PhDr. Eva Bendová, Ph.D.


Ústav dějin křesťanského umění

pracovna: 1072


Kontakt:

tel.: 220181310


IS studiumŽivotopisná data

 • Od 2019 VYUČUJÍCÍ, KTF UK

 • Od 2018 - 2020 KURÁTOR kresby, Západočeská galerie v Plzni

 • 2005-2018 KURÁTOR grafiky a kresby 19. a 20. století, Národní galerie v Praze

 • 2013 PHD. Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění (prof. Rostislav Švácha, Kavárenská architektura. Prostor kavárny v návrzích a realizacích architektury první poloviny 20. století)

 • 2011 PROGRAM AKTION, Universität Wien, 1. - 31. 10. 2011 (prof. Sebastian Schütze)

 • 2010 STIPENDIUM DAAD,Humbolduniversität Berlin, 1.7. - 31. 8. 2010 (prof. Michael Diers)

 • 2006 PHDR., Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění (prof. Lubomír Konečný)

 • 2005 MGR., Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

 • 2002 PRAKTIKUM, Oddělení památkové péče, Landesamt für Denkmalpflege München

 • 2002 - 2003 STIPENDIUM MOLLSTIFTUNG, LMU München

 • 1999 NĚMECKÁ STUDIA , AJAK Praha

 • 1998 - 2004 KURÁTOR PRO EDUKAČNÍ ČINNOST, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění

 • 1996 - 2000 BC. STUDIUM, ČVUT Praha, Fakulta architektury

Hlavní oblasti vědeckého zájmu


Interdisciplinární dějiny umění a kulturní historie, vizuální umění a architektura modernity, kresba a grafika, současná grafika, kavárenská kulturaGranty • Od balónu ke kosmickému vědomí. Aviatika v české vizuální kultuře 17 – 1957. Projekt Grantové agentury České republiky GA16-24117S, Národní galerie v Praze, 2016-2019; řešitelka projektu (spolu s Ondřejem Vášou)

 • Josef Portman (1893 - 1968). Regionální osobnost s evropským přesahem. Projekt Grantové agentury České republiky GA16-05789S, Památník národního písemnictví, 2016-2018, odborná spolupráce

 • Hypnotizér moderního malířství. Bohumil Kubišta a neklid raných evropských avantgard. Projekt Grantové agentury České republiky GA16-06181S, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016-2019, odborná spolupráce

 • Autonomizace českého umění: průběh procesu v kritické recepci literární, výtvarné a hudební produkce 60. až 80. let 19. století, GA 20-15595S, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2020-2022, odborná spolupráce

 • Ilustrace dětské knihy v kontextu nakladatelských záměrů a kulturních, ideologických i sociopolitických změn (1869–1969),  GA 21-03670S, Památník národního písemnictví, 2021-2023 (spolu s Bronislavou Kuzica Rokytovou)   Bibliografie

Monografie a odborné výstavní katalogy

 • Eva Bendová – Václav Hájek – Bohumil Konečný – Ondřej Váša, Impossible Heroes: Icarus and Phaeton as the Emblematic Figures of Modern Man / Nemístní hrdinové. Íkaros a Faetón jako emblematické figury moderního člověka, Praha: Togga – Národní galerie 2020

 • Eva Bendová – Ondřej Váša, Od balónu ke kosmickému vědomí. Aviatické eseje o české letecké duši, Praha: Národní galerie 2020

 • Neony a světla reklam, Praha: Paseka 2018 (spolu s Václavem Hájkem)

 • Pražská kavárna, Praha: Verzone 2017

 • Čas, čas, čas … v umění 19. století, Plzeň: Západočeská galerie v Plzni 2018 (spolu s Vítem Vlnasem)

 • Klemm & Thiemann. Moderní dřevořez v Praze / Moderner Holzschnitt in Prag 1905–1908, Praha: Národní galerie 2016 (Spolu s Ninou Schleif a Gabrielou Siegmund-Mairinger)

 • Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století, Plzeň: Západočeská galerie 2016

 • Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy, Praha: Národní galerie 2014 (spolu s Ondřejem Vášou)

 • Václav Rabas a mýtus hnědé, Praha: Národní galerie 2014 (spolu s Václavem Hájkem a Ondřejem Vášou)

 • Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Plzeň: Západočeská galerie 2013 (spolu s Vítem Vlnasem)

 • Vražedná realita: zločin a trest v českém výtvarném umění 1800-1914, Plzeň: Západočeská galerie 2010 (spolu s Tomášem Winterem)

 • Pražské kavárny a jejich svět, Praha: Paseka 2008 (spolu s Tomášem Dvořákem, Dominikem Hrodkem, Šárkou Kořínkovou)

 • Eva Bendová – Petra Kolářová – Otto M. Urban, Dřevo/řez. Wood/cut, Praha: Národní galerie 2021.

 • Eva Bendová, Oskar Kokoschka a známé tváře / Oskar Kokoschka und nahe Gesichter (kat. výst.), Oblastní galerie Liberec 2021, česky a německy.Kapitoly v monografiích


 • Marie Rakušanová – Eva Bendová, Florencie 1906-1907: Objekty, teritoria a topografie, in: Marie Rakušanová a kolektiv, Bohumil Kubišta a Evropa, Praha: Univerzita Karlova 2020, s. 40-59.

 • Eva Bendová, Pohledem dělové hlavně. Bohumil Kubišta v Pule 1905-1906, 1913-1918, in: Marie Rakušanová a kolektiv, Bohumil Kubišta a Evropa, Praha: Univerzita Karlova 2020, s. 352-373.

 • Ozbrojené oko, nuda a zvířecí diváci. Umělec a divák v 19. století, in: Eva Bendová – Pavla Machalíková (eds.), Kariéra s paletou: umělec, umění a umělectví v 19. století, Brno - Plzeň 2019, s. 71 – 82. (spolu s Václavem Hájkem)

 • Alegorie uměleckého dneška. K provokativnímu dílu Karla Ludvíka Klusáčka, in: Eva Bendová – Pavla Machalíková (eds.), Kariéra s paletou: umělec, umění a umělectví v 19. století, Brno - Plzeň 2019, s. 121 – 124. (spolu s Petrem Šámalem)

 • Čeští výtvarníci pro Portmana, in: Portman: Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliomanie, Vilma Hubáčková - Bronislava Rokytová (eds.), Praha: Památník národního písemnictví – Arbor vitae 2018, s. 157 – 199.

 • Neklid davu. Jan Měřička 2005-2018, in: Jan Měřička 2005-2018, Praha: Kant a Oblastní galerie Liberec 2018, s. 6-14.

 • Okamžik nebo trvání? V zrcadle české krajinomalby 19. století, in: Čas, čas, čas … v umění 19. století, Eva Bendová – Vít Vlnas (eds), Plzeň: Západočeská galerie 2018, s. 35 – 54.

 • List za list. Anglická versus česká grafika, in: Velkorysost. Umění obdarovat, Adam Budak-Michaela Pejčochová (eds.), Praha: Národní galerie v Praze 2016, s. 145 – 150.

 • Nová paleontologie Šimona Brejchy, in: Šimon Brejcha. Sběrač a drtič, Praha 2016, s. 98-99

 • Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století, in: eadem (ed.), Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století, Plzeň 2016, s. 9-44

 • Počátky české moderní grafiky a Joža Uprka, in: Helena Musilová (ed.), Joža Uprka (1861 - 1940). Evropan slováckého venkova, Praha 2011, s. 111 - 123. (spolu s Petrem Šámalem)

 • Exprese a avantgarda / Expression und Avantgarde, in: Aleš Filip – Roman Musil (eds.), Mnichov - zářící metropole umění / München – leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Lomnice nad Popelkou-Plzeň 2015, s. 182-185.

 • Flám na prahu nové doby. Poznámka k fenoménu bohémy, in: Roman Prahl (ed.), Na okraji davu. Umění a sociální otázka v 19. století, Plzeň: Západočeská galerie v Plzni 2014, s. 59-68

 • Z Montmartru do Metra: Vratislav H. Brunner, tvůrčí zahálka a její formy, in: Od kabaly k Titanicu. Deset studií nejen z dějin umění, (Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha eds.), Praha: Artefactum 2013, s. s. 9 - 34.

 • Eva Bendová – Václav Hájek, Uvnitř sebe. Vnitřní svět moderního jedince a tvůrce, in: Eva Bendová (ed.), Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století, Plzeň: Západočeská galerie 2021, s. 9-46.

 • Eva Bendová, Minka Podhajská ve Vídni, in: Minka Podhajská (kat. výst.), Praha: Arthouse Hejtmánek 2021, s. 11-23.Články v odborných časopisech


 • Provokativní otazníky. Mínus Kirchner, plus Malevič, in: Ars linearis VI, Praha: Národní galerie v Praze 2016, s. 92-100.

 • Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910 - 1960 - Katrin Klingan (ed.), A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa´s Functional City (rec.), Umění LVIII, 2010, č.5/6, s. 480 - 483.

 • Proměny Williama Hogartha. Grafické narativní listy o prostopášnosti, in: Ars linearis I., Praha: Národní galerie 2009, s. 94 - 109.

 • Kavárna Bohumila Kubišty. Jeden z mnoha pohledů, Uměni LV, 2006, č. 4, s. 286 - 293.

 • Eva Bendová, Wenzel Hablik in Prag, Sudetenland. Europäische Kulturzeitschrift. Vierteljahresschrift für Literatur und Kunst, 63. Jahrgang, 2021, Heft 3-4, s. 23-27.


Články ve sbornících


 • Svět mezi dnem a nocí. Balon-oko, slunce, zatmění, in: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, Roman Prahl – Zdeněk Hojda (eds.), Praha: Academia 2018, s. 242 – 250.

 • Sopky, výbuchy a láva v českém moderním umění, in: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, Martin Hrdina – Kateřina Piorecká – Eva Bendová (eds.), Praha: Academia 2017, s. 280 – 295. (spolu s Pavlou Machalíkovou a Tomášem Winterem)

 • Eugen von Kahler, Albert Weissgeber a Hans Purrmann. Několik setkání / Einige Begegnungen, in: Mnichov a země Koruny české. Umělecká výměna / München und die Länder der Böhmischen Krone 1870–1918, Plzeň: Západočeská galerie 2015, s. 45–50 (česky), s. 107–112 (německy).

 • Zahálka, nomádství, angažované pití kávy? Kavárna jako manifest modernity v Praze i mezinárodním kontextu, in: Historica Pragensia: historický sborník Muzea hlavního města Prahy 2008, s. 15 - 28.

 • Eva Bendová-Václav Hájek, Zevloun, flaneur, zvědavec aneb zírání do nikam jako volnočasová aktivita, in: Eva Bendová – Zdeněk Hojda (eds.), Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. Sborník příspěvku ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Praha: Academia 2021, s. 61-70.Hesla ve slovnících, odborných knihách a katalozích


 • EB [Eva Bendová], Karel Svolinský. Taneční studie, in: Marcela Rusinko – Vít Vlnas (eds.), Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích, Brno – Plzeň 2019, s. 202 – 203.

 • EB [Eva Bendová], Jan Zrzavý. Kavárna, in: Marcela Rusinko – Vít Vlnas (eds.), Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích, Brno – Plzeň 2019, s. 248 – 249.

 • EB [Eva Bendová], Václav Rabas, in: Tož to kupte! TGM a sbírka umění pro Pražský hrad, Markéta Ježková – Jitka Šosová (eds.), Praha 2018, s. 298 - 300, 423.

 • EB [Eva Bendová], Max Horb, Eugen von Kahler, Jindřich Prucha, Carl Thiemann, Jan Autengruber, in: Aleš Filip – Roman Musil (eds.), Mnichov - zářící metropole umění / München – leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Lomnice nad Popelkou-Plzeň 2015, s.64-65, s. 162-163, s. 186-187, s. 204-207.

 • EB [Eva Bendová], Jan Matulka, in: Nečekané dědictví. Šíma, Štýrský, Toyen, Zrzavý..., Zuzana Novotná (ed.), Praha: Národní galerie v Praze 2014, s. 35-38.

 • EB [Eva Bendová], Karel Myslbek, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Josef Čapek, Otakar Kubín, Luděk Marold, Ivan Puni, Otto Dix, Vladimír Silovský, in: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby 1800 - 1945, 101/2, Zuzana Novotná (ed.), Praha: Národní galerie 2010

 • Alena Kučerová, Josef Váchal in: 155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Milan Knížák - Tomáš Vlček (eds.), Praha 2009, nestránkováno

 • EB [Eva Bendová], Hogarth, Goya, Rops, Teschner, in: Láska, touha, vášeň. Milostné motivy v umění 15 - 19. století, (kat. výst.) Národní archiv v Praze 2008, č. 130 - 133, 137 - 139, 142.

 • EB [Eva Bendová], William Hogarth, in: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby, 101/1, Alena Volrábová (ed.), Praha: Národní galerie 2008, s. 210 - 213, č. 99 a 100.Recenze, nerecenzované články a ostatní publikace • Contemporary Czech Graphic Art Scene, in: Burri e l´opera grafica nell´arte contemporanea. Giornata di studi, Cittá di Castello: Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri 2019, s. 74 – 77.

 • Hlava + sklo. Kubismus ze sbírky Západočeské galerie v Plzni (kat. výst.), Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 2019.

 • Kariéra s paletou Emila Pirchana, recenze výstavy Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy, Art & Antique, červen 2019

 • Šimon Brejcha. Zahradničení (kat. výst.), Galerie Václava Špály, Praha, 2019.

 • Odporné věci jsou krásné, in: Eva Bendová – Marek Škubal – Otto M. Urban, Bůh odporných věcí. Marek Škubal, Praha: Spolek Trafačka 2018, nestránkováno

 • Šimon Brejcha – Martin Velíšek na druhou, in: Reality? Reality! (kat. výst), Cermak Eisenkraft, Praha 2018, s. 102-103.

 • Pavel Brázda byl mistr nadsázky a ironie, RR noviny, únor 2018, číslo věnované Pavlu Brázdovi, s. 8.

 • Josef Hampl je nenápadným umělcem, Grafika roku 2017 (kat. výst.), Clam-Gallasův palác, Praha, 2018. Text k 23. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka, s. 12.

 • Totální dětský svět, recenze výstavy Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč, Art+Antique, březen 2017

 • Spaces. Brejcha. Velíšek (kat.výst.), Bourglinger – Würzburg 2015

 • Nemocnice. Iluzivní grafika o neiluzivní emoci, (kat.výst). Galerie Caesar, Olomouc, 2014

 • Nemocnice v kapli. Grafika Vojtěcha Pálky, Ateliér, 5. 12. 2013, s. 5.

 • Povodně Jana Měřičky, Revolver revue 90, 2013, č. 2, s. 33 - 34.

 • Příjezd, pobyt, odjezd, přestup. K architektuře hlavních nádraží, A2, č. 7, 2012 (web)

 • Oskar Kokoschka: žhavá grafika pozdního věku, Národní galerie v Praze, grafický kabinet, Veletržní palác, 6.4. - 8. 7. 2012, Praha: Národní galerie 2012

 • Goetheaneum, Dějiny a současnost 33, 2011, č. 2, s. 50.

 • Transnacional Spaces, Regina Bittner, Berlin 2007 (rec.), ERA 21, roč. 10, 2010, č. 6, s. 11.

 • Na účetním lístku: J. Kotěra, F. Tichý, H. Boettinger a V. Beneš v privátní kresbě momentce,

 • Národní galeriev Praze, grafický kabinet, Veletržní palác, 8.6. - 19. 9. 2010, Praha: Národní galerie 2010

 • The Lively World of Prague Cafés, Newsletter The UK Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks, č. 2, winter 2009/2010, s. 3 - 5.

 • Fragmenty Pražského jara. Poznámky k římské výstavě, Dějiny a současnost 31, 2009, č. 2, s. 9

 • Ztracená duše židovského města v Libni, in: Do Židů! Dramatický text Miroslava Bambuška,

 • ed. Olga Vlčková, Praha 2009, s. 7 - 16.

 • Amerika k sežrání: Nový svět v grafice 16. - 19. století, Národní galerie v Praze, grafický kabinet, Schwarzenberský palác, 14.7. - 26. 10. 2009, Praha: Národní galerie 2009 (spolu s Tomášem Winterem)

 • Otto Gutfreund: čtyři kapitoly o člověku, (kat. výst.) Národní galerie v Praze, grafický kabinet, Veletržní palác, 4.5. - 10. 8. 2009, Praha: Národní galerie 2009 (spolu s Milanem Pechem)

 • Ostrovy bezstarostnosti. Kavárna společenská, umělecká a metaforická, Dějiny a současnost 4, 2008, s. 30 - 33.

 • Eva Bendová, Minka Podhajská ve Vídni, Art and Antiques, červenec 2021 https://www.artantiques.cz/minka-podhajska-ve-vidniPřeklady a odborné lektoráty překladů


 • Gotfried Semper. Věda, průmysl a umění, Lada Hubatová-Vacková – Tomáš Zapletal (eds.), Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 2016 (relektorát německého překladu)

 • Jak odlesk měsíce v jezeře. Česká teorie a kritika umění v gendrových souvislostech 1865 – 1945, Libuše Heczková – Martina Pachmanová – Petr Šámal (eds.), Řevnice 2014 (překlad dobového německého textu, s. 40)

 • Gabriele Siegmund-Mairinger, Kavárenská jeviště, Dějiny a současnost 30, 2008, č. 4, s. 33 - 35. /z němčiny/Ediční činnost


 • Martin Hrdina – Kateřina Piorecká – Eva Bendová (eds.), Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 38. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 22. -24. února 2018, Praha: Academia 2019.

 • Eva Bendová – Pavla Machalíková (eds.), Kariéra s paletou: umělec, umění a umělectví v 19. století, Brno - Plzeň 2019.

 • Martin Hrdina – Eva Bendová – Kateřina Piorecká (eds.), Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě: sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 25. - 27. února 2016. Praha: Academia 2017.

 • Kateřina Piorecká - Eva Bendová -Martin Hrdina (eds.), Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století. 41. plzeňské mezioborové sympozium, 17.-19. června 2021

Do bibliografie nejsou zařazeny zprávy o literatuře, sdělení o vědeckých konferencích a texty k výstavám.


Kurátorství výstavKurátor výstav (vždy autorská koncepce):


2021

JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století, Západočeská galerie v PlzNI, výstavní síň „13“, 18.6.-26.9.2021, spolu s Vítem Vlnasem

DŘEVO/ŘEZ. Gauguin, Orlik, Munch, Klemm, Bílek, Váchal, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 14.5.-8.8.2021

OSKAR KOKOSCHKA A BLÍZKÉ TVÁŘE / Oskar Kokoschka und nahe Gesichter, Oblastní galerie Liberec, 14.5.-5.9.2021

AVIATIKA v české vizuální kultuře 1783-1957, Západočeská galerie v Plzni, 16.7. 2021-16.1.2022


2020

ŠIMON BREJCHA: KOMPOST, Galerie Hollar, Praha, 6. 2. – 1. 3. 2020   – KTF


2019

HLAVA + SKLO. KUBISMUS ZE SBÍREK ZÁPADOČESKÉ GALERII V PLZNI.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, listopad 2019 – únor 2020

KARIÉRA S PALETOU. UMĚLEC, UMĚNÍ A UMĚLECTVÍ V 19. STOLETÍ

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, únor – červen 2019

spolu s Pavlou Machalíkovou

ZAHRADNIČENÍ. ŠIMON BREJCHA

Galerie Václava Špály, Praha, prosinec 2019 — leden 2020


2018

ČAS, ČAS, ČAS … V UMĚNÍ 19. STOLETÍ

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, únor – květen 2018

spolu s Vítem Vlnasem

KOSMICKÁ ARCHITEKTURA JANA KONÚPKA

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, grafický kabinet, 5. 12. 2017 - 18. 3. 2018

NELIDSKÉ / INHUMAN. MAREK ŠKUBAL

Trafo Gallery, Praha, 10. 5. 2018 - 17. 6. 2018


2017

STADT. LAND. TIER. DER FARBHOLZSCHNITT IN PRAG UM 1900

Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, 6. 4. 2017 - 18. 6. 2017

ve spolupráci s Národní galerií v Praze, kurátor za KOG Regensburg Nina Schleif

VÁCLAV RABAS A MÝTUS HNĚDÉ. ZEMĚ, CHLÉB A HMOTA NA PERIFERII AVANTGARDY

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 24. 11. 2016 – 29. 1. 2017

ve spolupráci s Národní galerií v Praze

PROJÍT SÍTEM – SCREENING.

VÝSTAVA SÍTOTISKŮ FAMU A AVU, ŠKOLA VLADIMÍRA KOKOLII

Kino Varšava, Liberec, 2. 11. 2017 - 24. 11. 2017


2016

SVĚT, KDE SE ZAHÁLÍ, PIJE A ŽEBRÁ. GEORG GROSZ A ČESKÝ TRN

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, grafický kabinet, 29. 8. 2016 - 27. 11. 2016

VÁCLAV RABAS A MÝTUS HNĚDÉ

GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu, 14.1- 28. 3. 2016

ve spolupráci s Národní galerií v Praze

LIST ZA LIST. ANGLICKÁ VERSUS ČESKÁ GRAFIKA.

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, grafický kabinet, 26. 1. 2016 - 8. 5. 2016

ÚPADEK NEZASTAVÍŠ.

PODLE WILLIAMA HOGARTHA

Oblastní galerie Liberec, 28.1-1. 5. 2016

ve spolupráci s Národní galerií v Praze


ŽIVLY V NÁS. KATASTROFA A JEJÍ OBRAZ V KULTUŘE 19. STOLETÍ

Západočeská galerie v Plzni, 26. 2-22. 5. 2016

ve spolupráci s Národní galerií v Praze

JAN MĚŘIČKA - KVÓTA

Kino Varšava, Liberec, 9. 5. 2016 - 4. 6. 2016


2015

VLASTISLAV HOFMAN. ARCHITEKT NEBO MALÍŘ?

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, grafický kabinet, 5. 1. -5. 4. 2015


2014

Z PŘEDSTAV A CEST BEDŘICHA FEUERSTEINA.

MOŽNOSTI ARCHITEKTONICKÉ KRESBY

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, grafický kabinet, 7.1. - 20. 4. 2014


2013

OSKAR KOKOSCHKA. GRAFIKA

Národní galerie v Praze, Konírna Paláce Kinských, 3. 10. 2013-12. 1. 2014

SVĚT CHCE BÝT KLAMÁN. FIKCE A MYSTIFIKACE V UMĚNÍ 19. STOLETÍ

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, 13.2. - 5. 5. 2013

ve spolupráci s Národní galerií v Praze

spolu s Vítem Vlnasem

PROTI TOVÁRNÍ ŠABLONĚ. BRUNNER, BENDA, KYSELA: KNIŽNÍ GRAFIKA

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, grafický kabinet, 12.2. - 19. 5. 2013

2012

MEXICKÁ GRAFIKA 2010

Dar mexického národního muzea tisků

Národní galerie v Praze, Konírna Paláce Kinských, 29.5. - 28. 10. 2012

OSKAR KOKOSCHKA.

Žhavá grafika pozdního věku, 2 díly

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, grafický kabinet, 1.2. - 28. 8. 2012

ŽLUTÉ HŘIŠTĚ

SÍTOTISKY GRAFICKÝCH ATELIÉRŮ FAMU A AVU, ŠKOLA JIŘÍHO LINDOVSKÉHO

Galerie GAMU, Praha, 12. 2. 2012 - 12. 1. 2013


2011

GEORG GROSZ - ZKAŽENÁ SPOLEČNOST

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, grafický kabinet, 3. 5. – 28 8. 2011


2010

VRAŽEDNÁ REALITA. ZLOČIN A TREST V ČESKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ 1800 - 1914

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, 19. 2. - 16. 5. 2010ve spolupráci s Národní

galerií v Praze spolu s Tomášem Wintrem


NA ÚČETNÍM LÍSTKU.

KOTĚRA, TICHÝ, BOETTINGER A BENEŠ V PRIVÁTNÍ KRESBĚ MOMENTCE

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, grafický kabinet, 8. 6. - 19. 9. 2010


2009

AMERICA K SEŽRÁNÍ, NOVÝ SVĚT V GRAFICE 16 - 19. STOLETÍ

Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, grafický kabinet, 14. července - 26. října 2009

spolu s Tomášem Wintrem

OTTO GUTFREUND. Čtyři kapitoly o člověku

Národní galerie v Praze, grafický kabinet, Veletržní palác, 4. května - 10. srpna 2009

spolu s Milanem Pechem


2008

JAROSLAV PANUŠKA, STANISLAV LOLEK, JAN HONSA.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ MAŘÁKOVI ŽÁCI II.

Národní galerie v Praze, grafický kabinet, Palác Kinských, 23. 6. 2008 - 21. 9. 2008


2007

ALOIS KALVODA – KRAJINY

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ MAŘÁKOVI ŽÁCI I.

Národní galerie v Praze, grafický kabinet, Palác Kinských, září – prosinec 2007

FERDINAND ENGELMÜLLER

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ MAŘÁKOVI ŽÁCI I.

Národní galerie v Praze, grafický kabinet, Palác Kinských, červen – září 2007Poslední změna: 20. prosinec 2022 11:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám