Ing. Mgr. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studium


Životopisná data


 • 1999-2007 Fakulta stavební, ČVUT Praha, Pozemní stavby a konstrukce – Rekonstrukce a modernizace staveb. Diplomový projekt "Rekonstrukce hradu Hartenberg"

 • 2004-2005 Institut für Kunstgeschichte, Ludwig-Maximilians-Universität München. Stipendium–Leonhard-Moll Stiftung

 • 2004 Arcibiskupství München – Freising, Kunstreferat

 • 2000-2007 Ústav pro dějiny umění, FF UK Praha, Magisterská práce „Tomáš Haffenecker sakrální architektura"

 • 2007-2015 Ústav pro dějiny umění, FF UK Praha, Disertační práce „Böhmen in Bayern. Joch für Joch – der Weg vom Süden nach Böhmen und zurück (Forschungsbeitrag zur Architekturlehre in der Barockzeit anhand des sog. Dientzenhofer-Skizzenbuches)"

 • 2009-2010 Národní památkový ústav, ÚOP Praha. Jednoroční kurs památkové péče

 • 2010-2011 Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege,Technische Universität Wien, Stipendium - Aktion Stiftung (ÖAD)

 • 2011-2012 Weiterbildungskurse am Bundesdenkmalamt, Kartause Mauerbach in Wien

 • 2014 Institut dějin umění, Akademie věd České Republiky. Oddělení topografie

 • od 2014 - přednášející na ÚDKU KTF UK v Praze

 • 2016 Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln (CH) – Forschungsstipendium: Johann Ferdinand Schor und seine Architekturmanuskripte. Erforschung der theoretischen Quellen seiner Vorlesungen (SNF)

 • od 2017 Institut dějin umění, Akademie věd České Republiky. Postdoktorand

 • 2017–2019 Institut dějin umění, Akademie věd České Republiky. Postdoktorand

 • od 2020 Stavební obnova památek – doktorský studijní program, FSV ČVUT. Externí vyučující

 • od 2021 Rada zaměření Dějiny architektury a památkové péče, FA ČVUT. Externí člen

 • od 2021 „Barock europäisch“ Česko-Bavorská zemská výstava 2023. Externí spolupráceHlavní oblasti vědeckého zájmu


 • barokní architektura ve střední Evropě

 • historie teorie architektury

 • výuka architektury v barokní době

 • emblematika

 • stavebně historický průzkumBibliografie


 • Zámek Koloděje nad Lužnicí – příspěvek ke vztahu vrchnostenského bydlení a hospodaření, in: Svorník 9/2011, Praha 2012, 53–60

 • Skalní sklípky v Dubé – severočeská Kellergasse, in: Dějiny staveb, Klub Augusta Sedláčka v Plzni 2012, 15–18

 • Die Probsteikirche St. Peter und Paul in Melnik an der Elbe – Sanierungskonzept und Rekonstruktion der Barockorgel, in: Dombaumeistertagung Naumburg 2011, Holger Kunde – Regine Hartkopf (edd.), Michael Imhof Verlag, 127–136

 • Červené Poříčí – štuková výzdoba zámecké kaple, její ikonografie a objednavatelé, in: Cornova 2–1/2012, 7–18

 • The Emblematic Stucco Decoration of the Palace Chapel in Červené Poříčí, in: Emblematica - an Interdisciplinary Journal for Emblem Studies 19.2012, 133–152

 • Thomas Haffenecker (1669–1730) – ein Prager Hofbaumeister aus Tannheimer Tal, in: Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 6.2013, 256–276

 • Beniesova vila v Litoli – příspěvek k poznání dobové technologie, in: Kubismus v české architektuře – sto let poté, Michal Novotný (edd.), Národní Technické Muzeum, Praha 2013, 105–110

 • Aus der Weltmitte zum barocken Stadtzentrum – von der gestalterischen Bedeutung der Prunksäulen barocker Städte Böhmens, in: Kunsttexte.de 1/2014, http://edoc.hu-berlin.de/kunsttexte/2014-1/sterbova-daniela-2/PDF/sterbova.pdf

 • Der immerwährende Kaiser: der Plan für die „Provinzkapitel“ in Braunau in dem sog. Dientzenhofer-Skizzenbuch, in: Umění 3.2014, 240–250

 • Tomáš Haffenecker, in: Barokní architektura v Čechách, Petr Macek; Richard Biegel; Jakub Bachtík (edd.), Nakladatelství Karolinum 2015, 353–364

 • „Joch für Joch“ – der Weg zur „böhmischen Wandpfeilerhalle“, in: Transregionalität in Kult und Kultur, Marco Bogade (ed.). Köln 2016, 113–123

 • Zářivý kámen Liechtensteinů – dílo Josepha Hardtmutha v Rohli, in: Ecclesia docta – Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana. Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Historia et historia atrium 2016, 514–521          

 • Variantenpläne im so genannten Dientzenhofer-Skizzenbuch – vom Imitieren zum Inventieren. In: Zitat – Imitat – Plagiat – Original in der Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit, Andreas Beck; Nora Ramtke (edd.). Frankfurt a.M.: Peter Lang (= Bochumer Schriften zur deutschen Literatur. Neue Folge), 109-133

 • Přípravné ryté konstrukce na kamenném zdivu, in: Svorník 12/2014, Praha 2016, 116–127

 • Sakrální architektura na středočeských panstvích vévodkyně Marie Terezie Savojské – ve stínu dientzenhoferovské tradice. In: Petra Oulíková (ed.): Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země. Praha 2019, 189–206

 • Wegen der besorgenden feuers gefahr – Skupina plánů hospodářských dvorů na panství Kostelec nad Černými lesy. In: Petra Oulíková (ed.): Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země. Praha 2019, s. 106–119 (společně s Petrou Oulíkovou)

 • Johann Ferdinand Schor und seine Architekturmanuskripte. In: Palladio, Vignola & Co. in Translation, Christina Strunck; Carolin Scheidel (ed.). Berlin: Logos Verlag 2020, 107–116

 • Barokní rozkvět Radnic. In: Dějiny města Radnic do roku 1850, Jan Kilián (ed.). České Budějovice: Veduta 2020, 124–135


                                                    Poslední změna: 20. prosinec 2022 11:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám