PhDr. et Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění


IS studiumŽivotopisná data


 • 2007–2015 – Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Ph.D.)

 • 2002–2007 – Dějiny umění, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Mgr.)

 • 2004–2009 – Religionistika, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně (Mgr.)

 • 2001–2004 – Religionistika, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně (Bc.)

 • od 2016 – Ústav dějin umění, AV ČR, v. v. i.- vědecká pracovnice ústavu

 • 2012–2015 – Literární noviny, kulturní redaktorka

 • 2011–2013 – Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

 • od 2018 – Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova, PrahaHlavní oblasti vědeckého zájmu
Granty


 • od 2019 – Umělecké dílo jako prostředek komunikace (Strategie AV 21) – členka řešitelského týmu

 • od 2018 – Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost (NAKI II DG 18P02OVV039) – řešitelka

 • 2012–2015 – „Daguerrovo rejsování světlem“ – nové metody a postupy pro ochranu, péči a zpřístupnění kulturního dědictví v daguerrotypii (NAKI II DF12P01OVV038) – členka řešitelského týmuÚčast na konferencích:


 • 2019 – The XXVI Annual International Conference on Jewish Studies, Moscow

 • 2018 – Seminář k dějinám Židů v Čechách, Třeboň

 • 2018 –The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies, Kraków

 • 2018 – Vizuální antisemitismus, Praha

 • 2017 – DisPlace: New Directions in the History of Art in Israel, Tel Aviv

 • 2017 – World Congress of Jewish Studies, Jerusalem

 • 2017 – Metznerbund. Ušlechtilá soutěž obou národů, Liberec

 • 2017 – Jeruzalém: věčný zdroj umělecké inspirace, Praha

 • 2017 – Národy – města – lidé – slavnosti,Praha

 • 2017 – Židé a Morava XXIV, Kroměříž

 • 2016 – Mezery v historii, Cheb

 • 2016 – Existuje židovské umění?, Praha

 • 2016 – 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha

 • 2016 – Židé a Morava XXIII, Kroměříž

 • 2015 – Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska, Liberec

 • 2015 – Židé a Morava XXII, Kroměříž

 • 2013 – Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Liberec

 • 2012 – Židé a Morava XIX, Kroměříž

 • 2011 – Židé a Morava XVIII, Kroměříž

 • 2010 – Židé a Morava XVII, Kroměříž

 • 2009 – Židé a Morava XVI, Kroměříž

 • 2008 – Tvarujete si sami? III. sjezd historiků umění, Praha

 • 2006 – Židé a Morava XIII, Kroměříž


Kurátorské projekty a další odborná či umělecká činnost:


 • 2018 – Ze Znojma do Tel Avivu, Znojmo – kurátorka výstavy

 • 2017 – Otte Wallish. Zapomenutý pozdrav z Izraele, Praha – kurátorka výstavy

 • 2013 – Zvi Tolkovsky, Praha – kurátorka výstavy

 • 2012 - „Žid je vždy nosem“: Vizuální antisemitismus v českých zemích, Olomouc – kurátorka výstavy

 • 2011 – Tomáš Ungár: Ve slovech se žije, Praha – kurátorka výstavy

 • 2011 – Zrcadlení. Současný český autoportrét, Budapešť – kurátorka výstavy

 • 2010 – Původ, místo, krajina. Pojetí prostoru v dílech česko-izraelských fotografů, Praha – kurátorka výstavy

 • 2010 – Lola Beer Ebner. První dáma izraelské módy, Olomouc – kurátorka výstavy

 • 2009–2011 – Umění komiksu, komiksovost v umění, Varšava – Tel Aviv – Budapešť – Košice – Sofie – Praha – spolukurátorka putovní výstavy

 • 2009 – Made in Israel. Young Czech Artists at the Bezalel Academy, Tel Aviv – kurátorka výstavyBibliografie:

I. Monografie:


 • Eva Janáčová – Jakub Hauser (edd.), Visual Antisemitism in Central Europe. Imagery of Hatred, Berlin - Boston 2021.

 • Eva Janáčová – Jakub Hauser (edd.), Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě, Praha 2020.


II. Články v odborných časopisech:


 • Eva Janáčová, The Wandering Jew in Czech Fine Art: Anti-Semitism, Empathy, Self-Identification, Ars Judaica. The Bar Illan Journal of Jewish ArtXV, 2020, s. 47–70

 • Eva Janáčová, Svědek zašlých časů. Starý židovský hřbitov v Libni, Epigraphica et Sepulcralia VII, 2019, s. 403–420

 • Eva Janáčová, Deformace a náhrady lidských tváří v aškenázských iluminovaných rukopisech 13. a 14. století, Religio. Revue pro religionistiku, 2011, č. 1, s. 83–106

 • Eva Janáčová, Výtvarné reprezentace židů ve středověku, Nový Orient, 2010, č. 4, s. 12–17

 • Eva Janáčová, Vznik a vývoj legendy o věčném židu od 13. do 17. století, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny,2008, č. 1-2, s. 26–40

 • Eva Janáčová, Ikonická a anikonická tradice v náboženství starověkého Izraele, Religio. Revue pro religionistiku,2006, č. 1, s. 69–86


III. Kapitoly v knize:


 • Eva Janáčová, Židovské svátky a slavnosti v českém výtvarném umění. Vizuální vzpomínání, in: Blanka Soukupová – Róža Godula

 • Weclawowicz – Grazyna Ewa Karpińska (edd.), Národy – lidé – města – slavnosti, Praha 2018, s. 127–145

 • Eva Janáčová, Cizinec ve vlastním městě. Ostravský malíř Salomon Salomonowitz, in: Mezery v historii. Lücken in der Geschichte.

 • Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945, Cheb 2017, s. 31–37

 • Eva Janáčová, Izraelský grafik Otte Wallish (1906–1977), in: Anna Habánová – Ivo Habán (edd.), Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska /Auf Reisen. Internationale

 • Kulturimpulse im Schaffen deutschprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien, Liberec 2015, s. 76–83

 • Eva Janáčová, Izraelští česko-němečtí výtvarníci, in: Anna Habánová – Ivo Habán (edd.), Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Liberec 2013, s. 76–85

 • Eva Janáčová, Ludvík Blum – Malíř panoramatických pohledů na Jeruzalém, in: Židé a MoravaXIX. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 14. 11. 2012, Kroměříž 2013, s. 192–201

 • Eva Janáčová, Izraelský fotograf Rudi Weissenstein, in: Židé a MoravaXVIII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 9. 11. 2011, Kroměříž 2012, s. 145–152

 • Eva Janáčová, Země zaslíbená. Izraelští výtvarníci s českými kořeny, in: Milena Bartlová – Hynek Látal (edd.), Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25. a 26. září 2008, Praha 2011, s. 305–314

 • Eva Janáčová, Lola Beer Ebner. První dáma izraelské módy, in: Židé a MoravaXVII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 10. 11. 2010, Kroměříž 2011, s. 274–280

 • Eva Janáčová, Izraelští výtvarníci s moravskými kořeny, in: Židé a MoravaXVI. Sborník z konference konané v 11. listopadu 2009 v Muzeu Kroměřížska, Kroměříž 2010, s. 181–188

 • Eva Janáčová, Anna Ticho. Izraelská výtvarnice s moravskými kořeny, in: Židé a MoravaXIII. Sborník z konference konané v 15. listopadu 2006 v Muzeu Kroměřížska, Kroměříž 2006, s. 142–150


IV. Recenze:


 • Eva Janáčová, (rec.) Anna Habánová, Dějiny uměleckého spolku Metznerbund, Umění/Art LXVI, 2018, s. 539–541

 • Eva Janáčová, (rec.) Friedrich Feigl. The Man from the Ghetto, Ars Judaica. The Bar-Ilan Journal of Jewish Art XIV, 2018, s. 134–136

 • Eva Janáčová, (rec.) Ke slávě sportu a umění, Acta Musei Nationalis Pragae Historia LXXII, 2018,č. 1-2, s. 44

 • Eva Janáčová, (rec.) Emanuela Caló (ed.), Otte Wallish. The Face of Land and Nation, Umění/ArtLXIV, 2016, s. 326–327


Ostatní:


 • Eva Janáčová – Daniel Baránek, Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích. Soubor specializovaných map, Praha 2020.


Poslední změna: 20. prosinec 2022 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám