Marek Pučalík

PhDr. Marek Pučalík, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studium
Životopisná data


 • narozen 11. července 1976 v Brně

 • 1999–2003 studium oboru katolická teologie na Katolické teologické fakultě UK v Praze (diplomová práce Ikonografie řádu Křižovníků s červenou  hvězdou)

 • 2002–2003 člen akademického senátu  Katolické teologické fakulty UK v Praze 

 • 2003–2006 bakalářské studium oboru  dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze  (bakalářská práce Komenda českých  křižovníků a kostel sv. Josefa  v Bratislavě)

 • 2006–2008 magisterské navazující  studium oboru dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK  v Praze (diplomová práce Ikonografický  program kostela sv. Karla Boromejského ve Vídni)

 • 2006–2007 stipendijní pobyt – Institut für Kunstgeschichte Universität Wien

 • 2010 Filozofická fakulta UK v  Praze, titul PhDr.

 • od 2009 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze 

 • od 2012 doktorandské studium na Katolické teologické fakultě UK v Praze (disertační práce Umělecký mecenát křížovnického  velmistra Františka  Matouše Böhma 1722–1750

  


Hlavní oblasti vědeckého zájmu


 • Barokní malířství a sochařství v Čechách a v Rakousku

 • Sběratelství v době baroka

 • Barokní ikonografie a hagiografie


Bibliografie

Články, kapitoly v týmových publikacích


 • Projekt k založení křižovnické komendy v Bratislavě a historické pozadí. In: Ars. Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akademie vied 39, 2006

 • Pohled do historie řádu křižovníků s červenou hvězdou. In: Posel z Budče, 2007

 • Zachovaná díla z křižovnického konventu ve Vratislavi. In: Slezsko, perla v české koruně. Praha 2009

 • Zur Ikonographie der wiener Karlskirche. In: Sborník k poctě prof. L. Slavíčka, 2009

 • Neues Feststellungen zum Prager Schaffen Franz Anton Maulbertschs. In: Umění 58, Praha 2010, s. 158–163 – s Tomášem Valešem
Poslední změna: 30. listopad 2017 12:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám