Usnesení a zápis AS KTF UK 14. 1. 2009


Zápis ze zasedání AS KTF UK 14. ledna 2009


            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomní:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


ThLic. Jan Kotas


Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D.


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


PhDr. Radim Cigánek


Ing. Josef Mudra


Hana Puková


Nepřítomní–omluvení:


Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
Hosté:


prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan


Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., vyučující


Předsedkyně senátu Marie Rakušanová v 15:35 hod. zahájila zasedání a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného senátu KTF UK (16. 12. 2008)Zápis byl schválen v navrženém znění hlasováním: 10 (pro návrh) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

Program stávajícího zasedáníProgram stávajícího zasedání byl schválen v navrhovaném znění.


Hlasování: 10 (pro návrh) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

1. Prezentace děkana KTF UK a členů kolegia děkanaDěkan KTF se omluvil, že nebyl přítomen v senátu 16. prosince 2008. Poté podal několik informací z nedávného jednání rozšířeného kolegia rektora UK (skoro všechny univerzity mají kritické výhrady k Bílé knize terciárního vzdělávání skupiny Petra Matějů při MŠMT; existují velké obavy o budoucnost fakultních nemocnic; došlo k zásadní změně v principech rozdělování dotací na UK – do předloni MŠMT naléhalo na navyšování počtů studentů především v bakalářských a magisterských programech, teď však již není žádoucí financovat více studentů v těchto programech).


Proděkanka M. Ryšková předložila několik provozních informací týkajících se organizace studia a fungování SISu.


Proděkan V. Eliáš referoval o chystané reformě vykazování výsledků studia na KTF (což se navenek projeví ve zrušení „papírových indexů“), nadhodil otázky fungování a rozšiřování knihovny KTF (kapacita skladovacích prostor je omezená, vystačí maximálně asi na 2 roky), stručně informoval o grantech získaných pro KTF UK v poslední době (z prostředků GA AV, FRVŠ a centralizovaných rozvojových projektů MŠMT).


[16:10 odchází sen. Brož]

2. Provozní rozpočet na r. 2009Tajemnice KTF UK prezentovala senátu návrh rozpočtu pro r. 2009. Vysvětlila, že čísla jsou předběžná, neboť zatím nejsou k dispozici přesné informace z rektorátu UK.


[16:35 odchází sen. Kotas]


Senát schválil navrhovaný rozpočet tímto usnesením:


AS KTF schválil návrh provozního rozpočtu KTF UK na rok 2009.


Hlasování: 8 (pro návrh) : 0 (proti) :0 (zdrželi se).

3. RůznéSen. Feranc informoval o ministertvem připravované malé dílčí novele VŠ zákona týkající se procedury zbavení titulu (u usvědčeného plagiátora) – existuje obava, že by k této novele mohla být „přibalena“ Bílá kniha Petra Matějů nebo jiná velká novela VŠ zákona.
Předsedkyně senátu pak navrhla termín příštího řádného zasedání AS KTF. Po diskuzi bylo dohodnuto že příští zasedání se uskuteční ve středu 18. února 2009 v 15:30 v místnosti P9.
Na závěr zasedání předsedkyně poděkovala členům AS KTF UK za účast a zasedání ukončila.
Zasedání skončilo v 16:30 hod.
Zapsal:


PhDr. Josef Bartoň, Th.D.


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF UKUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 14. ledna 2009

Č.j.: 11/09

V Praze dne 19. ledna 20091.  AS KTF schválil návrh provozního rozpočtu KTF UK na rok 2009.


 


Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF

Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám