Přechodná opatření pro akademický rok 2019/2020

Žádáme studenty, aby tomu věnovali pozornost při zápisu a zapisovali si povinné předměty s kódy, které jsou jim určeny. Níže jsou v tabulkách uvedeny předměty, které jsou otevřeny a vyučovány. V rozhvrhu ale budou zobrazeny pouze předměty z pravých sloupců tabulek.


Katolická teologie

Studium v 1.–4. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty povinné předměty, které jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu. Volitelné předměty si mohou zapisovat v celé šíři nabízeného výběru.

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KHIS029 České církevní dějiny 1

KHIS172 České církevní dějiny 1

KHIS030 České církevní dějiny 2

KHIS173 České církevní dějiny 2


Výuka a splnění předmětu KSTE084/085 Speciální morálka 1/2 si studenti domluví na začátku semestru s vyučujícím.Studium v 5. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu.

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KSTE017 Sociální etika 1

KSTE086 Sociální etika 1

KSTE028 Sociální etika 2

KSTE087 Sociální etika 2


Teologické nauky (NMgr.)

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KSTE414 Vybraná témata systematické teologie II.

KSTE332 Etika v mezikulturním a mezináboženském dialogu

KSTE415 Teologická etika I – vybraná témata

KSTE308 Environmentální etika

KSTE416 Teologická etika II.: Sociální nauka církve

KSTE303 Křesťanská sociální etika


Aplikovaná etika

Studium v 1. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty předměty, které jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.


Studium v 2. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu.

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KSTE309 Lékařská etika

KSTE325 Bioetika I: Bioetika a lékařská etika

KSTE310 Bioetika

KSTE325 Bioetika I: Bioetika a lékařská etika

KSTE311 Vybrané otázky z etiky

KSTE327 Dějiny sociálního učení církveDějiny evropské kultury (Bc.)

Studium v 1. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty předměty, které jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KLIT005 Úvod do literární teorie 2

KLIT026 Úvod do versologie


Studium v 2. - 3. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu.

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KHIS014 České a středoevropské dějiny 1

KHIS170 Středoevropské dějiny středověku

KHIS015 České a středoevropské dějiny 2

KHIS171 Středoevropské dějiny novověku

KSTE040 Křesťanská spiritualita v literatuře středověku

KLIT006 Křesťanská spiritualita v literatuře středověku

KVAR051 Literatura a české národní obrození

KLIT008 Literatura a české národní obrození

KFIL018 Dějiny antické a středověké filosofie

KFIL024 Dějiny antické a středověké filosofie

KFIL014 Dějiny novověké filosofie

KFIL025 Dějiny novověké filosofie

KBIB018 Úvod do Starého zákona

KBIB030 Úvod do Starého zákona

KBIB019 Úvod do Nového zákona

KBIB031 Úvod do Nového zákona

KVAR204 Antická literatura 1

KLIT002 Antická literatura 1

KVAR205 Antická literatura 2

KLIT003 Antická literatura 2

KVAR108 Duchovní proudy v moderní literatuře 1

KLIT009 Duchovní proudy v moderní literatuře 1

KVAR109 Duchovní proudy v moderní literatuře 2

KLIT010 Duchovní proudy v moderní literatuře 2

KHIS018 Dějiny dějepisectví

KHIS174 Dějiny dějepisectví

KDKU088 Proseminář dějin umění 1

KDKU002 Proseminář dějin umění 1

KDKU089 Proseminář dějin umění 2

KDKU010 Proseminář dějin umění 2

KHIS112 Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 1

KHIS186 Výběrový seminář z dějin českého středověku

KHIS118 Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2

KHIS187 Výběrový seminář z dějin českého raného novověku

KHIS150 Dějiny řádů a jejich spiritualita

KHIS182 Spiritualita a dějiny řeholních řádů 1Dějiny evropské kultury (NMgr.)

Studium v 1. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty předměty, které jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KSTE094 Patrologie 1 (řecká)

KSTE041 Patrologie 1

KSTE095 Patrologie 2 (latinská)

KSTE042 Patrologie 2

KLIT018 Seminář středověké literatury 1

KDKU110 Seminář středověké literatury 1

KLIT019 Seminář středověké literatury 2

KDKU113 Seminář středověké literatury 2

KLIT020 Seminář humanistické a barokní literatury 1

KDKU111 Seminář humanistické a barokní literatury 1

KLIT021 Seminář humanistické a barokní literatury 2

KDKU114 Seminář humanistické a barokní literatury 2


Studium v 2. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu.

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KDKU279 Pohled na starší českou literaturu 1

KLIT017 Pohled na starší českou literaturu

KDKU281 Literatura českého a evropského baroka 1

KLIT015 Dějiny evropské literatury 13.-18. století 1

KDKU282 Literatura českého a evropského baroka 2

KLIT016 Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2

KDKU283 Vybrané kapitoly ze světové literatury 1

KLIT024 Světová literatura 19. a 20. století 1

KDKU284 Vybrané kapitoly ze světové literatury 2

KLIT025 Světová literatura 19. a 20. století 2

KDKU057 Církevní a šlechtická titulatura

KHIS190 Církevní a světská titulatura

KDKU058 Základy heraldiky

KHIS191 Heraldika a genealogieDějiny křesťanského umění (Bc.)

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KHIS009 Historický proseminář 1

KHIS031 Úvod do studia dějepisu

KHIS010 Historický proseminář 2

KHIS034 Historický proseminář

KBIB018 Úvod do Starého zákona

KBIB030 Úvod do Starého zákona

KBIB019 Úvod do Nového zákona

KBIB031 Úvod do Nového zákona


Jiné

Studenti, kteří z nějakých důvodů studují delší dobu a začali studium v režimu před novými reakreditacemi, si povinné a povinně volitelné předměty, které se již neotevírají, přijdou zapsat na studijní oddělení.


Poslední změna: 22. srpen 2019 09:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám