Protokol o průběhu a výsledcích hlasování doplňovací volby do komory akademických pracovníků AS UK

Protokol o průběhu a výsledcích hlasování doplňovací volby do komory akademických pracovníků AS UK

Čj.: 110/14

V Praze dne 20. 2. 2014


Protokol o průběhu a výsledcích hlasování doplňovací volby do komory akademických pracovníků AS UK


Dne 19. a 20. 2. 2014 proběhla doplňovací volba do komory akademických pracovníků AS UK. Celková organizace volby (vyhlášení, kandidátní listiny, seznamy akademických pracovníků i průběh volby) byla zajištěna v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu KTF UK a AS UK.

Výsledky hlasování:


počet odevzdaných hlasovacích lístků:….…29……….


počet platných hlasů:………………….……29………


počet neplatných hlasů:……………….……..0………


zdrželi se hlasování:.……………….………..0………


kandidát: PhDr. Josef Bartoň, Th.D. získal ……………10.…....… platných hlasů pro


kandidát: PhDr. Mgr. Milan Pech, Ph.D. získal ……… 19………. platných hlasů pro
Členem AS UK se stává kandidát s vyšší počtem platných hlasů pan PhDr. Mgr. Milan Pech, Ph.D.


Kandidát s nižším počtem hlasů pan  PhDr. Josef Bartoň, Th.D. obdržel celkově 34,5 %  hlasů voličů, kteří se dostavili k volbám, a proto je zvolen náhradníkem v souladu s čl. 9, odst. 1 Volebního  a jednacího řádu AS UK v Praze.
Členové volební komise:


PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. (předsedkyně)   


Čestmír Cimler                                                 


Jan Lukeš                                   Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám