U3V - Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2008/2009


Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2008/2009

Č.j. 676/08                                                                                          V Praze dne 14. dubna 2008

Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji programy Univerzity třetího věku (dále jen „programy U3V“) „Základy katolického náboženství 1“; „Teologická témata ve filmovém umění“; ,,Konference pro seniory – Život z víry II.“; ,, Konference pro seniory – Církevní dějiny II.“; ,,U3V v regionech“ a ,,Základy východní byzantské liturgie“ a stano­vím tyto podrobnosti o konání:
1. Programy U3V uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Programy U3V jsou koncipovány jako doplnění základních znalostí z perspektivy katolické tradice.


3. Programy U3V jsou určeny pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium. Účastník programu není studentem podle zákona o vyso­kých školách.


4. Programy U3V jsou uskutečňovány prezenční formou podle vyhlášeného harmonogramu. Celkový počet učebních hodin je stanoven harmonogramem pro každý kurz rozdílně.


5. Přihláška se podává na zvláštním formuláři referentce U3V. Termín pro podání přihlášky je do 30. června 2008. Počet míst v jednotlivých kurzech je omezen, účastníci kurzu z minulého roku se do 10. května přijímají přednostně.


6. V případě vyššího zájmu, než je maximální počet účastníků, rozhoduje datum podání přihlášky.


7. Místo konání: sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: Dr. Vojtěch Eliáš a PhDr. ThLic. Marek Matějek.


8. Pro každý kurz jsou v harmonogramu stanovena pravidla pro úspěšné absolvování. Každý absolvent získá osvědčení o absolvování.


9. Programy U3V jsou v akademickém roce 2008/2009 bez poplatku, neboť jsou podpořeny rozvojovým projektem MŠMT Univerzita třetího věku na Univerzitě Karlově v Praze.prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan


Č.j.: 676/08V Praze dne  14. dubna 2008

Věc: Harmonogram programů U3V1. „Základy katolického náboženství 1“Kurz je koncipován jako opakování (resp. přiblížení) základů katolického náboženství - konkrétně v oblasti věrouky (1. část setkání) a církevních dějin (2. část setkání). Kurz je rozložen do tří ročníků. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat všechny tři roky v libovolném pořadí. Účastníci kurzu z minulého roku se do 10. května 2008 přijímají přednostně.a) celkový počet vyučovacích hodin: 32


b) počet míst: 60


c) datum konání: září 2008-květen 2009, sobota od 9:00 do 12:00


1.27.9.2.25.10.3.29.11.4.31.1.5.28.2.6.28.3.7.25.4.8.30.5.


d) pravidla pro absolvování: závěrečná písemná práce

2. „Teologická témata ve filmovém umění“Kurz je koncipován jako přiblížení teologických postojů a závěru vyplývajících z otázek, které na člověka kladou filmy různých žánrů a období. Kurz je součástí většího cyklu. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat tři roky v libovolném pořadí.
a) celkový počet vyučovacích hodin: 32


b) počet míst: 60


c) datum konání: září 2008-květen 2009, sobota od 9:00 do 12:00


1.27.9.2.25.10.3.29.11.4.31.1.5.28.2.6.28.3.7.25.4.8.30.5.


d) pravidla pro absolvování: závěrečná písemná práce.

3. „Konference pro seniory – Život z víry II.“Třídenní intenzivní kurz U3V, který se bude konat formou přednášek a seminářů v exercičním domě na Svaté Hoře. Bude zaměřen na druhou část Kreda: víra v Ježíše Krista
a) celkový počet vyučovacích hodin: 16


b) počet míst: 30


c) datum konání: 3 dny, 8.-10. září 2008


d) poplatek za ubytování a stravu: 900,- Kč/3 dny


e) pravidla pro absolvování: test

4. ,,Konference pro seniory – Církevní dějiny II.“Třídenní intenzivní kurz U3V, který se bude konat formou přednášek a seminářů v exercičním domě na Svaté Hoře. Bude zaměřen na otázky dějin církevního středověku.
a) celkový počet vyučovacích hodin: 16


b) počet míst: 30


c) datum konání: 3 dny, 11.-13. září 2008


d) poplatek za ubytování a stravu: 900,- Kč/3 dny


e) pravidla pro absolvování: test

5. „U3V v regionech“Víkendový intenzivní kurz U3V, který se bude konat formou přednášek a seminářů mimo sídlo fakulty ve vybraných městech. Kurzy budou zaměřené na otázky věrouky, církevních dějin a dějin křesťanských spiritualit.
a) celkový počet vyučovacích hodin: 8


b) počet míst: 30


c) místo konání: vyhlášeno samostatným harmonogramem


d) datum konání: v průběhu roku 2008/2009


e) pravidla pro absolvování: test

6. „Základy východní byzantské liturgie III“Obsahem kurzu je historicko-kritický rozbor Božské liturgie sv. Jana Zlatoústého s přihlédnutím ke zvykům jednotlivých tradic, kde se tato liturgie slavila a slaví. Program je určen zájemcům o řeckokatolickou církev, přesto se nevyžadují žádné speciální znalosti.
a) počet míst: 20


b) čas a místo konání: vždy čtvrtek večer po Svaté liturgii v sakristii kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici. Přesná doba konání bude upřesněna na prvním setkání dne 2. října 2008 po Svaté liturgii v cca 19:00 v sakristii.


c) garant kurzu: Tomáš Mrňávek, D.S.E.O. e-mail: mrnavek@ktf.cuni.cz


d) poplatek: 50,- Kč za kurz

prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám