Teologické nauky (NMgr.)


Teologické nauky (NMgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: navazující magisterský

Forma studia: kombinovaná

Standardní doba studia: 2 roky


Studijní povinnosti

Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny a samostatné studium ze zadané a doporučné literatury, s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za dva týdny (viz harmonogram akademického roku). Zkoušky jsou pořádány průběžně.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 120


z toho

  • za povinné předměty min. 108

  • za předměty podle volby studenta min. 12
Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 80 kreditů

  • čtvrtého min. 120 kreditů

  • pátého min.120 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba diplomové práce

2. ústní zkouška ze systematické a praktické teologie, jejímž podstatným obsahem je sociální nauka církve


Jednotlivé části SZZ se mohou skládat v různých termínech a jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#NM320

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS403Církevní dějiny českézs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Šmíd,M.
KHIS404Katolická církev a proměny moderní společnostizs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Šmíd,M.
KBIB405Starozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB406Starozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+6Hřebík,J.KBIB405(K)
KBIB407Novozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+6Brož,J.
KBIB408Novozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+6Scarano,A.
KSTE412Teologická východiska 2. vatikánského konciluzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+9Salvet,O.
KSTE413Vybraná témata systematické teologie I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Salvet,O.
KSTE414Vybraná témata systematické teologie II.zs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+10Červenková,D.KSTE332(N)
KSTE415Teologická etika I.: Vybraná tématazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Sládek,K.KSTE308(N)
KSTE416Teologická etika II.: Sociální nauka církvezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+14Štica,P.KSTE303(N)
KSTE417Světová náboženství a náboženská hnutízs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Červenková,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10K#VR300(K)


2. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#NM321, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS403Církevní dějiny českézs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Šmíd,M.
KHIS404Katolická církev a proměny moderní společnostizs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Šmíd,M.
KBIB405Starozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB406Starozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+6Hřebík,J.KBIB405(K)
KBIB407Novozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+6Brož,J.
KBIB408Novozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+6Scarano,A.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10K#VR300(K)


b) SZB: KSNM005 Systematická a praktická teologie

skupina K#NM322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE412Teologická východiska 2. vatikánského konciluzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+9Salvet,O.
KSTE413Vybraná témata systematické teologie I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Salvet,O.
KSTE414Vybraná témata systematické teologie II.zs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+10Červenková,D.KSTE332(N)
KSTE415Teologická etika I.: Vybraná tématazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Sládek,K.KSTE308(N)
KSTE416Teologická etika II.: Sociální nauka církvezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+14Štica,P.KSTE303(N)
KSTE417Světová náboženství a náboženská hnutízs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Červenková,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


Doporučený studijní plán

1. ročník

skupina K#NM013

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE412Teologická východiska 2. vatikánského konciluzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+9Salvet,O.
KBIB405Starozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB407Novozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+6Brož,J.
KSTE413Vybraná témata systematické teologie I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Salvet,O.
KSTE415Teologická etika I.: Vybraná tématazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Sládek,K.KSTE308(N)
KHIS404Katolická církev a proměny moderní společnostizs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Šmíd,M.
KSTE417Světová náboženství a náboženská hnutízs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Červenková,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)

2. ročník

skupina K#NM023

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB406Starozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+6Hřebík,J.KBIB405(K)
KBIB408Novozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+6Scarano,A.
KSTE414Vybraná témata systematické teologie II.zs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+10Červenková,D.KSTE332(N)
KSTE416Teologická etika II.: Sociální nauka církvezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+14Štica,P.KSTE303(N)
KHIS403Církevní dějiny českézs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Šmíd,M.
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10K#VR300(K)

doporučené volitelné kurzy

skupina K#NM102

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB119Metodika biblické vědecké prácezs/lsZ 6 hod/týd2Brož,J.
KBIB123The Bible and the QuranzsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS157Diplomní seminář z církevních dějinzs+ls- Z 1+1 hod/týd0+6Kubín,P.
KIUS401Manželské právozs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Čačík,M.
KJAZ103Četba hebrejských starozákonních textůzsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.
KJAZ118Úvod do latinského jazyka 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Trepeš,O.
KJAZ119Úvod do latinského jazyka 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Matějec,T.KJAZ118(P)
KJAZ120Úvod do latinské četbyzs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Šimandl,J.
KJAZ121Úvod do novozákonní řečtiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ122Úvod do novozákonní řečtiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ124Úvod do biblické hebrejštiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Ondrejičková,S.
KJAZ125Úvod do biblické hebrejštiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Ondrejičková,S.
KJAZ166Četba řeckých novozákonních textůzs+ls- Z 18+18 hod/sem0+6Bartoň,J.
KJAZ170Arabština 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ171Arabština 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KPED108Katechetická praxezs+ls- Z 0+0 hod/sem0+4Zimmermannová,M.
KPED113Didaktické modely katechezezs+ls- Z 9+9 hod/sem0+6Zimmermannová,M.
KPED119Základy praktické komunikace 1zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.
KPED122Základy praktické komunikace 2zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.KPED119(K)
KPED127Nové didaktické metody náboženské pedagogikyzs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Bravená,N.
KPTE004Management farnostizs+ls- Z 6+6 hod/sem0+4Opatrný,A.
KPTE111EvangelizacezsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Prokeš,J.
KSTE073Teorie masové komunikacezs+ls- Zk 1+2 hod/týd0+5Provecho López,J.
KSTE171Úvod do islámuzsZk 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KSTE196Úvod do islámské teologielsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE197Vztah křesťanství a islámu v historiilsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 11:18 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám