Základní informace

Základní informace

Katolická teologická fakulta byla založena spolu s pražskou univerzitou, kterou ustavil dne 26. ledna 1347 papež Klement VI. z moci práva kanonického a dne 7. dubna 1348 český král Karel IV. z moci práva světského. Historie fakulty je tedy spojena s dějinami Univerzity Karlovy. V letech 1950–1990 byla nuceně ze svazku univerzity vyčleněna. Existovala pod názvem Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, od roku 1953 se sídlem v Litoměřicích.


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je fakulta součástí veřejnoprávní Univerzity Karlovy. Souběžně s tím je zřizována Svatým stolcem jako samostatná veřejná církevní právnická osoba, tzv. církevní fakulta. Její působení proto upravuje jak česká státní legislativa a vnitřní předpisy univerzity, tak také kanonické právo. Souběh obou právních řádů dochází výrazu ve vnitřních předpisech fakulty, zejména v jejím statutu.


Úkolem fakulty je:

  1. kvalitně vzdělávat studenty, kteří se zapsali ke studiu v akreditovaných studijních programech, a ty, kdo usilují o své celoživotní vzdělávání;

  2. věnovat se mezinárodně srovnatelným způsobem vědeckému bádání;

  3. inspirovat život církve i étos a kulturu společnosti.Poslední změna: 12. duben 2019 09:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám