PhDr. Jan Schöttner, Ph.D.


Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studiumŽivotopisná data


 • 1992-2000 Magisterské studium, Ústav pro dějiny umění, FF UK

 • 2001 Rigorosní zkouška, Ústav pro dějiny umění, FF UK

 • 2001-Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, kurátor sbírky historického skla; kurátor pro akvizice a vývozy

 • 2002-2009 doktorandské studium, Ústav pro dějiny umění, FF UK

 • 2013- Externí vyučující na KTF UK, přednáška z dějin evropského um. řemesla pro studenty oboru Dějiny křesťanského umění a oboru Dějiny evropské kultury

   Hlavní oblasti zájmu


 • Historické sklo, zejména první pol. 19. stol. ve střední Evropě.Bibliografie  

Monografie:


 • Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století, České Budějovice 2011Články v časopisech, sbornících:


 • Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – I.  Mistrovice (1.část), in: Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska XI, 2002, s. 63-102,  Česká Lípa, 2002.

 • Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – II.  Mistrovice (2. část), in: Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska XII, 2003, s. 141-178, Česká Lípa 2003

 • Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – II.  Kamenický Šenov (1. část), in: Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska XIII, 2004, Česká Lípa 2004, s. 49 – 82

 • Otto Kočí pětasedmdesátníkem, in: Art & Antiques, duben 2004, s. 13

 • Otto Kočí pětasedmdesátníkem, in: Jilemnice. Zpravodaj města XXVII, červen 2004, s. 26 – 27

 • Sklo a způsoby jeho rafinace, in: Art & Antiques, listopad 2004, s. 36-41

 • Vitraj s výjevem Bičování Sv. Vavřince ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, in:  Keramika a sklo IV, 5, 2004, s. 38

 • Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – II.  Kamenický Šenov (2. část), in: Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska XIV, 2005, Česká Lípa 2005, s. 21-44

 • Nová vitrina ve stálé exposici UPM, in:  Keramika a sklo V, 6, 2005, s. 48

 • Historie novosvětské sklárny v první polovině 19. století, in: Sklář a keramik, 11-12, 2013, s. 265-272

 • Sklo, in: Secese. Vitální umění 1900. Ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze (kat. výst.), VLČKOVÁ Lucie - VONDRÁČEK Radim (eds.) 2013, UPM v Praze a nakladatelství Arbor Vitae v Řevnicích 2013 (text a kat. hesla, s.136 - 181).

 • Religiózní náměty na harrachovském skle dekorovaném zatavenými keramickými inkrustacemi (pastami) v období biedermeieru a druhého rokoka, in: Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, NESPĚŠNÁ HAMSÍKOVÁ Magdalena/ SCHOLZ Stefan (eds), Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění, Praha, 2016, ISBN 978-80-7422-451-5, s. 551-562.Katalogy výstav (spoluautor):


 • Přírůstky sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze v letech 1992–2002 (kat. výst.), MATYÁŠOVÁ Eva (ed.), Praha 2003, (kat. hesla)

 • Bohemia Crystal, Exhibition in Korea (kat. výst. UPM v Praze), Soul 2004, s. 20-45, (kat. hesla)

 • Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 – 1848 (kat. výst.), VONDRÁČEK Radim (ed.), Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2008 (kat. hesla)

 • Láska touha Vášeň. Milostné náměty v umění 15.–19. století (kat. výst.), Praha 2008, s. 239-241, (kat. hesla)

 • České sklo renesanční doby a Rožmberkové, in: Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, GAŽI Martin (ed.), České Budějovice 2011, 348-356

 • Glas, in: The Rožmberks. A Short Exhibition Guide (kat. výst.), České Budějovice 2011 (The Wallestein Riding School in Prague, May 20 – Aug 20, 2011), 134-136.

 • Sklo, in : Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou (kat. výst.), České Budějovice 2011 (Valdštejnská jízdárna v Praze, 20. května – 20. srpna 2011), 134 -136

 • Humpen mit Malerei (kat. heslo), in: Via Regia. 800 Jahre Bewegung und Begegnung (kat. výst.), Sandstein Verlag 2011 (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Görlitz, 21. Mai – 31. Oktober 2011), kat. č. 5/52

 • Z Nového Světa do celého světa, 300 let harrachovského skla (kat. výst.), MERGL Jan (ed.), Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2012  (Jan Schöttner, text a kat. hesla, s. 65-125)

 • From the Neuwelt to the Whole World, 300 hundret years of Harrachs glass skla (kat. výst.), MERGL Jan (ed.), Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2012  (Jan Schöttner, text a kat. hesla, s. 65-125)

 • Europa Jagellonica (kat. výst.), FAJT Jiří (ed.), Galerie středočeského kraje, 2012. (Jan Schöttner, kat. hesla) - t.č. v tisku

 • Řezba na českém skle v 19. století (kat. hesla, s. 101-109, in: Dva fenomény evropského sklářství, Čechy a Benátky (kat. výst.), PANENKOVÁ  Dunja (ed.), Galerie České spořitelny a.s., Praha 2012

 • Benátské hutně tvarované a české řezané sklo (16.- 19. století) ze sbírek UPM (průvodce výstavy), Zámek Troja, 3.4. – 3.11. 2013, Galerie hlavního města Prahy

 • 2013 - 2015 Secese. Vitální umění 1900. Ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Obecní dům v Praze, od 30.10.2013, spolukurátor

 • 2014 - 2015  The Radiance of Stillness and Motion: Bohemian Glass from the Collection of the Museum of Decorative Arts in Prague, Suntory Museum of Art (Tokio, 2.8. - 28.9 2014); Aichi Prefectural Ceramic Museum (11.4.2015 - 24.5.2015); Kobe City Museum (6.6.2015 - 30.8.2015),  kurátor

 • 2014 - 2015  Master Pieces of European Glass from the Collection of Museum of Decorative Arts in Prague, Hunan Provincial Museum (Chang Sha, červen -0srpen 2014); Inner Mongolia Museum (Hohhot, září - prosinec 2014); Beijing Art Museum (Beijing, prosinec -březen 2015); Henan Museum (Zheng Zhou, duben - červen 2015); Liaoning Provincial Museum ( Shenyang, červenec - říjen 2015); Shanxi Museum (Taiuan, listopad 2015 - únor 2016); Shenzhen Museum (Shenzhen, březen - květen 2016); Zhejiang provincial Museum (Zhangzhou, červen - říjen 2016); Hubei Provincial Museum (Wuhan, listopad 2016 - květen 2017); Anhui Museum (Hefei, únor - květen 2017) spolukurátor

 • Dvě číše (torza), kat. č. III-20; Vitraj se znakem cechu koželuhů, kat. č. VI-6a; Vitraj s erbem neznámého šlechtického rodu a se znakem cechu zlatníků (?), kat. č. VI-6b; in: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, KLÍPA Jan / OTTOVÁ Michaela (eds.), Národní galerie v Praze, 2015, ISBN 978-80-7035-583-1.

 • Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš. Mezi Prahou a Innsbruckem (kat. výst.), KUBÍKOVÁ Blanka / HAUSENBLASOVÁ Jaroslava / DOBALOVÁ Sylva (eds.), Praha 2017, (Jan SCHÖTTNER, kat. hesla [sklo], kat. č. V/40; V/41 a,b; V/42; V/43; V/44; VII/33; VII/34; VII/35) Praha 2017

 • Ferdinand II. 450 Years Sovereign Ruler of Tyrol (kat.výst.), SANDBICHLER Veronika / KUSTER Thomas (eds.), (SCHÖTTNER Jan , kat. hesla: 5.10.1; 5.10.2.;5.11.1;5.11.2), 2017 KHM-Museumsverband, Haymon Verlag, Ges.m.b.H., Innsbruck, ISBN 948-3-7099-3402-9, 2017

 • SCHÖTTNER Jan, Vetro, s. 115-153, in: Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti. Dal Museo elle Arti Decorative di Praga (kat.výst.), VLČKOVÁ Lucie / VONDRÁČEK Radim (eds.), Treviso 2017Hesla ve slovnících, encyklopediích:


 • Anton Simm, in: Österreichisches bibliographisches Lexikon 1815–1950. Herausgeben von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004, s. 278-279, (heslo)

 • Fritsche Ignaz, in: Saur. Algemeines Künstler-Lexikon, Band 45, München - Leipzig 2005, s. 311, (heslo)

 • Fritsche William, in: Saur. Algemeines Künstler-Lexikon, Band 45, München - Leipzig 2005, s. 312, (heslo)

 • Geißler August, in: Saur. Algemeines Künstler-Lexikon, Band 51, München - Leipzig 2006, s. 130-131, (heslo)

 • Görner (Familie), in: Saur. Algemeines Künstler-Lexikon, Band 57, München - Leipzig 2008, s. 34-35, (heslo)

 • Gottstein Franz, in: Saur. Algemeines Künstler-Lexikon, Band 59, München - Leipzig 2008, s. 281-282, (heslo)

 • Günther Carl, in: Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon, Band 64, München - Leipzig 2009, s. 388-389, (heslo)

 • Hackel Hieronymus, in: Saur. Algemeines Künstler-Lexikon, Band 67, München - Leipzig 2010, s. 145-146  t. č. v tisku, (heslo)

 • Hansel Franz, in: Saur. Algemeines Künstler-Lexikon , Band 69, München - Leipzig 2010,s. 172-173, (heslo)

 • A Brief Summary of the History of Glass Production in Europe. From the Beginnings in the Near East to the Period of Revival Styles in the Second Half of the 19th Century, in: Masterpieces of Glass from the Collection of the Museum of Decorative Arts in Prague, BROŽKOVÁ Helena (ed.), Museum of Decorative arts in Prague, Shanghai Youxiang Art Exhibitions and Exchange Development Co., Ltd., 2014, s. 22-31, kat. hesla: s. 192-209; 217, 223-231, 233-239, 241, 249 (čínsky a anglicky).

 • The Development of Glass Manufacture in Bohemia, Moravia and Silesia from the Early Modern Period to the Period of Historical Styles at the End of the Nineteenth Century, in : The Radiance of Stillness and Motion: Bohemian Glass from the Collection of the Museum of Decorative Arts in Prague,  SCHÖTTNER Jan (ed.), s. 4 - 14; kat. hesla, s. 20 - 106 (japonsky a anglicky).

 • The Story of Bohemian Glass (kat. výst.), KUEŠOVÁ Jana / HLAVEŠ Milan (eds.), National Museum of Korea, Soul 2015 (kat. hesla, č. 129, 132,137).

 • Director´s choice, KOENIGSMARKOVÁ Helena (ed.), (Jan SCHÖTTNER, kat. hesla, s. 16, 18, 42, 44), Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2017Poslední změna: 20. prosinec 2022 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám