Výzva k zápisu v náhradním termínu (doktorská studia)

Výzva k zápisu v náhradním termínu (po přerušení)

Č.j. 2022/09

V Praze dne 5. října 2009
Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu
                                                                                                                                                        


       Ve smyslu odstavce čl. 4, odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie, níže uvedení, kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu, dostavili na vědecké oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na středu 21. října 2009 od 9:00 do 11:00 hodin.
ThLic. Ing. Jiří Cikánek, studijní obor Katolická teologie (Th.D.)


ThLic. Filip Hofmann, studijní obor Katolická teologie (Th.D.)


 


       Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost dle

čl. 12, odst.1b Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, jako ukončení studia.


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


Výzva k zápisu v náhradním termínu

Č.j.: 2022/09

V Praze dne 5. října 2009
Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu


       Na základě Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, čl. 4, odst. 6, tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny křesťanského umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění, níže uvedení, kteří se nezapsali v řádném termínu, dostavili na vědecké oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na středu 21. října 2009 od 9:00 do 11:00 hodin.
Mgr. Richard Gregor
              Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost, dle

čl. 12, odst.1b Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, jako ukončení studia.


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.

prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám