Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020

V Praze dne 18. dubna 2019

UKKTF/111820/2019

Opatření děkana č. 11/2019

Harmonogram akademického roku 2019–2020

ve znění pozdějších úprav (Opatření děkana č. 5/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019–2020)


K provedení čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, čl. 5 odst. 1 a 2 Pravidel pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) a Opatření rektora č. 7/2019, Harmonogram akademického roku 2019/20, stanovím tento harmonogram akademického roku 2019–2020:


Čl. 1 Hlavní společné termíny

začátek akademického roku a zimního semestru

1. 10. 2019

začátek výuky zimního semestru

2. 10. 2019

vánoční prázdniny

21. 12. 2019 – 3. 1. 2020

velikonoční prázdniny

8. 4. – 14. 4. 2020

děkanský den

zrušen

rektorský den

zrušen

letní prázdniny

1.–31. 8. 2020

konec akademického roku

30. 9. 2020


Čl. 2 Slavnosti a bohoslužby

imatrikulace (Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1)

1. 10. 2019, 9:00

zahájení akad. roku – Veni Sancte (kostel Panny Marie před Týnem, Staroměstské nám., Praha 1)

1. 10. 2019, 10:30

poutní slavnost, Mikulášská (budova Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6)

5. 12. 2019

promoce – předpokládané termíny

  • bakalářské (Profesní dům, Malostranské n. 25, Praha 1)

  • magisterské (Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1)


7. 11. 2019

16. 12. 2019

zakončení – Te Deum, zahradní slavnost

25. 6. 2020


Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium

Zápis ke studiu pro akad. rok 2019/2020

(dle pokynů studijního oddělení)

27. 6., 26. 8. – 30. 9. 2019


Zimní semestr

soustředění pro studenty přijaté do 1. ročníku

4. - 6. 10. 2019

zápis předmětů do SIS

26. 8. – 30. 9. 2019

změna zápisu předmětů do SIS

3. – 10. 10. 2019

zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK

23. – 30. 9. 2019

výuka v zimním semestru

2. 10. 2019 – 10. 1. 2020

zkouškové období

13. 1. – 16. 2. 2020

hodnocení vzdělávací činnosti studenty za zimní semestr

13. 1. – 16. 2. 2020


Letní semestr

zápis předmětů do SIS

1. – 16. 2. 2020

změna zápisu předmětů do SIS

19. – 26. 2. 2020

zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK

19. – 26. 2. 2020

výuka v letním semestru

17. 2. – 22. 5. 2020

zkouškové období

25. 5. – 31. 7. 2020

1.–18. 9. 2020

termín pro splnění studijních povinností

18. 9. 2020

hodnocení vzdělávací činnosti studenty za letní semestr

25. 5. – 18. 9. 2020


Čl. 4 Státní závěrečné zkoušky

Zimní termín (leden 2020)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání ústní části nebo obhajoby

odevzdání přihlášky

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 3. 12. 2019

dtto

dtto

konání SZZ

13. – 24. 1. 2020


Letní termín (červen 2020)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby

odevzdání přihlášky k obhajobě

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 7. 5. 2020

dtto

dtto

splnění předpokladů pro konání ústní části odevzdání přihlášky

odevzdání přihlášky

do 22. 5. 2020

dtto

konání SZZ

15. – 26. 6. 2020


Podzimní termín (září 2020)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby

odevzdání přihlášky k obhajobě

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 15. 7. 2020

dtto

dtto

splnění předpokladů pro konání ústní části

odevzdání přihlášky

do 15. 7. 2020

dtto

konání SZZ

1.–18. 9. 2020


Čl. 5 Státní rigorózní zkoušky

odevzdání přihlášky

3. 12. 2019

3. 3. 2020

26. 5. 2020


Čl. 6 Doktorské studium

zápis ke studiu

21. – 23. 9. 2019

zasedání podzimních oborových rad

12. – 30. 10. 2019

splnění studijních povinností ISP

25. 9. 2020

odevzdání hodnocení plnění ISP a návrhu / aktualizace ISP v SIS doktorandem

25. 9. 2020

odevzdání hodnocení plnění ISP a návrhu / aktualizace ISP v SIS školitelem

2. 10. 2020

promoce (předpokládané termíny)

prosinec 2019

květen 2020


Čl. 7 Státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací, souborné zkoušky, obhajoby souborných prací

Zimní termín (leden-únor 2020)

odevzdání přihlášky

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě

3. 12. 2019

dtto


Letní termín (květen-červen 2020)

odevzdání přihlášky ke státní doktorské zkoušce

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě

3. 3. 2020


Podzimní termín (září-říjen 2020)

odevzdání přihlášky ke státní doktorské zkoušce

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě

26. 5. 2020


Čl. 8 Ostatní termíny

Termíny kontaktní výuky kombinovaného studia

obor Teologické nauky a Aplikovaná etika

v roce 2019: 5. 10., 19. 10., 9. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12.

v roce 2020: 11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 25. 4., 16. 5., 30. 5., 6. 6.


AUC Theologica

uzávěrka 1/2020

31. 10. 2019

uzávěrka 2/2020

31. 3. 2020


Den otevřených dveří

11. 1. 2020, 13:00

22. 1. 2020, 14:00


Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 25. dubna 2019.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Tip: Využijte pro tisk harmonogramu ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 26. březen 2020 15:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám