Výzva k zápisu v náhradním termínu, nezapsaní po přerušení

Výzva k zápisu v náhradním termínu

Č.j.: 1933/09                                                                                           V Praze dne 29. září 2009
Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu
                                                                                                                                                        


       Ve smyslu odstavce čl. 4, odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie a Teologické nauky, a studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění, níže uvedení, kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu

v náhradním termínu stanoveném na čtvrtek 15. října 2009 od 9:00 do 11:00 hodin a  sobotu 17. října 2009 od 9:00 do 13:00 hodin.


Brinda Štefan, studijní obor Katolická teologie


Humplová Zuzana, studijní obor Teologické nauky


Ing. Lopatová Kateřina, studijní obor Teologické nauky


Forstová Anna, studijní obor Dějiny křesť. umění


Machová Martina, studijní obor Dějiny křesť. umění


Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost dle čl. 12, odst.1b Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, jako ukončení studia.


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan                                                                                                       
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám