PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Ústav dějin křesťanského uměníIS studium
Životopisná data·

 • 1974–1979 studium oborů dějiny umění a estetika na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze: diplomová práce Česká výtvarná teorie v letech 1945–1948

 • 1983 titul PhDr.

 • 1981–1984 interní vědecká aspirantura na Katedře dějin umění a estetiky Filosofické fakulty University Karlovy v Praze

 • 1985–1986 studium základů pedagogiky pro vysoké školy v Ústavu rozvoje vysokých škol ČSR

 • 1988 titul CSc.: kandidátská disertační práce Česká teorie architektury v letech okupace

 • 1984–1990 pedagog na Katedře dějin umění a estetiky Filosofické fakulty UK v Praze

 • 1990–1997 pedagog na Katedře estetiky Filosofické fakulty UK v Praze

 • 1997–2012 pedagog na Katedře kulturologie Filosofické fakulty UK v Praze

 • 1997–2003 externí pedagog na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (Kabinet společenských věd, kultury a umění)

 • 2003– dosud pedagog na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (Centrum audiovizuálních studií)

 • od 2013 externí pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty University Karlovy v Praze

 • externě přednáší také na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického, na Vyšší odborné škole textilních řemesel v Praze a v kursech Národního památkového ústavu a na MK ČR

 • místopředseda komise MK ČR pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku a návrhů na zrušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku


Hlavní oblasti vědeckého zájmu


 • Dějiny a teorie architektury, především 19.a 20. století

 • Dějiny a teorie města

 • Dějiny, teorie a estetika výtvarného umění

 • Dějiny a teorie fotografie

 • Dějiny kultury se zaměřením na každodennost

 • Dějiny a teorie památkové pečeGranty

 • GA ČR P409/15-07456S, 2015-2017 - Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě: 1840–1960 s Tomášem Winterem (ÚDU AV ČR), Pavlou Machalíkovou (ÚDU AV ČR) a Milanem Pechem (KTF UK)


Monografie


 • Česká teorie architektury v letech okupace. Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et Historica: Monographia CXXXIII–1990. Praha: Karolinum, 1991.


Ostatní knižní tituly, kapitoly v týmových publikacích, příspěvky ve sbornících a odborných časopisech


 • Estetická kriteria hodnocení umělecké fotografie. In VIII. mezinárodní symposium fototechniky. Ostrava: ČSVTS, 1986, s. 101–110.

 • hesla K. S. Malevič, K. S. Melnikov, H. Meyer, L. Mies van der Rohe, O. Niemeyer, A. Ozenfant, M. V. Posochin, E. May, N. A. Miljutin, L. Machoň, L. Negrelli, P. Nobile, O. Novotný, F. Martinec, S. Matašovský, J. Pechar, S. Polak, V. Malinovskyý, J. Paroubek, V. Obrtel, Z. Pokorný. In: Malá československá encyklopedie 4: M – Pol. Praha: Academia, 1986 (spoluautor R. Pošva).

 • hesla G. T. Rietveld, L. V. Rudněv, P. Rudolph, J. Ruskin, E. Saarinen, A. Saarinen, V. Scamozzi, G. Semper, H. Scharoun, K. F. Schinkel, C. Sitte, P. Soleri, L. Sullivan, A. Sant’Elia, F. Roith, J. Rossler, K. Roškot, B. Rozehnal, J. Sakař, O. Stefan, O. Starý, F. Schmoranz, J. Schulz. In: Malá československá encyklopedie 5: Pom – S. Praha: Academia, 1987 (spoluautor R. Pošva).

 • hesla V. A. Ščuko, A. V. Ščusev, F. O. Šechtěl, V. J. Tatlin, B. Taut, R. Unwin, M. A. Usejnov, L. A., V. A. a A. A. Vesninové, I. V. Žoltovskij, K. Tange, J. Utzon, H. van de Velde, R. Venturi, E. E. Viollet-le-Duc, O. Wagner, F. L. Wright, B. Zehrfuss, Ch. F. Voysey, B. Zevi, O. Tyl, M. Urban, J. Víšek, L. Žak, J. Zázvorka, A. Wiesner, A.Tenzer, J. Zeyer, J. K. Zobel. In: Malá československá encyklopedie 6: Š – Ž. Praha: Academia, 1987 (spoluautor R. Pošva).

 • Estetika a památková péče. In: Bulletin VP VTR SÚPPOP - sek­ce památkové péče,  1989, č. 6, s. 122-125.

 • Sto let Českého lidu: poznámky k vývoji výtvarné podoby. Český lid, 1991, roč. 78, s. 197 - 202.

 • Výběrový soupis výtvarníků, spojených s časopisem Český lid. Český lid, 1991, roč. 78, s. 203 - 207.

 • Krize památkové péče? Ateliér, 1991, roč. 4, č. 24, s. 2.

 • Průmyslová architektura v obrazu města. In: MATĚJ, Miloš – PURKYŇOVÁ, Jana (eds.). Ostrava ’92: urbanismus, archi­tektura, sociální vztahy a technické pa­mátky ve Vítkovicích na přelomu 19. a 20. století. Ostrava: Památkový ústav, 1993, s. 29 - 32.

 • Končící století / Fin de siècle. In: MASÁK, Miroslav (ed.): Mašinisti / Machinists. Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 1996, s. 140-157.

 • Město jako utopie. UNI, 1996, roč. 6, č. 4, s. 15-17.

 • Archiv mezi typem, místem, jazykem a krásou. In: NAVRÁTIL, Ivo (ed.) Z Českého ráje a Podkrko­noší 9. Semily: Státní okresní archiv, 1996,  s. 257-259.

 • Kavárna Slavia 1881 – 1996. UNI, 1997, roč. 7, č. 1, s. 14-19.

 • O veřejném prostoru / On Public Space. In: PAVLÍČKOVÁ, Kateřina (ed.) Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Spaces. Praha: Sorosovo centrum současného umění, 1997, s. 48-51.

 • Asanace. UNI, 1994, roč. 4, č. 7, s. 9-15.

 • Obyčejná architektura. Zlatý řez, 1995, č. 10, s. 11-13.

 • Kulturní orientace a subkulturní tendence středoškolské mládeže ve středně velkém městě v České republice. In: Cahiers du CEFRES No. 15. Transmise kultury a škola. Praha, CEFRES, 1998, s. 89–102 (spoluautoři M. Matějů, V. Merta, Z. Uherek).

 • Pražský kulturní průvodce. Praha: Praha – Evropské město kultury roku 2000, 2000 (spoluautoři s J. Cieslar, L. Hlaváček, K. Chamonikola, M. Kuška, J. Lukeš, M. Lukeš, Z. Mahler, M. Masák, A. Matzner, R. Šofr).

 • A Cultural Guide to Prague. Praha: Praha – Evropské město kultury roku 2000, 2000 (spoluautoři J. Cieslar, L. Hlaváček, K. Chamonikola, M. Kuška, J. Lukeš, M. Lukeš, Z. Mahler, M. Masák, A. Matzner, R. Šofr).

 • Průvodce pražskými stavbami devadesátých let oceněnými primátorem Janem Kaslem / Prague Buildings of the 90s awarded the Mayor’s Prize by Jan Kasl. Praha: Prostor – architektura, interiér, design, 2000 (spoluautoři O. Ambrožová, O. Bašeová, V. Girsa, K. Jerie, J. T. Kotalík, O. Nováčková, D. Prix, M. Svobodová, P. Urlich).

 • Megamarket a město: Poznámky k sociologii globalizace. Stavba, 2001, roč. 8, č. 2, s. 63-64.

 • Kouzlo obyčejné architektury. ERA21, 2002, roč. 2, č. 2, s. 17-19.  

 • Architektura v koncích / Konce architektury. Fórum stavitelství a architektury, 2003, roč. 11, č. 1, s. 6-9.

 • Hotel: mezi minimálním bytem a ideálním domovem. Fórum stavitelství a architektury, 2003, roč. 11, č. 2, s. 4-8.

 • Je historie učitelkou? Pár historických poznámek o činžáku a jiných podobách bydlení. Fórum stavitelství a architektury, 2003, roč. 11, č. 3, s. 4-7.

 • Architektura a písmo: Jen několik míst, kde je ten pes zakopán... Typo, 2003, č. 04, s. 11-13.

 • Architektura veřejného investora: pár křivých čar do půdorysu problému. Fórum stavitelství a architektury, 2003, roč. 11, č. 4, s. 4-7.

 • Řeči kolem firemní architektury. Fórum stavitelství a architektury, 2003, roč. 11, č. 5, s. 4-7.

 • Československá obchodní banka. Poetický stroj. Jiří Střítecký & Martin Krupauer. Praha: Jiří Střítecký & Martin Krupauer, 2004 (spoluautoři J. Střítecký, L. Honová, L. Karlín).

 • Existuje česká kuchyně? Sanquis, 2004, č. 34, s. 42-45.  

 • Balšánek, Antonín. In: Biografický slovník českých zemí 2. B – Bař. Praha: Libri, 2005, s. 204–205.

 • Barvitius, Antonín Viktor. In: Biografický slovník českých zemí 2. B – Bař. Praha: Libri, 2005, s. 260–262.

 • Między miastem a wsią. Ludowe inspiracje czeskiego modernizmu. Autoportret: Pismo o dobrej przestrzeni, 2005, roč. 11, č. 2, s. 32 – 35.

 • Bauer, Leopold. In: Biografický slovník českých zemí 3. Bas-Bend. Praha: Libri, 2005, s. 284-285.

 • Baum, Antonín. In: Biografický slovník českých zemí 3. Bas-Bend. Praha: Libri, 2005, s. 289-290.

 • Bělský, Jan. In: Biografický slovník českých zemí 3. Bas-Bend. Praha: Libri, 2005, s. 361.

 • W kleszczach uwarunkowań. O architekturze sakralnej na terenie Czech. Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, 2005, roč. 11, č. 3, s. 10-15.

 • Zanikání a smrt v krajině. In: Symposion 2004: Město, venkov, krajina: Sborník textů. Praha: Gymnasium Jana Keplera, 2005, s. 37–47.

 • O výrazu betonu. In. Beton v architektuře: Samostatná příloha časopisu Beton TKS. Praha: Beton TKS, 2005, s. 14-17, 20-23.

 • Architektura v národě chatařů a chalupářů. ERA21, 2005, roč. 5, č. 3, s. 63-66.

 • Oduczyliśmi się mieszkać: O wpływie blokowiska na postrzeganie normy. Autoportret: Pismo o dobrej przestrzeni, 2005, roč. 11, č. 4, s. 12-15.

 • Between City and Country: The Folk Inspitations of Czech Modernism. In: Self-Portrait: The Quarterly on Good Space: A Selection of Text from Twelve Issues. Krakow: Małopolski Instytut Kultury, 2005, s. 40-43.

 • Urbanistický vývoj a památky. In: KRATOCHVÍL, Václav a kol. Dobřichovice. Historie, lidé a události 1253–2006. Dobřichovice: Obec Dobřichovice, 2006, s. 66-77.

 • Architektura a období „normalizace“. In: HADRAVOVÁ, Tereza – MARTINEK, Přemysl (eds.). Normalizace. Sborník prací a rozhovorů pro Sokolovský filmový seminář 2006. Loket: Občanské sdružení Démonický koník, 2006, s. 40-51 (spoluautor M. Sedláková).

 • Město a film: Obrazy ráje. ERA21, 2006, roč. 6, č. 5, s. 56-57.

 • Současná architektura versus památková péče? Ateliér, 2006, roč. 19, č. 23, s. 6.

 • Miasto przed miastem: Organiczna sila Pragi. Autoportret: Pismo o dobrej przestrzeni, 2006, roč. 12, č. 3, s. 24-29.

 • SAMOTANOVÁ, Eva a kol. Česko: Ottův historický atlas. Praha: Ottovo nakladatelství, 2007 (spoluautoři E. Semotanová, V. Cílek, J. Frolík, M. Gojda, M. Janata, M. Košťák, M. Mazuch).

 • Nemilovaný chrám národní identity. Divadelní noviny, 2007, č. 11, s. 10.

 • Radość i uciecha: Uzdrowiska w Czechach, na Moravach i Śląsku. Autoportret: Pismo o dobrej przestrzeni, 2007, č. 3 (20), s. 56-61.

 • Praha – Královská cesta. Praha: Hlavní město Praha, 2007 (spoluautoři David Linek a Jakub Honetschläger).

 • Generacija. In: Big Deal: Traženje velike porudžbine. Beograd: Muzej primenjenih umetnosti, 2007, s. 10-11.

 • Teoretická východiska a předpoklady památkové péče. In: Péče o architektonické dědictví: Sborník prací I: Vybrané kapitoly k tématu. Praha: Idea servis, 2008, s. 11-26.

 • Doslov o kontextu a jiné architektuře. In: SUSKE, Petr. Ekologická architektura ve stínu moderny: podstata, principy a mýty. Brno: ERA, 2008, s. 129-136.

 • Betonové křeslo v krajině vedle menhiru (Povrch betonu a současná architektura). In: Povrchy betonu: Samostatná příloha časopisu Beton TKS v roce 2008. Praha: Beton TKS, 2008, s. 6-9.

 • Hotel jako téma architektury. Stavba, 2008, roč. 15. č. 5, s. 16-19.

 • Oddziaływanie wzgórz: Praga i jej akropole. Autoportret: Pismo o dobrej przestrzeni, 2008, č. 1 (22), s. 54-59.

 • Křížová cesta jako výtvarný problém / Der Kreuzweg als bildendes Problem. In: JANKŮ, Jarmila (ed.). Reliéfy na Nejdecké křížové cestě / Reliefs auf dem Neudeker Kreuzweg. Nejdek: Občanské sdružení JoN, 2008, s. 40-47.

 • Karlín. In: Dnešní Karlín. Praha: Svaz českých fotografů, 2008, nepag.

 • Pravěké umění, Malířství, Sochařství, Literatura, Hudba, Hudební nástroje. In: SYNEK, Jaroslav (ed.). Ottova obrazová encyklopedie Česká republika. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008, s. 84-85, 96-99, 100-103, 120-123, 124-127, 128-131.

 • Gdzie śmierć nie jest zła. Autoportret: Pismo o dobrej przestrzeni, 2008, č. 3 (24), s. 38-45.

 • Žižkov. In: Dnešní Žižkov. Praha: Svaz českých fotografů, 2009, nepag.

 • Výtvarné umění, Stručná historie literatury, Stručná historie výtvarného umění – malířství a sochařství. In: Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009, s. 12-14, 39-47, 47-54.

 • Smíchov. In: Současný Smíchov. Praha: Svaz českých fotografů, 2010, nepag.

 • Braník a Podolí. In: Přítomnost Braníka a Podolí. Praha: Svaz českých fotografů, 2011, nepag.

 • Kostel Narození Panny Marie v Holubicích. Holubice: Obec Holubice, 2011 (spoluautoři Zuzana Všetečková a Dalibor Prix).

 • Josefov. In: Současný Josefov. Praha: Svaz českých fotografů, 2012, nepag.

 • Cisza czeskiej wsi. Autoportret: Pismo o dobrej przestrzeni, 2012, č. 4 (39), s. 28-35.

 • Letovisko Dobřichovice v dějinách české architektury, Letní rezidence velmistrů rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, Rodinný dům Ruská čp. 360, Doslov, Jmenný rejstřík. In: KOUKALOVÁ, Šárka (ed.). Letní rezidence Pražanů: Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, 2013, s. 55-69, 122-127, 292-295. 414-417, 440-445.

 • Architektura a identita. In: ČERNÁ, Martina – NÁVRATOVÁ, Jana – ŠTEFANOVÁ, Veronika – NEKOLNÝ, Bohumil a kol. Naše národní identita v reflexi uměleckých oborů a kreativních oblastí. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2013, s. 230-240.

 • Sídliště jako experiment. In: ZIKMUND-LENDER, Ladislav (ed.). Experimentální sídliště Invalidovna. Praha: Zikmund Hradec Králové – Národní památkový ústav, 2014, s. 16-23.

 • Na Mělníku. Mělník: Město Mělník, 2014 (spoluautor Mirek Pásek).

 • Między mogiłą a krematorium: Wielka Wojna a czeska architektura. Autoportret: Pismo o dobrej przestrzeni, 2014, č. 3 (46), s. 57-66.

 • Spořilov – největší zahradní město Velké Prahy. Praha: Prostor – architektura, interiér, design, 2015 (spoluautoři František Rejl a Aleš Jungmann).

 • Královské Vinohrady, nomen omen. In: Dnešní tvář Vinohrad. Praha: Svaz českých fotografů, 2015, nepag.

 • Biała kostka w obłej słowiańskiej duszy. Autoportret: Pismo o dobrej przestrzeni, 2015, č. 3 (50), s. 57-67.

 • Letovisko Dobřichovice v dějinách české architektury, Letní rezidence velmistrů rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, Rodinný dům Ruská čp. 360, Doslov, Jmenný rejstřík. In: KOUKALOVÁ, Šárka (ed.). Letní rezidence Pražanů: Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století. 2. vyd. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, 2016, s. 55-69, 122-127, 292-295. 414-417, 440-445.

 • O śmiertelności. Ziemie Korony czeskiej i ich zabytki. Autoportret: Pismo o dobrej przestrzeni, 2016, č. 2 (53), s. 66-73.

 • Holešovice – Bubny – Letná. In: MATĚJŮ, Věra (ed.). Dnešní Letná a Bubny. Praha: Svaz českých fotografů, 2017, nepag.

 • Úvodem. In: REJL, František (ed.). Spořilov: Komunita a její osobnosti. Praha: Prostor – architektura, interiér, design, 2017, s. 6-11. (spoluautor Dagmar Vernerová)Drobnější články, recenze, kritiky (výběr)


 • Vinohradský chodec kolem Erste Allgemeine. Architekt, 1994, roč. 40, č. 13, s. 3.

 • 5 × Brno. Zlatý řez, 1994, č. 8, s. 14-25.

 • Jan Bažant: Pražské vily pod křídly mílka. UNI, 1995, roč. 5, č. 1, s. 21-24.

 • Nová budova České spořitelny na Budějovickém náměstí aneb O hře a jejích pra­vidlech. Architekt, 1995, roč. 41, č. 1/2, s. 3.

 • Roland Barthes: Světlá komora, Vilém Flusser: Za filosofii fotografie. UNI, roč. 5, 1995, č. 4, s. 21-24.

 • Čtení z české teorie umění. Zlatý řez, 1995, č. 9, s. 38-41.

 • Pleskot & Lampa cestou pokory. Architekt, 1995, roč. 41,  č. 14/15, s. 3-4.

 • Československá obchodní banka v Českých Budějovicích.  Architekt, 1995, roč. 41, č. 21/22, s. 3-4.

 • Jan Bažant: Pražské vily pod křídly mílka. Eseje o české renesanci druhé polovi­ny 19. století. Listy filologické, 1995, roč. 118, s. 352-355.

 • Otevřený dialog. Architekt, 1996, roč. 42, č. 1-2, s. 16.

 • Norbert Huse: Le Corbusier. UNI, 1996, roč. 6, č. 2,  s. 20-22.

 • Přikryl ve Fragnerově galerii. Architekt, 1996, roč. 42, č. 5,  s. 22.

 • Nostalgický vztah k industriální architektuře... Architekt, 1996, roč. 42, č. 16/17, s. 58-59.

 • Obecní dům. Pohled z odstupu 279 km, In: Obecní dům / Brno  1988 - 1997. Brno: Obecní dům, 1997, s. 10-11.

 • Nejstarší zobrazení Dobřichovic, Stručné dějiny Dobřichovic. In: Dobřichovice 1253–1998–2002. Dobřichovice: Společnost Dobřichovice, 1998, nepag.

 • Hra s pasáží pro rybky v akváriu. Architekt, 1999, roč. 45, č. 6, s. 41.

 • PAPAS aneb Chvála skript. Architekt, 1999, roč. 45, č. 6, s. 65.

 • Poutníkova cesta do Jeleního příkopu. Architekt, 1999, roč. 45, č. 7, s. 26.

 • Hledání ztraceného venkova. Architekt, 1999, roč. 45, č. 9, s. 65.

 • Chytřejší podstruktura na Petřinách. Architekt, 1999, roč. 45, č. 10, s. 8-9.

 • Kulturní čin za časů bilance. Architekt, 1999, roč. 45, č. 11, s. 85.

 • Dvě splátky dluhu. Studie o klasicistní a historizující architektuře. Architekt, 2000, roč. 46, č. 3, s. 80-81.

 • Nad letošní Grand Prix OA. Architekt, 2000, roč. 46, č. 8, s. 58.

 • Středostavovské. Stavba, 2002, roč. 9, č. 1, s. 47-49.

 • Dům pro gorily. Stavba, 2002, roč. 9, č. 2, s. 46-48.

 • Jak zapůsobila fotografie ve volební kampani. Fotografie-Magazín, 2002, č. 8, s. 8-9.

 • O divném místě u hřbitova (s dobrým koncem). Stavba, 2002, roč. 9, č. 5, s. 52-54.

 • České ročenky architektury. Stavba, 2002, roč. 9, č. 6, s. 6.

 • Městečka na dlani. Jiří Křenek. Fotografie–Magazín 2003, č. 2, s. 18-24.

 • Via Carolina: Odpočívka Šlovice: Dálniční kaple: Kaple smíření. Praha: Česko-bavorský umělecký spolek, 2003 (spoluautoři Václav Havel a Jiří Gruša).

 • Mirek Pásek. Ateliér, 2003, č. 4, s. 7.

 • Naděje (nejen) pro Jenštejn. Stavba, 2003, roč. 10, č. 1, s. 6-9.

 • Brněnská vila Tugendhat – památka UNESCO. Sanquis, 2003, č. 27, s. 72-75.

 • Bydlení na hraně. Stavba, 2003, roč. 10, č. 5, s. 56-58.

 • Štěstí přeje připraveným: Martin Kotík šedesátiletý. Fórum stavitelství a architektury, 2003, roč. 11, č. 5, s. 41-42.

 • Tak akorát architektury / Just Enough Architecture. Stavba, 2004, roč. 11, č. 1, s. 39-43.

 • O umění a Cow Parade Prague 2004. Divadelní noviny, 2004, roč. 13, č. 14, s. 12 (spoluautor A. Czumalová).

 • Městečko a jeho náměstíčko. ERA21, 2004, roč. 4, č. 5, s. 3.

 • Prostor pro vzpomínky milující duše / A Space for the Memories of a Loving Soul. Stavba, 2005, roč. 12, č. 4, s. 34-39.

 • Brouzdání krajinou pohřbívání. Divadelní noviny, 2005, roč. 14, č. 19, s. 10.

 • ZOO Praha: Poznámky k dobře postavenému ráji. Stavba, 2005, roč. 12, č. 3, s. 45-49.

 • Krajiny na kraji. ERA21, 2005, roč. 5, č. 3, s. 58.

 • Místo, moře, kuře, stavení (Cestovní zpráva) / Making a Place. Stavba, 2006, roč. 13, č. 4, s. 24-34.

 • Potíže s art brut. Divadelní noviny, 2006, roč. 15, č. 14, s. 10.

 • David Stecker. Fotograf, 2006, roč. 5, č. 8, s. 90.

 • Rodinný dům Mladá Boleslav. Jiří Špaček. Architekt, 2006, roč. 51, č. 8, s. 46-47.

 • David Stecker. Fotograf, 2006, roč. 5, č. 8, s. 90.

 • Panenky. Ateliér, 2007, roč. 20, č. 2, s. 7.

 • K otázce nádraží jako poetické kategorie se zvláštním přihlédnutím k nádraží autobusovému. Stavba, 2007, roč. 14, č. 3, s. 34-40.

 • Stavby a Perspektivy Zdeňka Fránka. Stavba, 2007, roč.14, č. 6, s. 10-12.

 • Místo Stalina Knihovna aneb Letná. Divadelní noviny, 2007, roč. 16, 2007, č. 22, s. 10.

 • Jiří Střítecký. Atelier 8000 Martin Krupauer – Jiří Střítecký. Stavba, 2014, roč. 21, č. 3, s. 4-5.

Poslední změna: 29. leden 2024 09:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám