PhDr. Marek Pučalík, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění

pracovna: 1070a


Kontakt:

tel.: 220181309

email.: pucalik@ktf.cuni.cz


IS studium
Životopisná data


 • 1999–2003 studium oboru katolická teologie na Katolické teologické fakultě UK v Praze (diplomová práce Ikonografie řádu Křižovníků s červenou  hvězdou)

 • 2002–2003 člen akademického senátu  Katolické teologické fakulty UK v Praze 

 • 2003–2006 bakalářské studium oboru  dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze  (bakalářská práce Komenda českých  křižovníků a kostel sv. Josefa  v Bratislavě)

 • 2006–2008 magisterské navazující  studium oboru dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK  v Praze (diplomová práce Ikonografický  program kostela sv. Karla Boromejského ve Vídni)

 • 2006–2007 stipendijní pobyt – Institut für Kunstgeschichte Universität Wien

 • 2010 Filozofická fakulta UK v  Praze, titul PhDr.

 • od 2009 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze 

 • od 2012 doktorandské studium na Katolické teologické fakultě UK v Praze (disertační práce Umělecký mecenát křížovnického  velmistra Františka  Matouše Böhma 1722–1750

  


Hlavní oblasti vědeckého zájmu


 • Barokní malířství a sochařství v Čechách a v Rakousku

 • Sběratelství v době baroka

 • Barokní ikonografie a hagiografie


Bibliografie

Monografie

 • Marek Pučalík: Křižovníci v době vrcholného baroka za generalátu Františka Matouše Böhmba. Praha 2017


Články, kapitoly v týmových publikacích


 • Projekt k založení křižovnické komendy v Bratislavě a historické pozadí. In: Ars. Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akademie vied 39, 2006

 • Pohled do historie řádu křižovníků s červenou hvězdou. In: Posel z Budče, 2007

 • Zachovaná díla z křižovnického konventu ve Vratislavi. In: Slezsko, perla v české koruně. Praha 2009

 • Zur Ikonographie der wiener Karlskirche. In: Sborník k poctě prof. L. Slavíčka, 2009

 • Neues Feststellungen zum Prager Schaffen Franz Anton Maulbertschs. In: Umění 58, Praha 2010, s. 158–163 – s Tomášem Valešem

 • Marek Pučalík: Špitál v Písané lázni, In: Miroslav Šmied /František Záruba (eds.): Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Praha 2013

 • Marek Pučalík: Škrétové, současníci a následovníci u pražských křižovníků. In: Lenka Stolárová / Kateřina Holečková (eds.): Karel Škréta (1610 – 1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. Praha 2013

 • Marek Pučalík: Neznámý relikviář ctihodné Mlady. In: Markéta Jarošová/Radka Lomničková (eds.): Ora et labora, Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. Praha 2013

 • Marek Pučalík: Architectural section of St. Francis´s durch in the Old Town of Prague. In: Rostislav Švácha (ed.): Journal of Humanities 2014/2

 • Marek Pučalík: Pražský světící biskup? Jiří Ignác Pospíchal (1635 – 1699). In: Folia Historica Bohemica XXX/1, 2015

 • Petr Arijčuk / Marek Pučalík: Kaplánkova láska k Venuši a příběh Willmannových obrazů v Chrasti, In: Miroslav Šmied / František Záruba (eds.): Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Praha 2015

 • Marek Pučalík: Příspěvek ke Granovým obrazům v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích, In: Magdaléna Nespěšná Hamsíková / Jana Peroutková / Stefan Scholz (eds.): Ecclesia docta Společenství ducha a umění. Praha 2016
Poslední změna: 20. prosinec 2022 12:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám