Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 8.1.2014

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 8.1.2014“AS KTF UK schválil navržený program zasedání.““AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 4.12.2013.““AS KTF UK schválil záměr děkana fakulty jmenovat doc. Dr. Ludvíka Dřímala, Th.D. vedoucím Katedry pastorálních oborů a právních věd.““AS KTF UK projednal a  schválil  Pravidla pro organizaci studia na KTF UK v aktualizovaném znění.““AS KTF UK se seznámil se zněním etického kodexu Univerzity Karlovy a s vědomím, že v naší současné společnosti je etický konsensus obtížný, podporuje záměr univerzity prosazovat etické hodnoty v jednání členů akademické obce UK.““AS KTF UK vyhlašuje doplňovací volby do komory akademických pracovníků  AS KTF UK a AS UK na 19. a 20.2.2014 od 10:00 do 14:00. Návrhy na kandidáty se odevzdávají písemně do 4.2.2014 předsedovi volební komise“.“AS KTF UK zvolil volební komisi ve složení ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D, Čestmír Cimler a Jan Lukeš. Volební komise zvolila ze svého středu předsedkyni ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravenou, Th.D.“PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost


Kateřina Volfová

Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám