Markéta Jarošová

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění

pracovna: 1070Kontakt:

tel.: 220181392

jarosova@ktf.cuni.cz


IS studium
Životopisná data


 • 2000–2005 studium oboru dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě

 • 2006–2011 Filozofická fakulta UK v Praze, titul PhDr., Ph.D.

 • 2005–2006 pracovní stáž na umělecko-historickém oddělení Slezského zemského muzea v Opavě

 • 2007–2009 vědecký pracovník na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

 • 2007–2009 lektorka Sbírky starého umění – Anežský klášter, Národní galerie v Praze

 • 2009–2012 kurátorka podsbírky výtvarného umění Slezského zemského muzea v Opavě

 • od 2012 akademický pracovník Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v PrazeHlavní oblasti vědeckého zájmu

 • muzeologie, kurátorství, renesanční uměníBibliografie


I. Články, kapitoly v týmových publikacích


 • 1/ Kolekcja sztuki średniowiecznej muzeum śląskiego w Opawie. In: Śląskie sacrum. Sztuka gotika 1200–1550. Muzeum Śląskie w Katowicach 2011, s. 55–79.

 • 2/ Katalogová hesla k mendikantským kostelům v Ratiboři, Těšíně, Osvětimi, Vladislavi, Opoli.In: David Majer (ed.): Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostravské muzeum. Ostrava 2011

 • 3/ Klášterní kostely minoritů a klarisek ve Vratislavi. In: Miroslav Šmied / František Záruba (eds.): Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol XIV.). Praha 2013

 • 4/ Středověká architektura mendikantských řeholí ve Slezsku. In: Miroslav Šmied / František Záruba (eds.): Ve službách českých knížat a králů. Kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol XVI.). Praha 2013

 • 5/ Benediktinské kláštery jako objekty muzejní prezentace. New York versus Evropa. In: Markéta Jarošová / Radka Lomičková (eds.): Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol XV.). Praha 2013

 • 6/ Deskový obraz jako forma vladařské reprezentace dynastie Jagellonců. In: Miroslav Šmied / František Záruba (ed.): Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. Narozeninám profesora Jana Royta (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XX.) Praha 2015, s. 124 – 145.

 • 7/ Význam vdovských portrétů Marie Uherské a posmrtných podobizen Ludvíka Jagellonského. In: Magdalena Nespěšná Hamsíková (ed.): Ecclesia. Boží chrám a Církev. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol XX.). Praha 2016

 • 8/ Markéta Jarošová: Husité na bitevním poli. Zobrazení husitských bitev v kontextu antické a středověké výtvarné tradice. In: Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019

 • 9/Markéta Jarošová: Jan Žižka z Trocnova, přísný mstitel pýchy a lačnosti kněžské. In: Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019

 • 10 / Markéta Jarošová: Renesanční portál benediktinského klášterního kostela sv. Jiří na Pražském hradě. Mezi formou a obsahem. In: Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019

 • 11/ Markéta Jarošová: Jan Hus – národní hrdina v Národním muzeu. In: Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019

 • 12/ Markéta Jarošová: Renesanční portál benediktinského klášterního kostela sv. Jiří na Pražském hradě v kontextu patrocinia a dynastické úcty ke světci v době středověku. In: Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019

 • 13/ Markéta Jarošová: Hearstův hrad. Kalifornský sen v záři evropské umělecké tradice. In: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce, číslo 1, roč 57, 2019, 25–37II. Edice


 • 1/ Markéta Jarošová / Jiří Kuthan / Stephan Scholz (ed.): Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310–1437) (=Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol VIII.). Praha 2008

 • 2/ Markéta Jarošová (ed.): Josef Cibulka ad honorem. (=Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol IX.). Praha 2008

 • 3/ Markéta Jarošová / Radka Lomičková (eds.): Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol XV.). Praha 2013

 • 4/ Markéta Jarošová (ed.): Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium). Praha 2019
Poslední změna: 1. září 2022 15:53 
Sdílet na: