouze v tištěné podobě)


500,­- Kč (přihláška podána i elektronicky).
čl. 3 Závěrečná ustanovení


1. K tomuto Opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne  18. února 2009.


2. Toto Opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                   děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám