Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studium
Životopisná data


 • 1992–1994 studium cestovního ruchu na Vyšší obchodně podnikatelské škole v Praze

 • 1995–2000 studium oboru náboženských nauk na Katolické teologické fakultě UK v Praze (diplomová práce Příspěvek k historicko-teologickému rozboru vyobrazení Ukřižovaného a výkladu některých motivů, schémat a znaků)

 • 2004–2007 Fakulta architektury ČVUT v Praze, titul Ph.D.

 • od 1994 Ministerstvo kultury ČR, Praha

 • od 2010 ředitel odboru památkové péče

 • od 2000 pedagog na Institutu pro místní správu v Praze

 • 2000–2004 člen týmu výzkumného úkolu Reidentifikace památek

 • 2007–2009 expert na národní úrovni pro předsednictví ČR v EU

 • od 2002 člen vědecké rady Výzkumného centra pro průmyslové dědictví při ČVUT v Praze

 • od 2011 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v PrazeHlavní oblasti vědeckého zájmu


 • Problematika památkové péče v rovině teoretické a metodické

 • Památková péče včetně jejího praktického výkonuBibliografie


Ia. Monografie, autorské encyklopedické publikace


 • Novogotický kostel sv. Kateřiny a jeho nástěnná výzdoba. Milovice 2006


Ib. Učebnice, populární publikace, samostatné publikace menšího rozsahu


 • Metodika pro vedení Ústředního seznamu kulturních památek. Praha 1997

 • Úvod do památkové péče. Skripta. Praha 2009

 • Pokyn pro podávání návrhů na prohlášení věci za kulturní památku. Praha 1999

 • Jiří Vajčner a Martin Zídek, Základy památkové péče, Praha 2020, ISBN978-80-86976-56-3


II. Články, kapitoly v týmových publikacích

 • Případ Haškova domu čp. 1325/II. Precedentní rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlášení věci za kulturní památku. In: Věstník Klubu za Starou Prahu (ročník 34), č. 2, Praha 2004

 • Precedentní rozsudky Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlašování věci za kulturní památku.In: Zprávy památkové péče 65/1, 2005

 • Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011–2016. Praha 2011 – spoluautor

 • Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků. Praha 2011 – lektor publikace

 • Program Podpory pro památky Světového dědictví ministerstva kultury. In: Zprávy památkového dědictví ministerstva kultury. In: Zprávy památkové péče. Praha 2012 – s Petrou Svobodovou

 • Jiří Vajčner, Martin Zídek, Návrh zákona o ochraně památkového fondu, in: Stavební právo 4/2014, vydává Česká společnost pro stavební právo s odbornou garancí Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu, registrováno pod číslem MK ČR E 7219, ISSN 1211 – 6386 SP

Poslední změna: 20. prosinec 2022 12:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám