PhDr. Ing. Marie Vymazalová (roz. Opatrná), Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění

pracovna: 1061


Kontakt:

tel.: 220181215

email: vymazalova@ktf.cuni.czIS studium


Životopisná data

 • 2005 – 2011 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Praha

  bakalářské, navazující magisterské – Dějiny křesťanského umění

 • 2008 – 2010 Vysoká škola ekonomická, Podnikohospodářská fakulta, Praha

  navazující kombinované magisterské studium – Arts Management

 • 2011 – 2015 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Praha

  doktorské studium – Dějiny křesťanského umění

  Téma disertační práce: Ohlasy italských cest v dílech českých umělců a jejich působení na vývoj raně barokní malby v období let 1611–1650

 • 2012 – 2014 Národní muzeum, Oddělení pravěku

  projekt NAKI Archeologie na dosah. Prezentace a edukace archeologického kulturního dědictví

 • 2016 projektová manažerka Svatá Ludmila 1100 let

 • 2018 – 2021 proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy KTF UK

 • 2018 – doposud odborná asistentka na Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK

Hlavní oblasti vědeckého zájmu

 • české a italské malířství 17. a 18. století

 • popularizace vědy

Spoluúčast na řešení grantových projektů

 • Odborný garant v projektu Ze života sv. Norberta I. (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Program Podpora expozičních a výstavních projektů pro rok 2017

 • Participace na projektu SVV 260 127/2015 – Kresba jako základ veškerého umění II., 2015

 • Participace na projektu SVV 260 000/2014 – Kresba jako základ veškerého umění, 2014

 • Interní grant KTF UK v rámci institucionálního plánu KTF UK, 2014, 2015 (příprava studentské exkurze, tvorba elektronických skript)

 • Člen řešitelského týmu NAKI DF12P01OVV045, Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví, Národní muzeum, 2012–2014

Publikační činnost

 • M. Vymazalová, Less Known Iconography of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in the Prague Loreto in Connection with the Teaching of St Lawrence of Brindisi, in: AUC THEOLOGICA, Vol 12 No 2 (2022), s. 59–77, open acces

 • M. Vymazalová, Spis Lauretanischer Blumen-Garten jako svědek umělecké výzdoby pražské Lorety okolo roku 1700, in: Studia Capuccinorum Boziniensia VII, Kapucíni na Slovensku / Vydavateľstvo Minor 2022, ISSN 2585-8025, s. 64–79.

 • M. Vymazalová, Umělecký projev jako syntéza archeologických poznatků nebo archeologie jako zdroj imaginace umělců?, in: Magdaléna Pokorn, Petr Charvát (ed.), Archeologie v Národním obrození – Národní obrození v archeologii, Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Praha 2021, s. 178–187.

 • M. Opatrná, Porciunkulový zázrak. Ikonografický motiv pražských obrazů 17. a 18. století, in: Petr Hlaváček et al., Proměny františkánské tradice.Od teologie a filosofie ke kultuře a umění, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta & FILOSOFIA, ISBN 978-80-7308-947-4; nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., ISBN 978-80-7007-602-6, 2019, s. 220–234.

 • Pittura della controriforma. Ohlasy malířských směrů 2. poloviny cinquecenta v dílech českých protobarokních umělců, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2016, ISBN 978-80-87922-11-8.

 • M. Nová, M. Opatrná (ed.), Obsah – Forma. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2017, ISBN 978-80-87922-10-1.

 • M. Nová, M. Opatrná (ed.), Staré a nové. Staré jako východisko, či překážka. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2016, ISBN 978-80-87922-07-1.

 • M. Opatrná, Heslo Battaglia di Belgado – anonymo, in: Luca Pezzuto, Giovanni da Capestrano. Iconografia di un predicatore osservante dalle origini alla canonizzazione (1456–1690). Roma 2016, ISBN 978-88-6507-795-5, s. 170–171.

 • M. Opatrná, Heslo Giovanni da Capestrano – Thoman Burgkmair, in: Luca Pezzuto, Giovanni da Capestrano. Iconografia di un predicatore osservante dalle origini alla canonizzazione (1456–1690). Roma 2016, ISBN 978-88-6507-795-5, s. 192–193.

 • M. Opatrná, Slánské Ukřižování v kontextu italské malby, in: V. Přibyl, D. Přibylová (ed.), Slánské rozhovory 2013/2014. Památky a historie Slánska, Slaný 2015, 9‒13, ISBN 978-80-905346-4-3.

 • M. Opatrná, Ke slohovým obměnám posledních desetiletí Cinquecenta, in: M. Nová, M. Opatrná (ed.), Vidět ‒ Slyšet ‒ Číst ‒ Rozumět. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2015, 113‒119, ISBN 978-80-87922-05-7.

 • J. Košta, M. Opatrná, Dějiny pravěku, muzea a výuka na základních a středních školách, in: Muzeum ‒ Muzejní a vlastivědná práce 52, č. 1, Praha 2014, s. 3–13, ISSN: 1803-0386.

 • M. Opatrná, Archeologie v umění. Poznámky k historii zobrazování pravěku v českém uměleckém prostředí v kontextu Národního muzea, in: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 52, č. 1, Praha 2014, 29–35, ISSN: 1803-0386.

 • M. Opatrná, Grafické dílo rodinné dílny Galle jako předlohy v českém uměleckém prostředí, M. Nová, M. Opatrná (ed.), Cultural Transfer Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2014, ISBN 978-80-87922-02-6.

 • V. Mikešová, M. Opatrná a kol., Certifikovaná metodika Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví, certifikace leden 2015, elektronický dokument.

 • M. Opatrná, Umělecká produkce církevních řádů na počátku 17. století v Praze, in: Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Tomáš Sterneck et al., Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II., Praha 2014, ISBN (FF UK): 978-80-7308-529-2, ISBN (Filosofia): 978-80-7007-423-7.

Konference – aktivní účast, organizace

 • Konference Petr Brandl (1668–1735), aktivní účast, 5.–6.2.2024, NG Praha; Petr Brandl ve službách kapucínského řádu (Marek Brčák, Marie Vymazalová)

 • Konference Women’s Legacies in Natural Studies, Health, and Liberal Arts, aktivní účast, 19.-21.10.2022, University of Arkansas Rome Center. Roma, Palazzo Taverna; Women-donors of Prague Loreto in the context of iconographic motive miraculous Nativity according to St. Bridget of Sweden

 • Konference Archeologie v Národním obrození – Národní obrození v archeologii, 24.-25.4.2019, PedF UK, Umělecký projev jako syntéza archeologických poznatků nebo archeologie jako zdroj imaginace umělců?

 • Konference Historik umění Jaromír Neumann, aktivní účast, 26. 9. 2017; UPRUM; Neumannovo hledání raného baroka

 • Obsah – Forma.; organizace mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů; 23. 3. 2017; KTF UK

 • Staré a nové. Staré jako východisko, či překážka; organizace mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů; 28. 4. 2016; KTF UK

 • Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět; aktivní účast + organizace konference; 24. 4. 2015; KTF UK; Referát ke slohovým obměnám období posledních desetiletí Cinquecenta

 • Cultural Transfer; aktivní účast + organizace konference; 25. 4. 2014; KTF UK; Grafické dílo Johannese Galla jako předloha v českém uměleckém prostředí

 • Slánské rozhovory; aktivní účast; 8. 10. 2013; Karmelitánský klášter ve Slaném; Obraz Ukřižování Jana Jiřího Heringa ve Slaném

 • Dějiny v umění, umění v dějinách, doktorandská konference KTF UK; aktivní účast + organizace konference; 6. 9. 2013; KTF UK; Obraz Ukřižovaného Krista v kontextu tvorby Alessandra Alloriho

 • Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Metody, přístupy, stanoviska; organizace konference; 6. 6. 2013; Národní Muzeum, Praha; editorství sborníku

 • Mezinárodní sympozium Štorchův Memoriál; aktivní účast; 11. – 12. 4. 2013; Památník národního písemnictví, Paedf. UK; Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví

 • Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění, doktorandská konference KTF UK; aktivní účast; 20. 4. 2012; KTF UK; Strahovský cyklus sv. Norberta v kontextu tvorby Jana Jiřího Heringa

 • Čtrnáct pražských mučedníků v kontextu sklonku vlády Rudolfa II.; aktivní účast + organizace konference; 24. – 25. 9. 2012; Klášter Panny Marie Sněžné, KTF UK; Umělecká produkce církevních řádů na počátku 17. století v Praze


Poslední změna: 15. únor 2024 11:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám