Ing. Petr Macek, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:

IS studiumŽivotopisná data


 • 1973–1978 studium na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze

 • 1978–1979 zaměstnán na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP) v Ústí nad Labem

 • 1978–1980 postgraduální studium na Katedře dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze (závěrečná práce na téma Barokní architekt Petr Pavel Columbani)

 • 1973–1978 studium na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze

 • 1999–2007 doktorské studium na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze (disertační práce na téma Barokní architekt Václav Špaček [1689–1751])

 • 1978–1980 postgraduální studium na Katedře dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze (závěrečná práce na téma Barokní architekt Petr Pavel Columbani)

 • 1978–1979 Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP) v Ústí nad Labem

 • 1979–1985 památkář na Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze

 • 1985–1992 zpracovatel stavebněhistorických průzkumů na Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO)

 • 1991 - Státní ústav památkové péče (SÚPPOP), od r. 2003 Národní památkový ústav (r. 1992 zakládá s P. Zahradníkem oddělení SHP)

 • 1992–1995 odborný asistent na Katedře dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze

 • 1995 - odborný asistent na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze

 • 2000 - několik let externí vyučující na Katedře historie Filozofické fakulty ÚJEP v Ústí nad Labem

 • 2019 - dosud externí vyučující ÚDKU KTF UKHlavní oblasti vědeckého zájmuBarokní architektura a stavebně-historický průzkum.Bibliografie


 • MACEK, Petr, 1997a. Památková péče a stavebněhistorický průzkum. In: K současným problémům péče o památky. Praha: Agentura Kulturní dědictví, s. 56–59.

 • MACEK, Petr, 1997b. Průzkum, dokumentace a barevné řešení průčelí památkových objektů. In: K současným problémům péče o památky. Praha: Agentura Kulturní dědictví, s. 63–68.

 • MACEK, Petr, 1997c. Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum. In: Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum. Praha: Jalna, s. 56–59.

 • MACEK, Petr, 2001a. Architektura. In: Sláva barokní Čechie II, kat. výst. Praha: Národní galerie.

 • MACEK, Petr, 2001b. Ke vztahu konstrukčních a uměleckých přístupů při posuzování historických objektů. In: Opravy nosných konstrukcí historických staveb. Sborník konference v Kutné Hoře. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, Murus, spol. s r.o.

 • MACEK, Petr, 2001c. Několik poznámek k renesanční tvorbě na severu Čech. In: Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, Státní památkový ústav v Ústí nad Labem, s. 33–42.

 • MACEK, Petr, 2001d. Standardní stavebně historický průzkum. Praha: Jalna.

 • MACEK, Petr a Martin EBEL, 2001. Předměstská renesanční vila v Litomyšli? Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation. 61(7), 217–224.

 • MACEK, Petr a Pavel ZAHRADNÍK, 2001. Dominikánský klášter v Nymburku. In: Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala. Praha: Jalna, s. 245–257.

 • MACEK, Petr a Pavel ZAHRADNÍK, 2002. Bývalý klášter obutých augustiniánů v Pšovce u Mělníka. Průzkumy památek. 14(2).

 • MACEK, Petr, 2006. Stavební a umělecké proměny kostela sv. Ludmily v Mělníce. In: Nomine Liudmilam. Mělník: Město Mělník, s. 99–111.

 • HRABOVÁ, Martina, 2011. Vila v přestrojení. In: Zkoumání historických staveb. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracovistě středních Čech v Praze, s. 92–94.

 • MACEK, Petr, 2012. Klasicizující tendence a jejich místo v barokní architektuře. Průzkumy památek. 19(1), 55–62.

 • BIEGEL, Richard a Petr MACEK, 2013. L’architecture au temps de Rodolphe II et la tradition architecturale tcheque du XVIe siecle. In: Le Génie du Lieu. Paris: Picard, s. 113–124.

 • MACEK, Petr, 2014. Fenomén sklípkových kleneb. In: Trans montes : Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v nakladatelství Halama, s. 93–107.

 • MACEK, Petr a Jakub BACHTÍK, 2015. Radikálně dynamická skupina a Kryštof Dientzenhofer. In: Barokní architektura v Čechách. Praha: Karolinum, s. 249–287.

 • BIEGEL, Richard a Petr MACEK, 2016a. Architektura mezi gotikou a renesancí v severních Čechách. In: Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru Krušnohoří na prahu raného novověku. Praha: Via gaudium, s. 97–114.

 • BIEGEL, Richard a Petr MACEK, 2016b. Le toit, élément plastique de larchitecture des temps modernes en Bohême. In: oits dEurope - Formes, structures, décors et usages du toit a lépoque moderne (XV-XVI siecle). Paris: Picard, s. 173–184.

 • MACEK, Petr, 2016a. Interiér kostela, horní patra věže. In: Slapy & Santini. Barokní kostel sv. Petra a Pavla. Plasy: Jiří Sušanka – Pompei, s. 107–123.

 • MACEK, Petr, 2016b. Městské kostely v Kutné Hoře, Lounech a Mostě v 16. století - srovnání, podobnosti, odlišnosti. In: Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru Krušnohoří na prahu raného novověku. Praha: Via gaudium, s. 117–136.

 • MACEK, Petr, 2016c. Slapy a Santini, proměny kostela sv. Petra a Pavla. In: Slapy & Santini. Barokní kostel sv. Petra a Pavla. Slapy: Jiří Sušanka – Pompei, s. 39–61.

 • MACEK, Petr a Richard BIEGEL, 2016. Létající křeslo Její královské Výsosti. In: Ikonografie: témata, motivy, interpretace: Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 204–212.

 • MACEK, Petr, 2017a. Barokní architektura Podkrušnohoří. Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation. 77(1–2), 74–86.

 • MACEK, Petr, 2017b. Klášter františkánů-observantů v Kadani : Podoba a vývoj stavby za Jana Hasištejnského z Lobkovic. In: Mýtus Ulrich Creutz : vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517). Litoměřice: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 74–87.
Poslední změna: 20. prosinec 2022 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám