Mgr. Michal Charypar, Ph.D.


Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:

IS studium


Konzultace:

Středa 9:15 - 10:15
Životopisná data


 • 1997-2003 FF UK v Praze, obory český jazyk a literatura + anglistika a amerikanistika

 • 2003-2012 středoškolský učitel.

 • 2007 FF UK - Ústav české literatury a teorie komunikace, disertační práce o Karlu Sabinovi (Ph.D)

 • od r. 2010 Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. (viz Odborné zájmy).

 • od 2013 externí učitel na Katolické teologické fakultě UK v PrazeHlavní oblasti zájmu


 • Literatura 19. století, především český romantismus a realismus; literární cenzura v 19. století; interpretace literárního textu; ediční činnost; intertextualita.Výběrová bibliografie

Monografie


 • Máchovské interpretace. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2011.

 • Karel Sabina: „epigon“ a tvůrce (Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání). Academia, Praha 2010.

 • „Umělecký vliv, jeho průkaznost a relevance (K typologii odkazů v beletrii 19. století)“; Česká literatura 64, 2016, č. 5, s. /v tisku/.Studie


 • „Národ nezná odpuštění“. Expatriace Karla Sabiny v srpnu 1872, Česká literatura 62, 2014, č. 2, s. 184 – 214

 • Zákonem proti vládě. Občanská neposlušnost Jakuba Arbesa, Dějiny a současnost 2011, č. 9, s. 35-37

 • Sabina – Sojka: Naši mužové (Poznámky k studii Alexandra Sticha Sabina –Němcová – Havlíček), Česká literatura 57, 2009, č. 1, s. 26-53.

 • K textologickým sporům o Máchovo dílo, In K. H. Mácha: Prózy. Eds. Z. Hrbata, M. Procházka, M. Charypar a M. Stluka. Praha, NLN 2008, 282–293Ediční činnost


 • Karel Sabina: Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba. Původní román z nejnovějších časů. Praha: Academia 2013 (s L. Kusákovou)

 • Alexandr Stich: Sabina –Němcová – Havlíček a jiné textologické studie. Praha: ÚČL AV ČR, v.v. i. 2011

 • K. H. Mácha: Prózy. Praha: NLN 2008 (s dalšími).
Úplná bibliografie
Poslední změna: 20. prosinec 2022 09:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám