PhDr. Olga Kotková, Ph.D.


Ústav dějin křesťanského uměníIS studium


Životopisná data

 • 1985 – 1989 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor estetika se zaměřením na dějiny umění (téma diplomové práce: Ukřižovaný v českém pozdně gotickém sochařství)

 • 1987 – 1989 Národní galerie v Praze, lektorka

 • 1989 – 1990 Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd, odborná stáž

 • 1990 – 2021 Národní galerie v Praze: kurátorka Sbírky starého umění: (německé malířství a sochařství 14.-16. století, nizozemské malířství 15.-16. století, vlámské malířství 17. století, italské malířství a sochařství 14.-15. století, ikony, antika)

 • 2022 - ředitelka Sbírky starého umění Národní galerie Praha

 • 1997 – 1998 Mellon Research Fellow, Netherlands Institute for Advanced Study (Wassenaar)

 • 2008 – 2013 Pedagogická fakulta univerzity Karlovy v Praze, historické vědy – české a českoslovanské dějiny: doktorské studium (téma disertace: Sběratelství německých a rakouských obrazů 14.-16. století v Národní galerii v Praze)

 • od 2019 - externí vyučující na KTF UK


Hlavní oblasti vědeckého zájmu

 • Nizozemské malířství 15.-17. století

 • Německé malířství a sochařství 15.-16. století a jeho vztahy k umění v českých zemích

 • Rudolfinské malířství


Granty

 • Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců – metody restaurování a konzervování pórovité a slinuté keramiky a porcelánu. Projekt Ministerstva kultury České (NAKI DG18P020VV028; společně s VŠCHT a Archeologickým ústavem AV ČR a Národní galerií v Praze), 2018-2022; odborná spolupráce

 • Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. Projekt Ministerstva kultury České republiky (NAKI – DF12P01OVV046; společně s FF UJEP v Ústí nad Labem a FF UK v Praze), 2012-2015; odborná spolupráce

 • Albrecht Dürer, The Feast of the Rose Garlands, 1506

 • Projekt č. GA 228 330 CHARISMA, Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures (supported by European Union), 2013-2014; odborná spolupráce

 • Western and Central European Sculpture of the 13th-16th Centuries in the National Gallery in Prague and the Czech Public Collections, projekt Grantové agentury České republiky č. P 409/10/0123 GA ČR (společně s FF UK v Praze), 2010-2013; spoluřesitelka projektu

 • German and Austrian Painting of the 14th–16th Centuries from the Collections of the National Gallery in Prague, projekt Grantové agentury České republiky č. 408/03/1065 GA ČR, 2003-2005; řešitelka projektu

 • Nizozemské malířství ze sbírek Národní galerie v Praze 1480–1600. Technologický průzkum / Netherlandish Painting 1480–1600 from the Collections of the National Gallery in Prague. Projekt Ministerstva kultury č. KZ97P01OMG034, 1997-1999; řešitelka projektu

 • Netherlandish Painting 1480–1600 from the Collections of the National Gallery in Prague, projekt Grantové agentury České republiky č. 408/97/0115, 1997-1999; řešitelka projektuBibliografie

Bibliografie

I. Monografie


 • The National Gallery in Prague. Netherlandish Painting 1480-1600. Illustrated Summary Catalogue I/1. Praha 1999.

 • The National Gallery in Prague. German and Austrian Painting of the 14th-16th Centuries. Illustrated Summary Catalogue II, Praha 2007.


II. Články v odborných časopisech


 • (společně s Adamem Pokorným), Lucas Cranach the Elder: Law and Grace and Lucas Cranach the Younger (?): Law and Grace / Lucas Cranach starší: Zákon a milost a Lucas Cranach mladší (?): Zákon a milost, in: Bulletin of the National Gallery Prague / Bulletin Národní galerie v Praze XXVIII, 2018, s. 29-45, 163-173.

 • Magdalena Nespěšná Hamsíková, Lucas Cranach a malířství v českých zemích 1500-1550 (recenze), in: Studia Mediaevalia Bohemica 9, 2017 (č. 1), s. 130-132.

 • The Reflection of the Work of Lucas Cranach and his Workshop in the Lands of Bohemia: addenda et corrigenda, in: Ars 51, 2018, s. 69-79.

 • The Role of Nazarenism in the Renewal of Late Medieval Works: Johann Gruss the Elder’s Restoration of The Feast of the Rose Garlands by Albrecht Dürer, in: Forum Historiae, 2017, Vol. 11, No. 2, s. 26-35.

 • (společně se Štěpánkou Chlumskou, Annou Třeštíkovou a Radkou Šefců), St Anne with the Virgin Mary and the Christ Child. A Work Newly Ascribed to the Master of the Litoměřice Altarpiece and his Workshop in Collections of the National Gallery in Prague / Svatá Anna Samotřetí. Nově atribuované dílo Mistru Litoměřického oltáře ze sbírek Národní galerie v Praze, in: Bulletin of the National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, XXIV/ 2014, s. 51-69, 154-166.

 • (společně s Chiarou Anselmi, Giovannim Brunetti, Davidem Buti, Claudií Daffarou, Raffaellem Fontana, Mattiem Patti, Costanzou Miliani, Adamem Pokorným, Aldem Romani a Francescou Rosi), The Feast of the Rose Garlands by Albrecht Dürer: Results of the New Technological Investigation / Růžencová slavnost od Albrechta Dürera. Výsledky nového technologického průzkumu, in: Bulletin of the National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze XXIV, 2014, s. 70-77, 167-170.

 • Fascinated by Dürer: Dirck de Quade van Ravesteyn paints Madonna and Child with Music-Making Angels, in: Studia Rudolphina 14, 2014, s. 123-128.

 • Komu se líbily malby starých německých a rakouských mistrů? Sběratelství německých a rakouských deskových obrazů 14.-16. století v Národní galerii v Praze, in: Marginalia Historica 2, 2013, s. 53-88.

 • Savery’s Paintings in the Inventories of Prague Castle, in: Studia Rudolphina 12-13, 2013, s. 134-145.

 • Oltářní křídla se sv. Jiřím a Linhartem: z Dolních Rakous přes Lidéřovice do Prahy / Altar Wings with St George and St Linhart. From Lower Austria via Lidéřovice to Prague, in: Bulletin Moravské galerie v Brně 69, 2012, s. 60-69.

 • Lucas Cranach st., Zákon a milost: Luther, nebo Erasmus?, in: Studia Mediaevalia Bohemica 3, 2011 (č. 2), s. 287-295.

 • Portrait of a Man, possibly Johannes Kepler, in: Alena Hadravová – Terence J. Mahoney – Petr Hadrava (eds.), Kepler´s Heritage in the Space Age. 400th Anniversary of Astronomia nova. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, 10, 2010, s. 91-92.

 • Klára Benešovská – Petr Kratochvíl – Ivan P. Muchka – Taťána Petrasová – Dalibor Prix – Rostislav Švácha, Velké dějiny zemí Koruny české, tematická řada Architektura (recenze), in: Marginalia historica 1, 2010, s. 120-121.

 • Bruyn´s Ascension of Christ from the Cycle done for the Benedictine Convent in Cologne in the National Gallery in Prague, in: Ars 42, 2009, s. 23-34.

 • (společně s Adamem Pokorným), Technological research into the Painting, St Luke Drawing the Virgin, by Jan Gossaert, called Mabuse, in: Bulletin of the National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze XVIII-XIX, 2008-2009, s. 31-41.

 • Ingrid Ciulisová, Paintings of the 16th Century Netherlandish Masters. Slovak Art Collection (recenze), in: Umění 56, 2008, s. 154-156.

 • Zwischen Invention und Eklektismus: Hans Brosamers Kreuzigung aus dem Jahr 1548, in: Acta Historiae Artium 2003, s. 183-189.

 • ´The Feast of the Rose Garlands’: what remains of Dürer?, in: The Burlington Magazine 144, 2002, s. 4-13.

 • (společně s Jarmilou Vackovou), Odpovědi obrazů (recenze), in: Umění 49, 2001, s. 352-355.

 • Was the Crucifixion from the Former Novák Collection Painted by a Journeying Netherlander? / Namaloval Ukřižování z bývalé Novákovy sbírky cestující Nizozemec?, in: Bulletin of the National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze 9, 1999, s. 92-98, 178-181.

 • Donátor v nizozemském malířství 16. století: persona non grata?, in: Umění 46, 1998, s. 75-82.

 • Madonnen aus dem Umkreis von Hans Multscher in der Nationalgalerie in Prague / Madony Multscherova okruhu v Národní galerii v Praze, in: Bulletin of the National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze 5-6, 1995-1996, s. 26–35, 188-193.

 • (společně se Zorou Grohmanovou), An Ecce Homo Panel from the National Gallery in Prague / Deska Ecce homo z Národní galerie v Praze, in: Bulletin of the National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze / Bulletin Národní galerie v Praze 5-6, 1995-1996, s. 113-122, 235-239.

 • M. Ainsworth, Petrus Christus: Renaissance Master of Brugges (recenze), in: Umění 42, 1994, s. 413-414.

 • K české plastice po polovině 15. století, in: Umění 40, 1992, s. 366-373.III. Články ve sbornících


 • Dürerův zajíc / Dürer ´s Hare, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis VIII, 2018, s. 5-14, 93-96.

 • Pilzův učitel Johann Gruss starší – učitel Vincenze Pilze / Johann Gruss der Ältere – der Lehrer von Vincenz Pilz, in: Josef Rybánský (ed.), Vincenz Pilz. Sborník z konference. Varnsdorf 2017, s. 17-39.

 • (společně se Štěpánkou Kučkovou, Kristinou Málkovou, Václavem Pitthardem, Radkou Šefců), Examination of Paintings by Lucas Cranach the Elder and his workshop from the Collection of the National Gallery in Prague, in: Arie Wallert – Gunnar Heydenreich et al. (ed.), Painting Techniques, History, Materials and Studio Practise (sborník symposia), Amsterdam 2015, s. 85-96.

 • Brosamer´s Crucifixion from the collection of the Vonderau Museum in Fulda, in: Alessandra Sorbello Staub – Berthold Jäger – Thomas Heiler – Michael Imhof, Fulda in den Künsten. Festgabe für Gregor K. Stasch zum 65. Geburtstag, Petersberg 2015, s. 81-87.

 • Lept s umučením čtrnácti pražských mučedníků: mohl být autorem předlohy Roelandt Savery?, in: Petr Hlaváček et al. (ed.), Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. Europaeana Pragensia - Historia Franciscana, Praha 2014-2015, s. 120-127.

 • Pro koho dělají muzea své stálé expozice?, in: Ondřej Jakubec – Radka Miltová (ed.), Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno 2013, s. 339-346.

 • Where did Maerten van Heemskerck created his painting „Venus and Cupid in Vulcan´s Forge“?, in: György E. Szöney – Csaba Maczelka (ed.), Centers and Peripheries in European Renaissance Culture, Szeged 2012, s. 231-238.

 • Venuše a Amor ve Vulkánově dílně: vzpomínka Maertena van Heemskerck na Řím, in: Anja Ševčík, Haně Seifertové k 75. narozeninám, Praha 2009, s. 33-39.

 • (společně s Vítem Vlnasem), Píti plnými doušky Evropu a její krásy. Staré evropské umění ze sbírek Joe Hlouchy v Národní galerii v Praze, in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová-Loudová – Lubomír Konečný (ed.), Orbis Artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 777-796.

 • A new Investigation of the Venus and Cupid in Vulcan´s Forge by Maerten van Heemskerck (National Gallery, Prague), in: Hélène Verougstraete – Jacqueline Couvert (ed.), La peinture ancienne et ses procédés XI. Colloque XV, Leuven – Paris – Dudley 2006, s. 189-195.

 • Paintings as Cultural and Historical Documents: A Discussion of Old Netherlandish Portraits from the Former Waldstein Collection, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 2003, s. 83-91.

 • Portrait of a Musician by a Netherlandish painter of the 1550s. An interdisciplinary approach, in: Hélène Verougstraete and Roger Van Schoute (ed.), Le dessin sous-jacent et la technologie dans la peinture. La Peinture et le laboratoire, Colloque XIII, Leuven 2001, s. 77-81.

 • Paintings of the Boutsian Circle at the National Gallery in Prague, in: Bert Cardon, Maurits Smeyers Hélène Verougstraete and Roger Van Schoute (ed.), Bouts Studies. Proceeding of the International Colloquium, Leuven – Paris – Sterling 2001, s. 111-123.

 • Joos van Cleve´s Triptych with the Adoration of the Magi. An Example of Workshop Practice, in: Hélène Verougstraete and Roger Van Schoute (ed.), Le dessin sous-jacent et la technologie dans la peinture. La Peinture dans les Pays-Bas au 16e siècle. Colloque XII, Leuven 1999, s. 87-97.

 • K technologii soch apoštolů z Újezda sv. Kříže / Zur Technologie der Tonplastik, Apostel aus Heiligenkreuz, in: Jiří Fajt (ed.), Gotika v západních Čechách. Sborník příspěvků ze symposia, Praha 1998, s. 53-56.

 • The Prague Ecce Homo: an Early Work by Juan de Flandes?, in: Hélène Verougstraete and Roger Van Schoute (ed.), Le dessin sous-jacent et technologie de la peinture. Perspectives. Colloque XI, Louvain-la-Neuve 1997, s. 185-192.IV. Kapitoly v monografiích

 • Lucas Cranach d. Ä.: Kunstaustausch zwischen Sachsen und Böhmen / Lucas Cranach starší: umělecká výměna mezi Saskem a Čechami, in : Sabine Wofram – Jiří Fajt – Doreen Mölders – Marius Winzeler (eds.), Sachsen – Böhmen 7000 Sasko – Čechy (kat. výstavy) Smac Chemnitz –Národní galerie v Praze, Chemnitz 2018, s. 281-290.

 • Raphon, Hans, in: Andreas Beyer – Bénédicte Savoy – Wolf Tegethoff (eds.), in: De Gruyter (Sauer) Allgemeines Künstlerlexikon, Band 97, Berlin 2018, s. 490-492.

 • [Kat. č. ] Epitaf pátera Clemenssoena se Studní života, Mše sv. Řehoře, Bičování Krista, Korunování Krista trnovou korunou, Nesení kříže, Ukřižování, Odpočívající Kristus, Noli me tengere, Zmrtvýchvstání Krista, Oplakávání Krista, Veroničina rouška, in: Helena Zápalková (ed.), V oplatce jsi všecek tajně. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře (kat. výstavy). Olomouc 2017, s. 34-35, 38-40, 46-51, č. kat. II/1, II/4, III/1-4, III/5, III/6-8(spolu s Alešem Mudrou),s. 76-78, č. kat. IV/13.

 • [Kat. č. ] Podobizna císaře Karla V. ve zbroji, in: Blanka Kubíková – Jaroslava Hausenblasová – Sylva Dobalová (eds.), Ferdinand II. Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční Vladař a mecenáš. Mezi Prahou a Innsbruckem (kat. výstavy), Praha 2017, s. 78, č. kat. I/4.

 • Rudolf II and Prague, in: Masao Miyazawa (ed.), The Empire of Imagination and Science of Rudolf II. (kat. výstavy), Tokio 2017, s. 26-31, 209-215.

 • [Kat. č. ] Stug Hunt, Landscape with Birds, Orpheus Playing to the Animals, Mocking of Christ, Fame Leading the Arts to Olympus, Venus and Adonis, Forest Stream, in: Masao Miyazawa (ed.), The Empire of Imagination and Science of Rudolf II (kat. výstavy), Tokio 2017, s. 83, 86, 89, 125, 133, 138, 150, č. kat. 42, 45, 47, 79, 87, 92, 106.

 • (společně s Danielem Görresem, Gunnarem Heydenreichem), Úvodem / Introduction, in: Olga Kotková (ed.), Cranach ze všech stran / Cranach from All Sides (kat. výstavy), Praha 2016, s. 7-14.

 • [Kat. č. ] Pieta, Sv. Kristina, Lot a jeho dcery, Žehnající Jezulátko, Nerovný pár, Adam a Eva, Bolestná Panna Marie, Sv. Kateřina se sv. Barborou, Zvěstování, Podobizna saského kurfiřta, Cizoložnice před Kristem, Madona s dítětem, Mše sv. Řehoře, Podobizna mladé dámy. Podobizna čtyřiačtyřicetiletého muže, Podobizna osmatřicetileté ženy, Nechte maličkých ke mně přijít, Madona s dítětem, Judita s hlavou Holofernovou, Adam a Eva, Nerovný pár, Mystické zasnoubení P. Marie, Venuše s Amorem, Stětí sv. Jana Křtitele, in: Olga Kotková (ed.), Cranach ze všech stran / Cranach from All Sides (kat. výstavy), Praha 2016, s. 47-57, 68- 145, 154-159, 168-179, kat. č. 1-2, 4-19, 21, 23-26.

 • [Kat. č. ] in: Marius Winzeler (ed.), 50 Mistrovských děl. 50 Masterpieces. Sbírka starého umění ve Šternberském paláci Národní galerie v Praze. Collection of Old Masters in Sternberg Palace. The National Gallery in Prague, Praha 2016, s. 16-49, 64-75, s. 78-79, kat. č. 1-17, 25-30, 32.

 • [Kat. č. ] The Adoration of the Magi, The Building of the Tower of Babel, Flemish Village Green, in: European Baroque (kat. výstavy), Tokyo 2016, s. 78, kat. č. 26-28.

 • European connection in the teaching of art history in the Czech Republic, in: Olga Bombardelli (ed.), Diventare Cittadini Europei, Padova 2015 (e book), s. 131-140.

 • [Kat. č.] Zákon a Milost, Podobizna saského kurfiřta Friedricha III. Moudrého, Nechte maličkých ke mně přijít, Klanění tří králů, Sv. Anna Samotřetí, in: Michaela Ottová – Jan Klípa (ed.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 2015, s. 697-698, 704-709, kat. č. XI-29, XI-30, XI-34 XI-35, (spolu s Janem Roytem), XI-36.

 • [Kat. č.] Madona s náhrdelníkem, Kázání sv. Jana Křtitele, Podobizna Jiřího Bartholda z Breitenbergu, in: Michaela Ottová – Vít Vlnas, Ad Gloriam Dei. 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích / 130 Jahre Diözesanmuseum in Leitmeritz. Litoměřice 2015, s. 93-95, 98-99.

 • Introduction, in: Olga Kotková (ed.), The National Gallery in Prague. German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550. Illustrated Summary Catalogue II/1, Praha 2014, s. 7-12.

 • [Kat. č.], Petr Breuer, St. Anne with the Virgin and Child, Petr Breuer, Adoration of the Magi, Hans Multscher-workshop, Enthroned Virgin and Child, Hans Multscher-follower, Half-figure of the Virgin and Child, Hans Multscher-follower, The Virgin and Child, Allgäu, St. Sebastian, Austria, Pieta, Bavaria, St. John the Evangelist, Brixen, St. Wolfgang, Carinthia, A Saint King, Carinthia, St. Blaise, Carinthia, A Saint Bishop, Carinthia, St. Florian, Carinthia, Man of Sorrows, Carinthia, Altarpiece with St. George, Franconia, St. Sebastian, Franconia or Bavaria, St. Sebastian, Lower Austria, The Virgin and Child, Munich, Tobias or Jodoc, North France, The Virgin, North Germany, St. John the Evangelist, Mourning Virgin, Salzburg, St. Nicolas, Saxony, Resurrected Christ, Saxony, St. John the Evangelist, South Tyrol, Enthroned Virgin, South Tyrol, A Saint Bishop, Styria, St. Sebastian, Swabia, Annunciation, Swabia, Bust of St. John the Baptist,Swabia, Enthroned St. James the Greater, Tyrol, Pieta, Tyrol, St. Peter, Tyrol, A Saint Deacon, Tyrol, Church Fathers, Ulm, The Virgin and Child, Upper Rhineland, St. Margaret, Upper Rhineland, Triptych with a Crucifixion, Germany, Crucified Christ, Germany, A Saint Bishop, Germany, St. Andrew, South Tyrol, St. John the Evangelist (44 kat. č.), in: Olga Kotková (ed.), The National Gallery in Prague. German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550. Illustrated Summary Catalogue II/1, Praha 2014, s. 18-19, 22-24, 45, 46-47, 49-50, 52-57, 64-65, 67-68, 73-74, 76, 87, 89, 91, 93, 97-98, 100, 103-104, 107-109, 111-113, 118-119, 127-128, 131.

 • Pro koho maloval Augustus Cordus oltář s Ukřižováním z Lokte?, in: Aleš Mudra – Michaela Ottová (ed.), Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, s. 251-265.

 • [Kat. č.] Snímání z kříže, Votivní deska abatyše Kateřiny von Thun s Korunováním P. Marie, in: František Šuman et al. (ed.), Thunovská obrazárna. Zámek Děčín, Děčín 2014, s . 84-86, 87-89, kat. č. 4, 5.

 • [Kat. č.] Křídla domácího oltáříku, Bolestný Kristus / Veraikon, Podobizna muže s rukavicemi, Svatá rodina, Ukládání do hrobu, Vize proroka Ezechiela, in: Helena Zápalková – Libor Šturc (ed.), Speculum Mundi. Umělecké poklady Královské kanonie premonstrátů na Strahově (kat. výstavy), Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2014, s. 74-75, 78-80, č. kat. 60, 61, 62, 66, 67, 68.

 • [Kat. č.] Světec z Nemilkova, Pieta, Panna Maria s Ježíškem, P. Maria, Sv. Barbora a Sv. Kateřina z Černivska, Sv. Jan Evangelista a Sv. Jan Křtitel z Horažďovic, in: Petr Jindra – Michaela Ottová (ed.), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách (kat. výstavy), Západočeská galerie v Plzni – Národní galerie v Praze, Řevnice 2013, s. 334-335, 345-348, 390-391, 396-397, kat. č. 75, 79-80, 97, 100.

 • [Kat. č.] Zmrtvýchvstalý Kristus / Christ Resurrected, Smrt Panny Marie /Death of the Virgin Mary, Panna Marie s Ježíškem / The Virgin and Child, in: Michaela Ottová (ed.), Sochařství za vlády Jagellonců. Z pokladů Národního muzea / Sculpture in the Jagellonian Era. From the Treasures of the National Museum (kat. výstavy), Hrádek, Kutná Hora, České muzeum stříbra, České Budějovice 2012, s. 47-50, 73-77, 84-86, kat. č. 7, 15, 18.

 • Roelandt Savery na císařském dvoře v Praze / Roelandt Savery at the Imperial Court in Prague, in: Olga Kotková (ed.), Roelandt Savery. Malíř ve službách císaře Rudolfa II. / A Painter in the Services of Emperor Rudolf II. (kat. výstavy), Národní galerie v Praze – Broelmuseum Kortrijk, Praha 2010, s. 57-83.

 • [Kat. č.] Pohled na Pražský hrad a Letohrádek královny Anny / View of Prague Castle and the Summer Palace of Queen Anna, Hornatá krajina s katedrálou sv. Víta / Mountain Landscape with St Vitus´s Cathedral, Sedící venkovan s košíkem / Sitting Peasant with a Basket, Selský dvůr se žebračkou / Farmyard with a Beggar, Čeští venkované popíjejí před hospodou / Bohemian Peasants in front of an Inn, Hon na kance / Boar Hunt, Orfeus hraje zvířatům v krajině / Orpheus Playing to the Animals in a Landscape, Poutníci opuštějí poustevnu / Pilgrims Leaving a Hermitage, Odpočívající sedlák / Resting Peasant, Papoušek, žáby a rak / Parrot, Frogs and a Crayfish, Krajina s ptáky / Birds in a Landscape, Orfeus hraje zvířatům / Orpheus Playing to the Animals in a Landscape, Krajina s hřebci / Landscape with Stallions, in: Olga Kotková (ed.), Roelandt Savery. Malíř ve službách císaře Rudolfa II. / A Painter in the Services of Emperor Rudolf II (kat. výstavy), Národní galerie v Praze – Broelmuseum Kortrijk, Praha 2010, s. 144-147, 152-161, 176-177, 182-189, 194-197, 210-211, 226-227, 246-249, 260-263, kat. č. 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14-15, 17, 21, 24, 28, 30.

 • Bohemia, in: Till-Holger Borchert, From Van Eyck to Dürer. Early Netherlandish Painting and Central Europe 1430-1530 (kat. výstavy), Groningemuseum Bruges, Gent 2010, s. 464-473.

 • [Kat. č.] St. Wenceslaus and St. Vitus, Mocking of Christ, A Piazza San Marco in Venice, Festa dei Tori in Piazza San Marco in Venice, Karel Škréta´s request to the Chamber of Bohemia, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (ed.), Karel Škréta. 1610-1674. His Work and His Era (kat. výstavy), Národní galerie v Praze. Praha 2010, s. 42-45, 584-585, 603, kat. č. I.5-I.6, XVI.4, XVI.5, XVI.24.

 • Roelandt Savery aan het keizerliche hof in Praag, in: Isabelle De Jaegere (ed.), Roelandt Savery 1576-1639 (kat. výstavy), Národní galerie v Praze – Broelmuseum Kortrijk, Gent 2010, s. 39-50.

 • [Kat. č.] Gezicht op de Praagse Burcht, Rotslandschap met de Sint-Vituskathedraal, Boerderij met bedelaar, Zittende boer met mand, Boeren aan tafel, Everzwijnenjacht, Orpheus en de dieren in een landschap, Pelgrims verlaten een kluizenaarshut, Rustende boer, Papegaai, kikkers en rivierkreeft, Landschap met vogels,Orpheus musicerend voor de dieren, Landschap met hengsten, in: Isabelle De Jaegere (ed.), Roelandt Savery 1576-1639 (kat. výstavy), Národní galerie v Praze – Broelmuseum Kortrijk, Gent – Kortrijk 2010, s. 94-95, 102-103, 106-107,112-113, 122-123, 126-132, 144-145 156-157, 166-167, 174-175, kat. č. 3, 7, 9-10, 12, 17, 19-21, 28, 34, 39, 43.

 • [Kat. č.] Podobizna muže, možná Johanna Keplera / Portrait of a Man, possibly Johannes Kepler, Narození Panny Marie / Nativity of the Virgin Mary, Ester před králem Ahasverem / Esther before King Ahasuerus, in: Olga Kotková (ed.), Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou. Masterpieces of the Kolowrat Picture Gallery in Rychnov nad Kněžnou (kat. výstavy), Praha, Národní galerie v Praze, Praha 2009, s. 34-37, 74-79, 92-97, kat. č. 1, 12, 16.

 • Žena původ zla? Lucas Cranach starší maluje Adama a Evu, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Láska – touha – vášeň. Milostné náměty v umění 15.-19. století (kat. výstavy), Praha 2008, s. 45-54.

 • [Kat. č.] Venuše a Amor, Adam a Eva, Polopostava ženy s obnaženým poprsím, Zuzana a starci, Diana a Kalisto, Pero kojící Kimona, Venuše s Amorem ve Vulkánově dílně, Diana s nymfami při koupeli, Adama a Eva, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (ed.), Láska – touha – vášeň. Milostné náměty v umění 15.-19. století (kat. výstavy), Praha 2008, s. 83-86, 91, 94, 97, 99, 202, kat. č. 9-12, 15, 18, 21 23, 117.

 • Kreuzigungsaltar von Hans Raphon, in: Harald Meller – Ingo Mundt – Boje E. Hans Schmuhl (eds.), Der Heilige Schatz im Dom zu Halberstadt, Regensburg 2008, s. 358-361.

 • [Kat. č.] The Return of Jephtha of Gilead, The Return from Kermesse, Wedding Feast on a Village Green, Village Feast, Village Road with Peasants, A Piazza San Marco in Venice, Festa dei Tori in Piazza San Marco in Venice, in: Andrea Rousová (ed.), Dances and Festivities of the 16th-18th Centuries (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 2008, s. 110-111, 148-153, 158-159, 320-322, kat. č. 1, 18-20, 23, 101.

 • Jarmila Vacková: Eyckovské a jiné hádanky, in: Milena Bartlová – Martina Pachmanová (eds.), Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Praha 2008,s. 134-142.

 • Sailing Boat near the Shore, Portrait of a Girl, in: Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar 1607-1677 (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 2007, s. 228, kat. č. II/47, s. 278, kat. č. III/12.

 • (společně s Vítem Vlnasem), Rubens and Flanders, in: Milan Knížák – Vít Vlnas – Olga Kotková – Andrea Rousová – Aki Hirokawa – Kyoko Kagawa – Masao Miyazawa – Tomoko Ohta, Flemish Paintings of the 17th Century from the National Gallery in Prague (kat. výstavy), Tokyo 2007, s. 9-19.

 • [Kat. č.] Adoration of the Magi, Preaching of John the Baptist, The Buiding of the Tower of Babel, Flemish Village Green, Two Peasants Tying Branches, The Source, The Stream, The River, The Month of River, Village Road, Winter Lanscape with a Bird Trap, Summer Lndscape, Rocky Landscape with Pigrims, Winter Landscape with Woodcutters, Triumph of Ceasar, Diana and Callisto, Landscape with Meleager and Atalanta, The Feast of the Gods, Landscape with Bacchus, Venus and Ceres, The Feast of Ester, The Visitation, The Death of Mary Magdalene, Study of Old Man, St. Bruno, Flowers in a Porcelain Vase, Flowers in a Glass Vase, Garland of Flowers, Still Life with a Monkey, Still Life with Grapes and a Walnut, Ceres in a Garland of Fruit, Cartuche with Children´s Portrait, Still Life with Fruit and Vegetables, Peasants on the Way to Market, Landscape with Birds, Neptune with Gifts from the Sea, Sea Shore with Fish, Two Peasants, Peasants in front of a Tavern, Peasants Family Feasting, Tooth-Puller, Village Fool with a Cat, in: Milan Knížák – Vít Vlnas – Olga Kotková – Andrea Rousová – Aki Hirokawa – Kyoko Kagawa – Masao Miyazawa – Tomoko Ohta, Flemish Paintings of the 17th Century from the National Gallery in Prague (kat. výstavy), Tokyo 2007, s. 22-57, 64-79, 82, 86, 102, 106, 118-135, 138-141, 150-155, 160, kat. č. 1-17, 21-25, 27, 29, 38, 39, 46-55, 57, 58, 63-65, 66.

 • The Feast of the Rose Garlands in the Imperial Collections Prague 1606-1782, in: Olga Kotková (ed.), Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands 1506-2006 (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 2006, s. 117-127.

 • Dürer´s Lament: Johann Gruss the Elder Restores The Feast of the Rose Garlands, in: Olga Kotková, Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands 1506-2006 (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 2006, s. 93-203.

 • [Kat. č.] Portrait of Man, Saint Jerome in Wilderness, Portrait of the Emperor Maximilian I in Profile, The Feast of the Rose Garlands, The Virgin with Iris, The Mocking of Christ, Sts. Wenceslaus, Vitus, Sigismund and Adalbert, Copy after The Feast of the Rose Garlands, St. Genevieve Consoled by an Angel, The Entombment, in: Olga Kotková (ed.), Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands 1506-2006 (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 2006, s. 68-74, 82-89, 141-145, 152, 204-205, 212-214, kat. č. I./1, I./2, I./3, I./4, I./13, II./10, II./11, II./15, III/1, III./6, III./7.

 • Lucas Cranach – vývěsní štít staroněmecké malby / Lucas Cranach: the Signboard of Old German Painting, Lucas Cranach v Národní galerii v Praze: úvod k technologii obrazů Lucas Cranach at the National Gallery in Prague: introduction to the painting technology, in: Kaliopi Chamonikola (ed.), Lucas Cranach a české země. Pod znamením okřídleného hada / Lucas Cranach and the Czech Lands. Under the Sign of the Winged Serpent (kat. výstavy), Správa Pražského hradu a Národní galerie v Praze, Praha 2005, s. 8-12, 42-44.

 • (společně s Kaliopi Chamonikolou, Martinem Schawe und Janem Wittmannem), Prague Altar, in: Kaliopi Chamonikola (ed.), Lucas Cranach a české země. Pod znamením okřídleného hada / Lucas Cranach and the Czech Lands. Under the Sign of the Winged Serpent (kat. výstavy), Správa Pražského hradu a Národní galerie v Praze, 2005, s. 58-60, kat. č. 7.

 • [Kat. č.] Sv. Kristina / St. Christine, Madona Poleňská / Madonna of Poleň, Zákon a milost / The Law and the Gospel, Nerovný pár / Unequel Couple, Podobizna saského kurfiřta Friedricha II. Saského / Portrait of Frederick III the Wise, Elector of Saxony, Adam a Eva / Adam and Eve, Nechte maličkých ke mně přijít / Let the Little Ones Come to Me, Cizoložnice před Kristem / Christ and the Adulteress, Podobizna muže / Portrait of a Man, Podobizna ženy / Portrait of a Woman, in: Kaliopi Chamonikola (ed.), Lucas Cranach a české země. Pod znamením okřídleného hada / Lucas Cranach and the Czech Lands. Under the Sign of the Winged Serpent (kat. výstavy), Správa pražského hradu a Národní galerie v Praze, Praha 2005, s. 62, 66-67, 74-79, 82-83, 86-89, 96-99, 102-107, 116-117, kat. č. 7b, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23.

 • Bonifatius in der Darstellung von Bloemaert und Colaert. Die Polarität ihrer Abbildung in der nordniederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts, in: Michael Imhof – Gregor K. Stasch (ed.), Bonifatius. Vom Angelsächsischen Missionar zum Apostel der Deutschen. Petersberg 2004, s. 203-218.

 • Netherlandish Art of the 15th and the 16th Centuries, German and Austrian Art of the 15th and the 16th Centuries, Flemish Painting, in: Vít Vlnas (ed.), National Gallery in Prague. Sternberg Palace. European Art from Antiquity to the End of the Baroque, Praha 2004, s. 51-61, 87-103, 137-151.

 • Úvod, přehled dosavadního bádání; Provenience, Rekonstrukce Pašijového cyklu; Rozbor stylu desek / Provenienz, Zur Rekostruktion des Altarretabels, Stilistische Analyse, in: Olga Kotková (ed.), Hans Raphon: 500 let Pašijového oltáře z Göttingenu. 500 Jahre Passionsaltar aus Göttingen (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 1999, s. 7-39.

 • (společně s Jarmilou Vackovou) Obraz Dvanáctiletý Ježíš v chrámu v novém světle / Painting Christ among the Doctors in a New Light, in: Olga Kotková (ed.), Hieronymus Bosch – následovník, Dvanáctiletý Ježíš v chrámu / Hieronymus Bosch-follower, Christ among the Doctors (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 1996, s. 7-33.

 • Skupina apoštolů, in: Jiří Fajt (ed.), Gotika v západních Čechách, sv. III. (kat. výstavy), Západočeská galerie Plzeň – Národní galerie v Praze, 1995-1996, Praha 1996, s. 653-657.

 • Litoměřická biskupská sbírka, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995, s. 455.

 • Netherlandish painting of the 15th and 16th centuries, in: National Gallery in Prague. Old European Masters. Paris – Praha 1992, s. 64-81.

 • Plastika z litoměřické diecéze, in: Z pokladů litoměřické diecéze - pozdní gotika (kat. výstavy), Litoměřice – Praha, Praha 1991, s. 29-32.


V. Ediční činnost


 • (ed.; spolu s Mariusem Winzelerem), Čechy – Sasko. Jak blízko tak daleko / Böhmen – Sachsen. So nah, so fern (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 2019.

 • (ed.), Cranach ze všech stran / Cranach from All Sides (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 2016.

 • (ed.), The National Gallery in Prague. German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550. Illustrated Summary Catalogue II/1, Praha 2014.

 • (ed.), Roelandt Savery. Malíř ve službách císaře Rudolfa II. / A Painter in the Services of Emperor Rudolf II. (kat. výstavy), Národní galerie v Praze – Broelmuseum Kortrijk, Praha 2010.

 • (ed.), Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou / Masterpieces of the Kolowrat Picture Gallery in Rychnov nad Kněžnou (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 2009.

 • (ed.), Albrecht Dürer: Růžencová slavnost / The Feast of the Rose Garlands 1506-2006 (kat.výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 2006.

 • (ed.), Hans Raphon: 500 let Pašijového oltáře z Göttingenu / 500 Jahre Passionsaltar aus Göttingen (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 1999.

 • (ed.), European Painting and Sculpture from Antiquity to the Late 18th Century. A Guide to the Collection. The National Gallery in Prague, Praha 1999.

 • (ed.), Hieronymus Bosch – následovník, Dvanáctiletý Ježíš v chrámu / Hieronymus Bosch-follower, Christ among the Doctors (kat. výstavy), Národní galerie v Praze, Praha 1996.


VI. Ostatní publikace (populárně naučné; drobné příspěvky)


 • Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500–1550) (recenze), in: Bulletin Uměleckohistorické společnosti 29, 2017 (č. 2), s. 11-13.

 • Albrecht Dürer Inventor. Ohlas díla Albrechta Dürera ve sbírkách Strahovské obrazárny (kat. výstavy), Strahovská obrazárna, Praha 2013.

 • Laudatio k udělení Ceny UHS Haně Seifertové, in: Bulletin Uměleckohistorické společnosti 25, 2013 (č. 2), s. 31.

 • Vzpomínka na Jarmilu Vackovou, in: Bulletin Uměleckohistorické společnosti 24, 2012 (č. 1), s. 30-31.

 • (společně s Vítem Vlnasem), „Lepší obraz v celé zemi není,“ Benátské arcidílo Albrechta Dürera očima staletí, in: Dějiny a současnost 33, 2011, (č. 8), s. 40-43.

 • Jak odhalit falzum aneb je ten obraz od starého mistra opravdu starý?, in: Dějiny a současnost 31, 2009 (č. 4), s. 41-43.

 • Hana Seifertová, Malba na kameni (recenze), in: Dějiny a současnost XXXI, 2009, (č. 1), s. 46-47.

 • Flemish paintings of the 17th century from the National Gallery in Prague sent to Japan, in: CODART Courant 15, 2007, s. 4-5.

 • Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506-2006, in: Senát 4/2006, S. 36-37.

 • (společně s Martinou Kostelníčkovou), Lucas Cranach st., Adam a Eva (kat. výstavy), Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2006, s. p.

 • [Kat. č. ] Sv. Kristina, Studně života, Klanění tří králů, Vyhnání z ráje, Sv. Bruno, in: Milan Knížák (ed.), 100 děl z Národní galerie v Praze, Praha 2006, s. 30-35, 52-55.

 • A birthday greeting to Hana Seifertová, in: CODART Courant 8, 2004, s. 3.

 • Chvála kopií, in: Dějiny a současnost 21, 1999 (č. 1), s. 39-43.

 • Netherlandish Painting of the 15th and 16th Centuries, German and Austrian Painting and Sculpture of the 15th and 16th Centuries, Flemish Painting othe 17th Century, in: Olga Kotková (ed.), European Painting and Sculpture from Antiquity to the Late 18th Century. A Guide to the Collection. The National Gallery in Prague. Praha 1999, s. 13-18, 29-30, 35-36.

 • (společně s Pavlem Láskou), Pestřenky na Brueghelově kytici, in: Živa 5, 1997, s. 178.

 • (společně s Jarmilou Vackovou), Kauza ‘Bosch’ z Opočna, in: Ateliér 9, 1996, s. 12.

 • Nové cesty k starým mistrům, in: Dějiny a současnost 18 (s. 2), 1996, s. 32-38.

 • Mezinárodní kongres dějin umění v Amsterdamu, in: Ateliér 22, 1996, s. 3.

 • Okouzlení jihem, in: Dějiny a současnost 17 (č. 3), 1995, s. 54-55.

 • (společně s Jarmilou Vackovou), Proč nemáme Bosche?, in: Literární noviny 4, 1995, s. 13.

 • Italská renesance v pražských dílech Gossaerta a Heemskercka, in: Dějiny a současnost 15 (č. 6), 1993, s. 40-45.

 • Mezinárodní kongres dějin umění v Berlíně, in: Ateliér 18, 1992, s. 2.

 • Pozdní gotika - Z pokladů litoměřické diecéze, in: Ateliér 11, 1992, s. 3.

 • Apoštolové z Újezda sv. Kříže (průvodce výstavou), Praha 1993, s. p.

Poslední změna: 30. říjen 2023 09:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám