PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění

pracovna: 1071a


Kontakt:

tel.: 220181263

email.: pech@ktf.cuni.cz


IS studium
Životopisná data


 • 1997–2004 studium oboru dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze

 • 1998–2001 pedagog dějin umění, dějin módy a figurální kresby na Střední průmyslové škole textilní (dnes Střední uměleckoprůmyslová škola) v Jihlavě

 • 2001–2002 odborný spolupracovník Galerie Jiří Švestka, Praha

 • 2002–2005 pedagog estetické výchovy a dějin umění na Soukromém gymnáziu Josefa Škvoreckého v Praze

 • 2002–2008 studium oboru arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, titul Bc.

 • 2004–2012 Filozofická fakulta UK v Praze, titul Ph.D.

 • 2006–2010 pedagog dějin výtvarné kultury na Škole umění a managementu v Praze

 • 2008–2012 pedagog Katedry antropologických a historických věd (dnes Katedra historických věd) Filozofické fakulty Západočeské univerzity Plzeň

 • od 2010 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

 • 2012 Filozofická fakulta UK v Praze, titul PhDr.

 • od 2012 pedagog Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu UK v Praze

 • od 2012 místopředseda Akademického senátu Katolické teologické fakulty UK v Praze


Hlavní oblasti vědeckého zájmu


 • České umění první poloviny dvacátého století (český kubismus, Otto Gutfreund, výtvarné umění, umělecká teorie a kritika čtyřicátých let, protektorát Čechy a Morava)

 • Umělecký a galerijní provoz v meziválečném Československu (Topičův salon)

 • Společenské a psychologické aspekty umělecké tvorby, vizuální kultury (kýč)

 • Arteterapie


Granty

 • Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě 1840–1960, GAČR (15-07456S), 2015–2017 (spoluřešitel)

 • Obraz nepřítele. Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost, NAKI II (MK 30739/2017 POD), 2018–2021 (spoluřešitel)


Bibliografie

I. Monografie, autorské encyklopedické publikace


 • Otto Gutfreund: Čtyři kapitoly o člověku. Praha (Národní galerie) 2009 (ISBN 978-80-7035-417-9), 33 s. – s Evou BendovouII. Články, kapitoly v týmových publikacích • 1/ Kubismus Otty Gutfrenda. In: Arteterapie č. 12 (ISSN 1214-4460), 2006, s. 28–33.

 • 2/ Gutfreundův humor. In: Prostor Zlín 14, č. 4 (ISSN 1212-1398), 2007, s. 17–19.

 • 3/ Stav výtvarné kultury za druhé světové války v Praze. In: Olga Fejtová / Václav Ledvinka / Jiří Pešek (ed.): Documenta Pragensia sv. 26. Evropská velkoměsta za druhé světové války, každodennost okupovaného velkoměsta. Praha 1939–1945 v evropském srovnání. Sborník příspěvků z 24. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Düsseldorf a s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 11. a 12. října 2005 v Praze. Praha (Scriptorium / Archiv hlavního města Prahy) 2007 (ISSN 0231-7443 / ISBN 978-80-86852-21-8) s. 263–278, 678–679.

 • 4/ Otto Gutfreund: Analýza umělcovy osobnosti jako možný prostředek interpretace jeho díla.In: Martina Grmolenská / Radka Miltová / Radka Trnková (ed.): Aktuální proměny českých dějin umění – Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR uskutečněné ve dnech 21.–23. dubna 2006 na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno (Masarykova Univerzita) 2007 (ISBN 9788021043282), s. 67–73.

 • 5/ Kýč jako prostředek moci. Interpretace kýče v Protektorátu Čechy a Morava. In: Luba Hedlová / Robert Mečkovský / Jitka Matulová (ed.): 2. ročník konference studentů doktorských programů dějin umění v České republice 1.–2. listopadu 2008. Brno (Masarykova Univerzita) 2009 (ISBN 9788021050242), s. 14–21.

 • 6/ Diskuse o kýči v letech 1938–1948. In: Umění 57 (ISSN 0049-5123). Praha 2009, s. 261–272, 303.

 • 7/ Kýč pryč! Problematika kýče v Protektorátu Čechy a Morava. In: Milena Bartlová / Hynek Látal (ed.): Tvarujete si sami? Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2011 (ISBN 978-80-7422-073-9), s. 295–304.

 • 8/ Psychopatologie výtvarného umění Protektorátu Čechy a Morava In: Dagmar Magincová (ed.): O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2011 (ISBN: 978-80-87378-79-3), s. 63–77.

 • 9/ Výstavní aktivity Topičova salonu. In: Milan Pech (ed.): Topičův salon 37–49. Praha (Společnost Topičova salonu) 2011 (ISBN 978-80-905091-0-8), s. 76–113.

 • 10/ Dvě významné instituce 1938–1948. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Spolek výtvarných umělců Mánes. In: Hana Rousová (ed.): Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Řevnice (Arbor vitae) 2011 (ISBN 978-80-87164-64-8), s. 83–98 – s Lucii Zadražilovou.

 • 11/ Hans Prinzhorn – kreativita a psychopatologie včera a dnes. In: Arteterapie č. 27, 2011 (ISSN 1214-4460), s. 4–14.

 • 12/ Prodej reprodukcí uměleckých děl v Topičově salonu. In: Milan Pech (ed.): Topičův salon 37–49. Praha (Společnost Topičova salonu) 2011 (ISBN 978-80-905091-0-8), s. 67–74.

 • 13/ „Zvrhlé umění“ v protektorátu. In: Hana Rousová (ed.): Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Řevnice (Arbor vitae) 2011 (ISBN 978-80-87164-64-8), s. 99–112

 • 14/ Umění na poli studené války. Od Umění moderní Ameriky k Novému americkému umění. Dějiny a současnost 34 (ISSN 0418-5129), 2012, č. 10, s. 40–43.

 • 15/ Z avantgardisty socialistickým realistou: Československá filmová komedie Nezlob Kristino! In: Marie Rakušanová (ed.): Wittlichovi. Sborník žáků k narozeninám Petra Wittlicha. Praha (Karolinum) 2012 (ISBN 978-80-246-2114-2), s. 303–315.

 • 16/ Historicist Trends in Czech Art during the Second World War. In: Gierde Janceviciute / Laima Lauckaite (ed.): Art and Artistic Life during the Two World Wars. Vilnius (Lithuanian Culture Research Institute) 2012 (ISBN 978-9955-868-53-8), s. 231–245.

 • 17/ Výstavní činnost Topičova salonu v meziválečném období. In: Milan Pech (ed.): Topičův salon 18–36. Praha (Společnost Topičova salonu) 2012 (ISBN 978-80-905091-1-5), s. 45–76.

 • 18/ Avantgarda na pranýři: Radikálně konzervativní kritika moderního umění v letech 1938 – 1945. In: Miroslav ŠmIed – František Záruba (ed.), Obrazy uctívané, obdivované a interpretované (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitas Carolinae Pragensis). Praha (Nakladatelství Lidové umění) 2015 (ISBN 978-80-7422-382-2 ), s. 460 – 470.

 • 19/ Czechoslovakia as a Bridge between the West and the East: Looking for a New Cultural Identitiy 1945–1948, in: Irena Kosowska (ed.), The search for cultural identity in Central and Eastern Europe 1919–2014. Toruň (Nicolaus Copernicus University Press) 2015 (ISBN 978-83-231-3409-1), s. 422–434.

 • 20/ Normalizace Galerie Československý spisovatel. In: Ivan Malý a kol., Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Praha (Národní muzeum) 2015 (978-80-7036-470-3), s. 179–190.

 • 21/ Czechoslovak Art: Between the West and the East. In: Centropa 15, Nr. 3 (September 2015) (ISSN 1532-5563), s. 223–233.

 • 22/ Galerie Československý spisovatel 1970 – 1990. In: Marie Klimešová (ed.), Galerie Československý spisovatel 1950 – 1991. Praha (Společnost Topičova salonu) 2014 (ISBN 978-80-905091-2-2),  s. 101–121.

 • 23/ Sport jako politický nástroj. In: Rostislav Švácha (ed.), stArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění. Řevnice (Arbor vitae) 2016 (ISBN 978-80-7467-090-9), s. 202–249.

 • 24/ Lidové mění a politika: přirozené společenství; Jak udržet lidové umění a „nezkýčařit“; Lidový Filla; Autenticita, vyprázdnění a možné řešení; Až do poslední kapky krve... In: Tomáš Winter – Pavla Machalíková (edd.), Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800 – 1960. Řevnice – Praha (Arbor vitae – Atefactum) 2019 (ISBN978-80-88256-10-6), s. 288–307, 308–317, 336–363, 364–385, s. 386–390.

 • 25/ Bitva mezi USA a SSSR o Československo na poli kulturní diplomacie v roce 1947, in: Magdaléna Nová – Elena Babich (edd.), Nevidíme, co nevíme, Praha 2018 (ISBN 978-80-87922-16-3), s. 17–28.


III. Recenze a drobné příspěvky


 • 1/ Santiniho umění uprostřed Vysočiny. In: Brána památek 4, č. 2 (ISSN 1214-4320), 2004, s. 16–17.

 • 2/ Toleranční modlitebna v Daňkovicích. In: Brána památek 3, č. 2 (ISSN 1214-4320), 2005, s. 8–9.

 • 3/ Emil Filla. Kubista a odbojář z Kroměřížska. In: Brána památek 4, č. 3 (ISSN 1214-4320), 2006, s. 6–7.

 • 4/ Černobílá identita. In: Ateliér 19, č. 23, 19. 11., 2009 (ISSN 1210-5236), s. 8.

 • 5/ Song Dong a jeho odpad v New Yorku. In: A2 5, č. 21 (ISSN 1801-4542), 2009, s. 13.

 • 6/ Spy Numbers. In: Ateliér 22, č. 19, (ISSN 1210-5236), 2009, s. 8.

 • 7/ MAN GO. In: A2 5, č. 19, (ISSN 1801-4542), 2009, s. 12.

 • 8/ C’est la vie. In: Flash Art – Czech and Slovak Edition 3, č. 11–12 (ISSN 1336-9644), 2009 s. 64.

 • 9/ C’est la vie. In: Ateliér 22, č. 9 (ISSN 1210-5236), 2009, s. 5.

 • 10/ Zakázané umění v Praze. In: Ateliér 25, č. 9, 3, 5, (ISBN 978-80-905091-0-8), 2012, s. 5.

 • 11/ Africký král v cylindru. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950. In: Dějiny a současnost 35, č. 3 (ISSN 0418-5129), 2013, s. 5.

 • 12/ Vendula Hnídková (ed.), Národní styl. Kultura a politika, VŠUP, Praha 2013. In: Umění 62, 2014, č. 3 (ISSN 0049-5123), s. 296–298

 • 13/ Budování státu, který nakonec selhal. In: Dějiny a současnost 38, č. 1 (ISSN 0418-5129), 2016, s. 42 – 43.

 • 14/ Zora Rusinová, Súdružka moja vlasť: Vizuálna kultúra obdobia stalinismu na Slovensku. In: Umění 65, 2017, č. 3 (ISSN 0049-5123), s. 311–313.

 • 15/ Milena Bartlová – Jindřich Vybíral a kol., Budování státu: Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. In: Bulletin of the National Gallery in Prague 27, 2017 (1657/1659–1745), s. 89–91.Poslední změna: 19. leden 2023 09:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám