Závazné termíny a pokyny pro SZZ (teologické obory)

Závazné termíny pro státní závěrečnou zkoušku v akademickém roce 2009 - 2010, studijní program Teologie
Č.j.: 2162/09                                                                                     V Praze dne 5. listopadu 2009Student, který se chce přihlásit k SZZ v zimním termínu 2010 ( 25. ledna - 5. února 2010):


a/ k obhajobě bakalářské/diplomové práce:    


musí nejpozději do 15. prosince 2009 splnit předepsané studijní povinnosti k obhajobě, čl. 7, odst. 7  Studijního a zkušebního řádu UK v Praze odevzdat na studijní oddělení přihlášku

a vypracovanou práci (viz pokyny níže);


b/ k ústní zkoušce nebo její části:


musí nejpozději do 6. ledna 2010 splnit předepsané studijní povinnosti k dané části ústní zkoušky, čl. 7, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze a na studijní oddělení odevzdat výkaz o studiu (index) a přihlášku k ústní části SZZ.Student, který se chce přihlásit ke SZZ v červnovém termínu 2010 ( 1. - 11. června 2010):a/ k obhajobě bakalářské/diplomové práce:    


musí nejpozději do 28. dubna 2010 splnit předepsané studijní povinnosti k obhajobě, čl. 7, odst. 7  Studijního a zkušebního řádu UK v Praze odevzdat na studijní oddělení přihlášku

a vypracovanou práci (viz pokyny níže);


b/ k ústní zkoušce nebo její části:


musí nejpozději do 11. května 2010 splnit předepsané studijní povinnosti k dané části ústní zkoušky, čl. 7, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze a na studijní oddělení odevzdat výkaz o studiu (index) a přihlášku k ústní části SZZ.Student, který se bude přihlašovat k opravnému termínu SZZ v září (6. - 10. září 2010):
a/ k obhajobě bakalářské/diplomové práce:


musí nejpozději do 2. července 2010 odevzdat na studijní oddělení přihlášku a vypracovanou práci (viz pokyny níže);

b/ k ústní zkoušce nebo její části:


musí nejpozději do 5. srpna 2010 na studijním oddělení odevzdat výkaz o studiu (index)

a přihlášku k ústní části SZZ.


Student bakalářského studijního oboru Teologické nauky, který se bude přihlašovat k řádnému termínu obhajob v září (6. - 10. září 2010):

musí nejpozději do 2. července 2010 splnit předepsané studijní povinnosti k obhajobě, čl. 7, odst. 7  Studijního a zkušebního řádu UK v Praze odevzdat na studijní oddělení přihlášku

a vypracovanou práci (viz pokyny níže).


K ústní části SZZ je možné se přihlásit bez přihlášky k obhajobě závěrečné práce a naopak.
Při odevzdání práce student předkládá:


2 podepsané výtisky práce v pevné vazbě, která v rámci vazby také obsahuje:


české resumé


krátké anglické resumé-abstrakt práce s přesným anglickým překladem názvu práce


5 klíčových pojmů v češtině a angličtině


údaj o počtu znaků


práce v elektronické podobě (disketa nebo CD, samostatně přiložené-nevlepené do práce, podepsané, i s názvem práce), která obsahuje:


soubor s prací


samostatný soubor s resumé


2 česká resumé vytištěná na samostatných listech (s příslušnými údaji - název práce, jméno autora)


přihlášku k obhajobě


index


           


                         


                       


doc. PhDr. Mireia  Ryšková, Th.D.


   proděkan pro studium 

Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám