Závazné termíny a pokyny k SZZ (Dějiny křesť.umění)

Závazné termíny pro státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2009 - 2010, studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Student, který se chce přihlásit k SZZ v lednovém termínu 2010:a/ k obhajobě bakalářské/diplomové práce:    


musí nejpozději do 15. prosince 2009 splnit předepsané studijní povinnosti k obhajobě, čl. 7, odst. 7  Studijního a zkušebního řádu UK v Praze odevzdat na studijní oddělení přihlášku

a vypracovanou práci (viz pokyny níže);


b/ k ústní zkoušce nebo její části:


musí nejpozději do 6. ledna 2010 splnit předepsané studijní povinnosti k dané části ústní zkoušky, čl. 7, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze a na studijní oddělení odevzdat výkaz o studiu (index) a přihlášku k ústní části SZZ.
Termíny:  obhajoby bakalářských prací a diplomových prací a ústní část SZZ se budou konat v termínu od 25. do 28. ledna 2010
Student, který se chce přihlásit ke SZZ v červnovém termínu 2010:
a/ k obhajobě bakalářské/diplomové práce:


musí nejpozději do 28. dubna 2010 splnit předepsané studijní povinnosti k obhajobě, čl. 7,

odst. 7  Studijního a zkušebního řádu UK v Praze odevzdat na studijní oddělení přihlášku

a vypracovanou práci (viz pokyny níže);

b/ k ústní zkoušce nebo její části:


 musí nejpozději do 11. května 2010 splnit  předepsané studijní povinnosti, čl. 7, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze a na studijním oddělení odevzdat výkaz o studiu (index) a přihlášku k ústní části SZZ.

Termíny:
1. června 2010 – obhajoby bakalářských prací


2. června 2010 – ústní část SZZ – bakalářský studijní obor


3. června 2010 – obhajoby diplomových prací


4. června 2010 – ústní část SZZ – navazující magisterský studijní obor3. Student, který se chce přihlásit ke SZZ v zářijovém termínu 2010:
a/ k obhajobě bakalářské/diplomové práce:


musí nejpozději do 2. července 2010 splnit předepsané studijní povinnosti k obhajobě, čl. 7,

odst. 7  Studijního a zkušebního řádu UK v Praze odevzdat na studijní oddělení přihlášku

a vypracovanou práci (viz pokyny níže);

b/ k ústní zkoušce nebo její části:


musí nejpozději do 4. srpna 2010 splnit  předepsané studijní povinnosti, čl. 7, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze a na studijním oddělení odevzdat výkaz o studiu (index)

a přihlášku k ústní části SZZ.

Termíny: Od 7. do 9. září 2010 se budou konat obhajoby bakalářských prací a diplomových prací a ústní část SZZ

K ústní části SZZ je možné se přihlásit bez přihlášky k obhajobě závěrečné práce a naopak.


           
Při odevzdání práce student předkládá:
2 podepsané výtisky práce v pevné vazbě, která v rámci vazby také obsahuje:


české resumé


krátké anglické resumé-abstrakt práce s přesným anglickým překladem názvu práce


5 klíčových pojmů v češtině a angličtině


údaj o počtu znaků


práce v elektronické podobě (disketa nebo CD, samostatně přiložené-nevlepené do práce, podepsané, i s názvem práce), která obsahuje:


soubor s prací


samostatný soubor s resumé


2 česká resumé vytištěná na samostatných listech (s příslušnými údaji - název práce, jméno autora)


přihlášku k obhajobě


index               

doc. PhDr. Mireia  Ryšková, Th.D.


proděkan pro studium
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám