CŽV - Kněžská formace

Celoživotní vzdělávání – program „Kněžská formace“


Č.j.: 1554/09                                                                                       V Praze dne 12. srpna 2009

Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Kněžská formace“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:1. Program celoživotního vzdělávání „Kněžská formace“ – č. kurzu 107 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).2. Program je koncipován jako tříletý vzdělávací cyklus (s možností nastoupit začátkem každého kalendářního roku) v rámci celoživotního vzdělávání kněží pro získání dalších odborností s prvky supervize dosavadní pastorační praxe.3. Program je uskutečňován prezenční formou a předpokládá tři setkání v roce, každé setkání trvá tři dny (obvykle od pondělí 8:30 do středy 17:30 hodin). Jednotlivá témata jsou uvedena v příloze; harmonogram i obsah témat může být změněn – zvláště na přání účastníků.
4. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 11. prosince 2009.

K přihlášce je nutné doložit souhlas ordináře nebo příslušného biskupského vikáře pro pastoraci. Tento souhlas lze také doložit kopií ustanovení k pastorační činnosti.Fakulta si vyhrazuje právo program neotevřít v případě méně než 20 přihlášených uchazečů.Termíny výuky v roce 2010:


1.18. - 20. ledna 2010


2.31. května - 2. června 2010


3.13. - 15. září 2010


5. Místo konání: fakulta (Thákurova 3, Praha 6); garant programu: ThLic. Prokop Brož, Th.D.6. Program je zakončen kolokviem a společným hodnocením.7. Poplatek za kurz je stanoven na 2 800,- Kč na rok za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před účastní na kurzu a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám