Katolická teologie (Mgr.) (1.-4.ročník, od roku 2017/18)


Katolická teologie (Mgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 5 let


Studijní povinnosti

Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 300

z toho

  • za povinné předměty min. 225

  • za povinně volitelné předměty min. 45

  • za předměty podle volby studenta min. 30

Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 90 kreditů

  • čtvrtého min. 140 kreditů

  • pátého min. 200 kreditů

  • šestého min. 240 kreditů

  • sedmého a vyššího min. 300 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má šest částí:

1.obhajoba diplomové práce

2.ústní zkouška z Písma svatého a biblické teologie

3.ústní zkouška z Fundamentální a dogmatické teologie

4.ústní zkouška z Morální teologie

5.ústní zkouška z Pedagogiky, katechetiky a oborové didaktiky

6.ústní zkouška z Pastorální teologie a liturgiky


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.


Jednotný studijní plán

1. Povinné předměty

skupina K#MT306

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB022Úvod do Písma 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB023Úvod do Písma 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB023(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB024(K)
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB023(P)
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.KJAZ022(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.KJAZ006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KJAZ006(K)
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KBIB029Biblická teologielsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Větrovec,P.; Scarano,A.KBIB015, KBIB017(K)
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ikonografie 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007(P), KFIL019(K)
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL019TeodicealsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(P)
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL020(K)
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL021(P)
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL022(K)
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KIUS008Konfesní právolsZk 2 hod/týd2Kříž,J.KIUS011(K)
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS011(K)
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS009(K)
KIUS011Teorie a dějiny právazsZk 3 hod/týd2Čačík,M.KJAZ042(P)
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ002(Z), KJAZ022(K)
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Ondrejičková,S.KJAZ009(Z)
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ040(Z)
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ041(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ042(K)
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ043(K), KJAZ108, KJAZ168(N), KJAZ108, KJAZ168(Z)
KLTG007Liturgika 1zsZk 4 hod/týd3Kotas,J.KLTG002(Z)
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd2Tichý,R.KLTG007(K)
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(P)
KPED123Základy psychologiezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED124PsychopatologielsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)
KPED125Psychologie pro pomáhající profesezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)
KPTE010Pastorální teologie 1zsZ 3 hod/týd3Dřímal,L.
KPTE011Pastorální teologie 2lsZk 3 hod/týd3Dřímal,L.KIUS012(Z), KPTE010(K)
KPTE012KatechetikazsZk 2 hod/týd3Dřímal,L.KLTG003(P)
KPTE013Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Ventura,V.KSTE094(N)
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.; Ventura,V.KSTE041(K), KSTE095(N)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE045ProtologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE046Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE047MariologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE044(P)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE080EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE044(P)
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Salvet,O.KSTE048(K)
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Fošum,J.KFIL009(P)
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Fošum,J.KSTE082(K)
KSTE084Speciální morálka 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE083(P)
KSTE085Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE084(K)
KSTE086Sociální etika 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE082(P)
KSTE087Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE086(K)
KSTE088Úvod do duchovního života 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.
KSTE089Úvod do duchovního života 2lsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE088(K)
KSTE090Spirituální teologie 1zsZk 3 hod/týd3Sládek,K.KSTE089(P)
KSTE091Spirituální teologie 2lsZ 2 hod/týd3Sládek,K.KSTE090(K)
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)
KVAR014Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd2Svoboda,D.; Brož,J.; Mohelník,T.KVAR013(P)


2. Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Seminář filozofie a historie

skupina K#MT115, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL137Četba z díla Tomáše Akvinského 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL138Četba z díla Tomáše Akvinského 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL141Filosofie dějin 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL142Filosofie dějin 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS196Modernismus a antimodernismus v katolické církvilsZ 2 hod/týd3Petráček,T.
KLIT006Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd3Sládek,M.KSTE040(N)


Skupina 2: Seminář patrologie

skupina K#MT116, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturalsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.
KSTE124Četba patristického textu 1zsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.
KSTE185Četba patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.K#MT502(K)
KSTE199Patrologia monasticalsZ 2 hod/týd4Ventura,V.


Skupina 3: Seminář biblické teologie

skupina K#MT117, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ023(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.


Skupina 4: Seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

skupina K#MT118, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.KSTE170(N)
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE194Kořeny islámského radikalismu: komentovaná četba Sajjid Qutb - Milníky na cestězsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.
KSTE195Vybrané otázky z rozhovoru biskupa Abú Qurry s islámským chalífou Al-Ma'múnemlsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.


Skupina 5: Seminář morální teologie a spirituální teologie

skupina K#MT119, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE156Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše ŠpidlíkalsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE166Etika migrace a migrační politikylsZ 2 hod/týd4Štica,P.
KSTE167Četba ruských křesťanských teologůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE168Spirituálně-teologická interpretace literatury a filmulsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE170Interdisciplinární četba díla sv. Tomáše Akvinského: Traktát o lásce z pohledu dogmatické a morální teologielsZ 2 hod/týd4Štica,P.; Mohelník,T.KSTE136(N)
KSTE172Četba morálně-teologických textů sv. Tomáše AkvinskéholsZ 2 hod/týd4Fošum,J.


Skupina 6: Seminář liturgiky

skupina K#MT120, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ202Latinské liturgické textyzsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ044(P)
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG113ExorcismuszsZ 2 hod/týd4Tichý,R.KJAZ041(P)


Skupina 7: Seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

skupina K#MT121, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE014Využití křesťanského kulturního dědictví v edukačních programechlsZ 2 hod/týd3Zimmermannová,M.


Skupina 8: Seminář pastorální teologie

skupina K#MT122, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KSTE007(P)
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Opatrný,A.
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KPTE006(P)
KPTE105HomiletikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KBIB023(P)
KPTE111EvangelizacezsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Prokeš,J.
KPTE112Pastorace nemocnýchlsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Drábek,F.


Skupina 9: Seminář světového jazyka

skupina K#MT123, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ190Italština 1zsZ 2 hod/týd4Červenková,D.
KJAZ191Italština 2lsZ 2 hod/týd4Červenková,D.KJAZ190(K)


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSKT001 Písmo svaté a biblická teologie

skupina K#MT307, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB022Úvod do Písma 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB023Úvod do Písma 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB023(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB024(K)
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB023(P)
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.KJAZ022(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.KJAZ006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KJAZ006(K)
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ002(Z), KJAZ022(K)
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Ondrejičková,S.KJAZ009(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)

skupina 3 - K#MT117, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ023(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.

b) SZB: KSKT005 Fundamentální a dogmatická teologie

skupina K#MT308, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007(P), KFIL019(K)
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL019TeodicealsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(P)
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL020(K)
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL021(P)
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL022(K)
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ040(Z)
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ041(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ042(K)
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ043(K), KJAZ108, KJAZ168(N), KJAZ108, KJAZ168(Z)
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Ventura,V.KSTE094(N)
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.; Ventura,V.KSTE041(K), KSTE095(N)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE045ProtologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE046Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE047MariologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE044(P)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE080EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE044(P)
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Salvet,O.KSTE048(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)

skupina 1 K#MT115, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL137Četba z díla Tomáše Akvinského 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL138Četba z díla Tomáše Akvinského 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL141Filosofie dějin 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL142Filosofie dějin 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS196Modernismus a antimodernismus v katolické církvilsZ 2 hod/týd3Petráček,T.
KLIT006Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd3Sládek,M.KSTE040(N)

skupina 2 K#MT116, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturalsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.
KSTE124Četba patristického textu 1zsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.
KSTE185Četba patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.K#MT502(K)
KSTE199Patrologia monasticalsZ 2 hod/týd4Ventura,V.

skupina 4 K#MT118, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.KSTE170(N)
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE194Kořeny islámského radikalismu: komentovaná četba Sajjid Qutb - Milníky na cestězsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.
KSTE195Vybrané otázky z rozhovoru biskupa Abú Qurry s islámským chalífou Al-Ma'múnemlsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.

c) SZC: KSKT003 Morální teologie

skupina K#MT309, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Fošum,J.KFIL009(P)
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Fošum,J.KSTE082(K)
KSTE084Speciální morálka 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE083(P)
KSTE085Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE084(K)
KSTE086Sociální etika 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE082(P)
KSTE087Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE086(K)
KSTE088Úvod do duchovního života 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.
KSTE089Úvod do duchovního života 2lsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE088(K)
KSTE090Spirituální teologie 1zsZk 3 hod/týd3Sládek,K.KSTE089(P)
KSTE091Spirituální teologie 2lsZ 2 hod/týd3Sládek,K.KSTE090(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)

skupina 5 K#MT119, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE156Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše ŠpidlíkalsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE166Etika migrace a migrační politikylsZ 2 hod/týd4Štica,P.
KSTE167Četba ruských křesťanských teologůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE168Spirituálně-teologická interpretace literatury a filmulsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE170Interdisciplinární četba díla sv. Tomáše Akvinského: Traktát o lásce z pohledu dogmatické a morální teologielsZ 2 hod/týd4Štica,P.; Mohelník,T.KSTE136(N)
KSTE172Četba morálně-teologických textů sv. Tomáše AkvinskéholsZ 2 hod/týd4Fošum,J.

d) SZD: KSKT006 Pedagogika, katechetika a oborové didaktiky

skupina K#MT310, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(P)
KPED123Základy psychologiezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED124PsychopatologielsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)
KPED125Psychologie pro pomáhající profesezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)
KPTE012KatechetikazsZk 2 hod/týd3Dřímal,L.KLTG003(P)
KPTE013Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)

skupina 7 K#MT121, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE014Využití křesťanského kulturního dědictví v edukačních programechlsZ 2 hod/týd3Zimmermannová,M.

e) SZE: KSKT007 Pastorální teologie a liturgika

skupina K#MT311, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG007Liturgika 1zsZk 4 hod/týd3Kotas,J.KLTG002(Z)
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd2Tichý,R.KLTG007(K)
KPTE010Pastorální teologie 1zsZ 3 hod/týd3Dřímal,L.
KPTE011Pastorální teologie 2lsZk 3 hod/týd3Dřímal,L.KIUS012(Z), KPTE010(K)
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ikonografie 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)

skupina 6 K#MT120, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ202Latinské liturgické textyzsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ044(P)
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG113ExorcismuszsZ 2 hod/týd4Tichý,R.KJAZ041(P)

skupina 8 K#MT122, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KSTE007(P)
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Opatrný,A.
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KPTE006(P)
KPTE105HomiletikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KBIB023(P)
KPTE111EvangelizacezsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Prokeš,J.
KPTE112Pastorace nemocnýchlsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Drábek,F.

f) SZF: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#MT312, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KIUS008Konfesní právolsZk 2 hod/týd2Kříž,J.KIUS011(K)
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS011(K)
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS009(K)
KIUS011Teorie a dějiny právazsZk 3 hod/týd2Čačík,M.KJAZ042(P)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)
KVAR014Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd2Svoboda,D.; Brož,J.; Mohelník,T.KVAR013(P)

skupina 9 K#MT123, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ190Italština 1zsZ 2 hod/týd4Červenková,D.
KJAZ191Italština 2lsZ 2 hod/týd4Červenková,D.KJAZ190(K)

Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

skupina K#MT013

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Ventura,V.KSTE094(N)
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KBIB022Úvod do Písma 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE088Úvod do duchovního života 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ040(Z)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář světového jazyka


1. ročník – letní semestr

skupina K#MT014

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL020(K)
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.; Ventura,V.KSTE041(K), KSTE095(N)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KBIB023Úvod do Písma 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KSTE089Úvod do duchovního života 2lsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE088(K)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ041(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář světového jazyka


2. ročník – zimní semestr

skupina K#MT023

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL021(P)
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB023(P)
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.KJAZ022(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ002(Z), KJAZ022(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ042(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie

seminář světového jazyka


2. ročník – letní semestr

skupina K#MT024

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL022(K)
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ikonografie 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007(P), KFIL019(K)
KFIL019TeodicealsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB024(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ043(K), KJAZ108, KJAZ168(N), KJAZ108, KJAZ168(Z)
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Ondrejičková,S.KJAZ009(Z)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie

seminář světového jazyka


3. ročník – zimní semestr

skupina K#MT033

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB023(P)
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.KJAZ006(K)
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Fošum,J.KFIL009(P)
KLTG007Liturgika 1zsZk 4 hod/týd3Kotas,J.KLTG002(Z)
KPED123Základy psychologiezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.


Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář liturgiky

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


3. ročník – letní semestr

skupina K#MT034

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE045ProtologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Fošum,J.KSTE082(K)
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd2Tichý,R.KLTG007(K)
KPED124PsychopatologielsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář liturgiky

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


4. ročník – zimní semestr

skupina K#MT043

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KJAZ006(K)
KIUS011Teorie a dějiny právazsZk 3 hod/týd2Čačík,M.KJAZ042(P)
KPED125Psychologie pro pomáhající profesezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)
KPTE012KatechetikazsZk 2 hod/týd3Dřímal,L.KLTG003(P)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE046Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE044(P)
KSTE084Speciální morálka 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE083(P)
KSTE086Sociální etika 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE082(P)
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(P)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


4. ročník – letní semestr

skupina K#MT044

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KBIB029Biblická teologielsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Větrovec,P.; Scarano,A.KBIB015, KBIB017(K)
KSTE080EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE044(P)
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Salvet,O.KSTE048(K)
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE085Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE084(K)
KSTE087Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE086(K)
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS011(K)
KPTE013Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


5. ročník – zimní semestr

skupina K#MT053

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE047MariologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE090Spirituální teologie 1zsZk 3 hod/týd3Sládek,K.KSTE089(P)
KPTE010Pastorální teologie 1zsZ 3 hod/týd3Dřímal,L.
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS009(K)
KVAR014Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd2Svoboda,D.; Brož,J.; Mohelník,T.KVAR013(P)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář světového jazyka


5. ročník – letní semestr

skupina K#MT054

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE091Spirituální teologie 2lsZ 2 hod/týd3Sládek,K.KSTE090(K)
KPTE011Pastorální teologie 2lsZk 3 hod/týd3Dřímal,L.KIUS012(Z), KPTE010(K)
KIUS008Konfesní právolsZk 2 hod/týd2Kříž,J.KIUS011(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář světového jazyka


doporučené volitelné předměty

skupina K#MT100

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB108Metodologie biblické exegezelsZ 1 hod/týd2Brož,J.
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB114Starozákonní reálielsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB123The Bible and the QuranzsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KBIB124Old Testament Stories in Czech ArtlsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KJAZ003Latinská četba pro teology 1zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ042(P)
KJAZ007Latinská četba pro teology 2lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ043(P)
KJAZ050Staroslověnský jazyk a písemnictví 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ051Staroslověnský jazyk a písemnictví 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ050(K)
KJAZ103Četba hebrejských starozákonních textůzsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.
KJAZ104Staroslověnština - církevní slovanštinazsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ126Řecká četba k Novému zákonu: teorie překladu a překladatelská praxezsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ140Cvičení k latinské syntaxilsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.KJAZ108, KJAZ168(P)
KJAZ152Staroslověnská četba pokračovacílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ162Interaktivní překládání z latinyzs/lsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ163Jazyk, gramatika, styllsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ167Četba starších českých textůzsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.
KJAZ169Biblický překlad v průběhu staletílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ170Arabština 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ171Arabština 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ182Četba arabských textů 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ183Latinské texty k liturgicezs/lsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.K#MT501(P)
KJAZ184Četba arabských textů 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ186Výstavba textů v odborném stylulsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ196Introduction to Syriac 1zsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KJAZ197Introduction to Syriac 2lsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KJAZ199Biblická hebrejština 1zsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.
KJAZ200Biblická hebrejština 2lsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.KJAZ199(K)
KJAZ203Staroslověnské texty k českým církevním dějinámlsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KHIS153Medieval Latin PaleographyzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS154Modern Latin PaleographylsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS157Diplomní seminář z církevních dějinzs+ls- Z 1+1 hod/týd0+6Kubín,P.
KHIS159Středověká paleografie a diplomatika 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS160Středověká paleografie a diplomatika 2lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS161Novověká paleografie a diplomatika 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS162Novověká paleografie a diplomatika 2lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KLTG107Liturgický zpěvlsZ 2 hod/sem4Pšenička,M.
KLTG114Středověká zaalpská liturgie a současnostlsZ 4 hod/týd4Tichý,R.; Schmidt,N.
KLTG111Liturgie města ŘímazsZ 4 hod/týd4Tichý,R.
KPED126Teologie dětízsZ 1 hod/týd2Bravená,N.
KPED127Nové didaktické metody náboženské pedagogikyzs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Bravená,N.
KPTE111EvangelizacezsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Prokeš,J.
KPTE112Pastorace nemocnýchlsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Drábek,F.
KSTE157Fundamentals of Theological Ethicszs+lsZ Zk 2+2 hod/týd6+6Ovečka,L.
KSTE165Víra jako zdroj poznánílsZ 2 hod/týd4Červenková,D.
KSTE171Úvod do islámuzsZk 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KSTE179Introduction to TheologyzsZ 2 hod/týd6Vopřada,D.
KSTE189Seminar in Fundamental TheologylsZ 2 hod/týd6Kočí,M.
KSTE190Liberation TheologylsZ 2 hod/týd6Noble,T.
KSTE191Catholic Social TeachingzsZ 2 hod/týd6Mašek,V.
KSTE196Úvod do islámské teologielsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE197Vztah křesťanství a islámu v historiilsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT009(N)
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT010(N)
KVAR118Tělesná výchovazs/lsZ 2 hod/týd2Sivek,Z.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KVAR123Duchovní hudba ve sborové praxizs/lsZ 2 hod/týd2Minářová Výborná,T.
KVAR132Úvod do judaismuzsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KVAR136Theology and Media Theoryzs/lsZ 2 hod/týd6Ambrus,G.
KVAR204Antická literatura 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KLIT002(N)
KVAR205Antická literatura 2lsZ 2 hod/týd4Matějec,T.; Bartoň,J.KLIT003(N)
KIUS012Základy práva pro působení v pastoracilsZk 2 hod/týd3Kříž,J.
KSTE135Teologické aspekty v díle C.S. LewiselsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 11:14 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám