Usnesení AS KTF UK 20. května 2009

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 20. května 2009

Č. j. 1081/09V Praze 28. 5. 2009

1.       „AS KTF UK schválil program zasedání:


1. Schválení programu a zápisu


2. Kolegium děkana – informace, dotazy


3. Volba děkana KTF UK – průběžné informace


4. Různé“
2.       „AS KTF UK schválil zápis ze zasedání dne 15.dubna 2009.“
3.       „AS KTF UK doporučuje členům akademické obce, aby v případě svých veřejných vystoupení vyjadřovali svou příslušnost k akademické obci adekvátním způsobem (např. „student KTF UK“).“
4.       „AS KTF UK navrhuje termín svého řádného zasedání na středu 15.června 2009 v 15,30.“
Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: