Stanovisko předsednictva Akademického senátu KTF UK k reakci MŠMT z 24. 2. 2009 na prohlášení kardinála M. Vlka ve věci připravovaného omezování akademických svobod. (1.3.2009)

Stanovisko předsednictva Akademického senátu KTF UK k reakci MŠMT z 24. 2. 2009 na prohlášení kardinála M. Vlka ve věci připravovaného omezování akademických svobod. (1.3.2009)

dokument ke stažení


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: