OD 8/2009 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2008/2009

Výše stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2008/2009
Č.j.: 2214/09                                                                                             V Praze dne 27.11.2009
OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2009
Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2008/2009

Čl. 1

Úvodní ustanoveníV souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, s „Pravidly pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě“ a Opatřením rektora č. 26/2008, vydávám podle čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu UK v Praze ze dne 28. dubna 2006, toto opatření o výši stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2008/2009:


Čl. 2


Výše stipendia za vynikající studijní výsledkyVýše stipendia bude činit 10.000,- Kč a stipendium bude vyplaceno jednorázově na účet studenta (ve výjimečných případech v hotovosti).

Čl. 3


Závěrečná ustanovení
1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Studijní oddělení.


2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne 25.11.2009.


3. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám