Katechetický kurz 2009-11

Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Katechetický kurz“


Z důvodu nízkého počtu přihlášených se Katechetický kurz neotevírá.Č.j.: 975/09

V Praze dne 29. dubna 2009
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji „Katechetický kurz“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Katechetický kurz“ – č. kurzu 108 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“) ve spolupráci s Arcidiecézním katechetickým střediskem Arcibiskupství pražského (dále jen ADKS).


2. Program je koncipován jako dvouletý vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí pro katechety a učitele náboženství se zaměřením na děti školního věku, mládež a dospělé.


3. Program je uskutečňován prezenční formou v sobotu, obvykle jednou za 14 dní od 9:00 do 16:00.


4. Podmínky k přijetí jsou: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou; přijatý křest a biřmování; podaná přihláška s doporučením příslušného duchovního správce.


5. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení fakulty do 31. 7. 2009. Fakulta si vyhrazuje právo program neotevřít v případě počtu přihlášek menších než 25.


6. K přihlášce uchazeč doloží:

a) kopii maturitního vysvědčení (nemusí být ověřená),


b) potvrzení o přijetí křtu a biřmování,


c) doporučení duchovního správce (viz příloha).


7. Přijati budou všichni zájemci, kteří splňují požadované předpoklady ke studiu.


8. Termíny výuky budou vyhlášeny zvláštním harmonogramem na začátku září 2009, výuka se koná v sídle fakulty (Thákurova 3, Praha 6) a garantem programu jsou: Mgr. Dan Pikálek (ADKS) a Dr. Vojtěch Eliáš (fakulta).


9. Program je úspěšně zakončen účastí na minimálně 75% výuky, splněním všech studijních povinností (semináře, úkoly, testy, zkoušky) v řádných termínech a odevzdáním závěrečné práce a závěrečnou komisionální zkouškou.


10. Po úspěšném zakončení bude vydáno osvědčení, které je součástí odborné kvalifikace učitele náboženství ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (§14, písm. c).


11. Poplatek za jeden rok je stanoven na 6 000,- Kč za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před zahájením kurzu v hotovosti na ekonomickém oddělení fakulty nebo zaplacení doloženo studijnímu oddělení nejpozději v den konání 1. setkání příslušného roku. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkanVyhlášení/přihláška

*.pdf ke staženíPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám