Personální část


Univerzita Karlova

kontaktní údaje

Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1


tel. 224 491 111

fax 224 210 695

URL www.cuni.cz


Rektor

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

více...


Prorektoři / kolegium rektora

 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor pro akademické kvalifikace

 • prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor pro rozvoj

 • doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. prorektor pro vědeckou činnost

 • prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor pro vnější vztahy

 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti

 • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. prorektorka pro evropskou problematiku

 • prof. PhDr. Ing Jan Royt, Ph.D. prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

 • prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc. prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

 • MUDr. Milan Prášil, MBA kancléř

 • Ing. Miroslava Oliveriusová kvestorka

 • prof. ThDr. Jan B. Lášek

 • prof. RNDr. Petr Volf, CSc., předseda Grantové agentury UK

 • Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Akademického senátu UK

 • Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

 • Mgr. Michal Zima

                                           

více...

Akademický senát UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. předseda Akademického senátu

Zástupci KTF UK

za pedagogy

 • David Vopřada, Dr.

 • PhDr. Milan Pech, Ph.D.

za studenty

 • Bc. Kateřina Volfová

 • Bc. Barbora Uchytilová

více...

Vědecká rada

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA předseda vědecké rady

více...

Správní rada

JUDr. Petr Hanzlík, advokát předseda správní rady

více...

Kvestor

Ing. Miroslava Oliveriusová kvestorka

více...


Katolická teologická fakulta

kontaktní údaje

Thákurova 3, Praha 6, 160 00


tel. +420 220 181 244

fax. +420 220 181 234

URL www.ktf.cuni.cz

více...


Děkan

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

220 181 244, děkan@ktf.cuni.cz

více...


Proděkani


Akademický senát

za pedagogy                                                       

 • David Vopřada, Dr. předseda

 • PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D. místopředsedkyně

 • doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.                                     

 • PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.                          

 • ThLic. David Bouma, Th.D.

 • ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

 • MUDr. Jan Fošum

 • ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Ph.D.  

                        

za studenty

 • Matěj Jirsa místopředseda

 • Bc. Vilém Kubáč

 • Mgr. Karolína Štauberová

 • Bc. Barbora Uchytilová

kontakt: senat@ktf.cuni.cz

více...

Vědecká rada

 • prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., předseda (KTF UK, děkan)

 • doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (KTF UK)

 • doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (UK)

 • doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (KTF UK)

 • doc. Ivan Foletti, M.A., Ph.D. (FF MU)

 • doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D. (CMTF UPOL)

 • Ing. Pavel Kopeček, Th.D. (CMTF UPOL)

 • doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (KTF UK)

 • doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU)

 • doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (KTF UK)

 • prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (FF UK)

 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (KTF UK)

 • doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. (KTF UK)

 • PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (KTF UK)

 • prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (PRF UK)

 • prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (KTF UK)

 • doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (UPOL FF)

 • doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK)

více...

Disciplinární komise

Členové:

 • ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D., předseda (akademický pracovník)

 • PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (akademický pracovník)

 • Mgr. David Svoboda, Ph.D. (akademický pracovník)

 • Mgr. Zuzana Matisovská (studentka)

 • Bc. Barbora Špačková (studentka)

 • Bc. Magdalena Vopařilová (studentka)

více...

Tajemnice fakulty

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. 220 181 425

tajemnice@ktf.cuni.cz    

více...


Organizační útvary děkanátu

Kancelář děkana

Mgr. Pavlína Bílková, 220 181 244

bilkova@ktf.cuni.czStudijní oddělení

studijni@ktf.cuni.cz

 • Ing. Tereza Fatková, vedoucí, 220 181 402, fatkova@ktf.cuni.cz

 • Ing. Michaela Kristová 220 181 383, kristova@ktf.cuni.cz

 • Bc. Eva Roškotová 220 181 383, roskotova@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Zuzana Matisovská

více...

Vědecké oddělení

 • Mgr. Magdaléna Nová, DiS. 220 181 384, science@ktf.cuni.cz

více...

Zahraniční oddělení

 • PhDr. Petr Sládeček, Ph.D. 220 181 241, relations@ktf.cuni.cz

více...

Oddělení rozvoje a vnějších vztahů

 • Mgr. Eva Loubová, 220 181 248

  loubova@ktf.cuni.cz, rozvoj@ktf.cuni.cz

více...

Ekonomické oddělení 

ekonom@ktf.cuni.cz

 • Ing. Eva Procházková, vedoucí, 220 181 400, prochazkova@ktf.cuni.cz

 • Ing. Soňa Prokošová 220 181 401, prokosova@ktf.cuni.cz

 • Ing. Irena Poděbradská 220 181 401, podebradska@ktf.cuni.cz

více...

Technické oddělení

Referát služeb

 • Jan Poděbradský, skolnik@ktf.cuni.cz, 220 181 361, 774 199 505

 • Zdeňka Trojanová, 220 181 361

Referát výpočetní techniky

 • Roman Štec, 220 181 312, helpdesk@ktf.cuni.cz, sis@ktf.cuni.cz

 • Tom Neubert, 220 181 312, helpdesk@ktf.cuni.cz

více...

Katedry

Katedra biblických věd a starých jazyků

Katedra systematické teologie a filosofie

Katedra pastorálních oborů a právních věd

Katedra církevních dějin a literární historie

Ústav dějin křesťanského umění


Badatelská centra

 • Centrum teologie a umění

  účelové zařízení fakulty při Katedře systematické teologie a filosofie

  ctu@ktf.cuni.cz

  Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, vedoucí, schmidt@ktf.cuni.cz

  více...

Knihovna

tel: 220 181 304

e-mail: knihovna@ktf.cuni.cz


 • Mgr. Kateřina Bajtlová, vedoucí (výpůjčka), bajtlova@ktf.cuni.cz

 • ThLic. Nora Cuhrová (periodika, kvalifikační práce), nora.cuhrova@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Marek Rychtařík, Ph.D. (katalogizace), rychtarik@ktf.cuni.cz

 • Ing. arch. Eva Přibylová (výpůjčka), pribylova@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Tomáš Audy (výpůjčka, MVS), audy@ktf.cuni.cz

 • Luděk Hlava (výpůjčka), ludek.hlava@ktf.cuni.cz

 • Eva Šolcová, DiS. (výpůjčka), eva.solcova@ktf.cuni.cz

více...


Další

Studentský kaplan

David Vopřada, Dr., 220 181 358, kaplan@ktf.cuni.cz

více...


Klub akademické obce

220 181 520


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 1. srpen 2019 14:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám