Usnesení a zápis AS KTF UK 15. června 2009

Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK k volbě kandidáta na funkci děkana fakulty 15. června 2009


            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomní:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


PhDr. Radim Cigánek


ThLic. Jan Kotas


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D.


Ing. Josef Mudra


Hana Puková


Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Hosté:


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


Dr. Vojtěch Eliáš


Mgr. Jana Benešová


Mgr. Eva Loubová


Zasedání zahájila v 15:00 hod. dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.

Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, připomněla, že na programu zasedání je jediný bod:
                 1. Volba kandidáta na funkci děkana fakulty1. Volba kandidáta na funkci děkana fakulty


Bod uvedl mgr. Daniel Feranc, předseda komise pro volbu kandidáta na funkci děkana fakulty. Stručně seznámil členy senátu s procedurou hlasování a volbu zahájil. Po ukončení volby předseda komise vyhlásil přestávku.
Po přestávce mgr. Daniel Feranc, předseda komise, vyhlásil výsledky 1. kola volby.
Výsledky tajného hlasování:


Vydáno bylo 11 hlasovacích lístků.


Odevzdáno bylo 11 hlasovacích lístků, z toho 11 platných.


Pro ThLic. Prokopa Brože, Th.D. 6 hlasů.


Pro PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. 4 hlasů.


Komise konstatovala, že do druhého kola postoupil ThLic. Prokop Brož, Th.D.
Mgr. Daniel Feranc, předseda komise, seznámil členy senátu s procedurou druhého kola volby a volbu zahájil. Po ukončení volby vyhlásil přestávku.
Po přestávce předseda komise vyhlásil výsledky druhého kola volby.
Výsledky tajného hlasování:


Vydáno bylo 11 hlasovacích lístků.


Odevzdáno bylo 11 hlasovacích lístků, z toho 11 platných.


Pro ThLic. Prokopa Brože, Th.D. 8 hlasů.Usnesení:


„AS KTF UK zvolil ThLic. Prokopa Brože, Th.D. kandidátem na funkci děkana Katolické teologické fakulty.“


Na závěr zasedání předsedkyně poděkovala členům AS KTF UK za účast a zasedání ukončila.
Zasedání skončilo v 16:00 hod.
Zapsal:


Mgr. Daniel FerancMgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UKUsnesení AS KTF přijaté na mimořádném volebním zasedání dne 15. června 2009
Č. j. 1262/09

V Praze 15. června 2009

1. AS KTF UK zvolil ThLic. Prokopa Brože, Th.D. kandidátem na funkci děkana Katolické teologické fakulty

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám