Specializace Církevní a obecné dějiny


Jednotný studijní plán1. Povinné předměty

skupina K#DM303

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS170Středoevropské dějiny středověkuzsZk 2 hod/týd4Doležalová,E.KHIS014(N)
KHIS171Středoevropské dějiny novověkulsZk 2 hod/týd4Beneš,Z.KHIS015(N), KHIS170(K)
KHIS172České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS029(N)
KHIS173České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd4Šmíd,M.KHIS030(N), KHIS172(K)
KBIB030Úvod do Starého zákonazsZk 2 hod/týd4Matějec,T.KBIB018(N)
KBIB031Úvod do Nového zákonalsZk 2 hod/týd4Matějec,T.KBIB019(N)
KHIS174Dějiny dějepisectvízsZk 2 hod/týd4Beneš,Z.KHIS018(N)
KSTE094Patrologie 1 (řecká)zsZk 2 hod/týd4Ventura,V.KSTE041(N)
KSTE095Patrologie 2 (latinská)lsZk 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE042(N), KSTE094(K)
KLIT015Dějiny evropské literatury 13.-18. století 1zsZ 2 hod/týd3Sládek,M.KDKU281(N)
KLIT016Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2lsZk 2 hod/týd4Sládek,M.KDKU282(N)
KHIS175Hagiografie a kult svatých 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS176Hagiografie a kult svatých 2lsZk 2 hod/týd4Kubín,P.
KFIL024Dějiny antické a středověké filosofiezsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL018(N)
KFIL025Dějiny novověké filosofielsZk 2 hod/týd4Svoboda,D.KFIL014(N), KFIL024(P)
KJAZ052Odborná němčina pro historiky 1zsZ 2 hod/týd3Milcová,H.
KJAZ053Odborná němčina pro historiky 2lsZk 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ052(K)
KJAZ054Odborná angličtina pro historiky 1zsZ 2 hod/týd3Šmejdová,B.
KJAZ055Odborná angličtina pro historiky 2lsZk 2 hod/týd4Šmejdová,B.KJAZ054(K)
KVAR011Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem5Kubín,P.2. Povinně volitelné předměty

Každý student musí získat minimální počet kreditů ze skupiny 1 a 2. Předměty z jednotlivých skupin, které nepotřebuje absolvovat k získání kreditů za povinně volitelné předměty, si může zapsat jako předměty volitelné.

Skupina 1

skupina K#DM111, min. 27 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS186Výběrový seminář z dějin českého středověkuzsZ 2 hod/týd3Halama,O.KHIS112(N)
KHIS187Výběrový seminář z dějin českého raného novověkulsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.KHIS118(N)
KHIS188Výběrový seminář z dějin českého 19. a 20. stoletílsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS189Teorie a metodologie historické vědyzsZ 2 hod/týd3Beneš,Z.
KHIS190Církevní a světská titulaturazsZ 2 hod/týd3Buben,M.KDKU057(N)
KHIS191Heraldika a genealogielsZ 2 hod/týd3Buben,M.KDKU058(N)
KHIS192Sfragistika a epigrafikazsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.
KHIS193Numismatika, metrologie a historická statistikalsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.
KHIS194Mimovědecké interpretace historické skutečnostizsZ 2 hod/týd3Beneš,Z.
KLTG008Liturgický seminářzsZ 2 hod/týd3Tichý,R.
KHIS195Papežská politika ve 20. stoletízsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS196Modernismus a antimodernismus v katolické církvilsZ 2 hod/týd3Petráček,T.Skupina 2

skupina K#DM109, min. 4 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KLTG009LiturgikalsZk 3 hod/týd3Tichý,R.
KVAR132Úvod do judaismuzsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KSTE171Úvod do islámuzsZk 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KDKU128Profánní ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KHIS177Dějiny spiritualit křesťanského VýchoduzsZ 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS178Dějiny spiritualit křesťanského ZápadulsZ 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS153Medieval Latin PaleographyzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS154Modern Latin PaleographylsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS179Latin Patristic LiteraturelsZ 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS180Zbožnost ve středověkuzsZ 2 hod/týd3Kolářová Takácsová,K.
KHIS181Zbožnost v raném novověkulsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

Doporučený studijní plán

Doporučené volitelné předměty

Skupina K#DM112

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS182Spiritualita a dějiny řeholních řádů 1zsZ 2 hod/týd3Buben,M.KHIS150(N)
KHIS183Spiritualita a dějiny řeholních řádů 2lsZ 2 hod/týd3Buben,M.
KHIS184Hospodářské a sociální dějiny středověkuzsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KHIS185Hospodářské a sociální dějiny novověkulsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KHIS116Řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS122Řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS157Diplomní seminář z církevních dějinzs+ls- Z 1+1 hod/týd0+6Kubín,P.


Poslední změna: 19. květen 2022 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám