Volby do AS KTF UK a AS UK dne 8., 10. a 11. listopadu 2014.


Volby do AS KTF UK a AS UK


Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


vyhlásil na svém zasedání dne 8. 10. 2014


Volby do AS KTF UK a AS UK


Volby proběhnou ve dnech 8., 10. a 11. listopadu 2014

v době od 11.00 do 15.00 hod.


Volební období:

AS KTF UK: podzim 2014 – podzim 2016

AS UK: únor 2015 – leden 2018


Volební komise: Mlada Mikulicová, Ph.D. (předsedkyně),

doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., a Mgr. Marie Benáková.


Návrhy na kandidáty musí být nejpozději do 24. 10. do 24.00 hod. odevzdány předsedkyni volební komise Mladě Mikulicové, Ph.D., a to buď do vlastních rukou, nebo do schránky na dveřích pracovny 1095.


Návrhy na kandidáty musí být podepsány jak navrženým,

tak navrhovatelem. Vzor kandidátního lístku je přiložen.


Kandidáti mohou své materiály o maximálním rozsahu A4 vyvěšovat na magnetickou nástěnku vlevo před děkanátem a prostřednictvím předsedkyně senátu PhDr. Markéty Koronthályové na internetových stránkách fakulty. Tyto materiály mohou být na nástěnce vyvěšeny pouze do začátku voleb.


AS KTF UK doporučuje kandidátům, aby si před přijetím kandidatury řádně prostudovali Statut KTF UK a dostatečně se seznámili s kompetencemi senátu.


Kandidátům do AS UK doporučuje prostudovat

Volební a jednací řád AS UK a předpisy, jimiž se univerzita řídí.


Vzory kandidátních lístků:

Vzor kandidátního lístku AS KTF UK

Vzor kandidátního lístku AS UKPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: