OD 5/2009 Harmonogram akademického roku 2009/2010

Harmonogram akademického roku 2009/2010 29. září 2009 – 28. září 2010
OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2009Harmonogram akademického roku 2009/2010


29. září 2009 – 28. září 2010
Č.j.: 1065/09                                                                                     

V Praze dne 6. května 2009


čl. 1

Úvodní ustanoveníV souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2009/2010 stanovený Opatřením rektora č. 5/2009 Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:


čl. 21. Termíny společné pro všechny studijní obory

slavnostní zahájení29. září 2009Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem11:00 hod.imatrikulace v Karolinu13:00 hod.

slavnostní ukončení28. května 2010Te Deum15:30 hod.zahradní slavnost17:00 hod.

výjezdní kurz


pro studenty 1. ročníku prezenčního studia (bak. studijní obor Dějiny křesťanského umění a magistr. stud. obor Katolická teologie)30. září - 1. října 2009

zimní semestr


výuka30. září 2009 – 17. ledna 2010vánoční prázdniny21. prosince 2009 – 3. ledna 2010řádné zkouškové období18. ledna – 21. února 2010předběžné zápisy prostřednictvím internetu (mimo 1. ročník)31. srpna –  22. září 2009oznámení změn zápisudo 8. října 2009části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - všechny studijní obory25. ledna - 5. února 2010

letní semestr


výuka22. února – 30. května 2010rektorský den12. května 2010velikonoční odborná praxe, studijní volno1. - 6. dubna 2010řádné zkouškové období31. května – 4. července 2010letní prázdniny5. července – 5. září 2010další zkouškové období6.– 20. září 2010
předběžné zápisy prostřednictvím internetu5. – 19. února 2010oznámení změn zápisudo 25. února 2010termín pro splnění studijních povinností20. září 2010části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - všechny obory 1. – 11. června 2010

části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - dějiny kř. umění6. - 10. září 2010opravný termín státní závěrečné zkoušky na teologických oborech6. - 10. září 2010
2. Katolická teologie

(magisterské prezenční studium)zimní semestr


zápis – záznam do indexu:


1. ročník11. září 2009 v 9:00 hodinod 2. ročníku

v úředních hodinách od 1. září do 23. září 2009

letní semestr


zápis – záznam do indexu:v úředních hodinách od  5. do 18. února 2010

3. Teologické nauky

(bakalářské i navazující magisterské kombinované studium)

zápis – záznam do indexu:1. ročník bc.                  4. září 2009    v 9:00 hodin1. ročník nav. mgr.      11. září 2009   ve 14:00 hodin

od 2. ročníku v úředních hodinách od 1. září do 23. září 2009


termíny kontaktní výuky
  3.10.12.12.13.3.17.10.9.1.27.3.24.10.23.1.10.4.  7.11.  6.2.24.4.21.11.20.2.15.5.  5.12. 27.2.29.5.

  5.6.
4. Dějiny křesťanského umění


(bakalářské i navazující magisterské prezenční studium)
zimní semestr


zápis – záznam do indexu:            1. ročník  bc.               21. září 2009    v 9:30 hodin


        1. ročník nav. mgr.          31. srpna 2009 v 9:00 hodin


                                                  21. září 2009    ve 14:00 hodin           


        od 2. ročníku                     v úředních hodinách od 1. září do 23. září 2009


letní semestrzápis – záznam do indexu:        v úředních hodinách od  5. do 18. února 2010 


         5. Doktorské prezenční a kombinované studium

(studijní obor Katolická teologie; studijní obor Církevní a obecné dějiny; studijní obor Dějiny křesťanského umění)


termín pro odevzdání individuálního studijního plánu nebo jeho aktualizace


12. října 2009termíny pro odevzdání souborných nebo disertačních prací1. prosince 2009


1. dubna 2010


1. června 2010zápis i záznam do indexuod 20. - 24. září 2010 dle rozpisutermín pro splnění studijních povinností, odevzdání závěrečných zpráv o činnosti doktoranda20. září 2010


6. Rigorózní řízení


(studijní obor Katolická teologie (ThLic.) a Dějiny křesťanského umění (PhDr.)
termíny pro odevzdání rigorózních prací1. prosince 2009


1. dubna 2010


1. června 2010
Čl. 3


Závěrečné ustanovení
Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


                                                                            


prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám