Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2009/2010


Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2009/2010

Č.j. 91/2009

V Praze dne 30. ledna 2009Základy katolického náboženství 2, Teologie pro laiky


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji programy Univerzity třetího věku (dále jen „programy U3V“) „Základy katolického náboženství 2“; ,,Teologie pro laiky“;


„Gregoriánský chorál“; „Spiritualita a dějiny zasvěceného života“; ,,Život z víry“ a ,,Základy východní byzantské liturgie IV“ a stano­vím tyto podrobnosti o konání:
1. Programy U3V uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Programy U3V jsou koncipovány jako doplnění základních znalostí z perspektivy katolické tradice.


3. Programy U3V jsou určeny pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium. Účastník programu není studentem podle zákona o vyso­kých školách.


4. Programy U3V jsou uskutečňovány prezenční formou podle vyhlášeného harmonogramu. Celkový počet učebních hodin je stanoven harmonogramem pro každý kurz rozdílně.


5. Přihláška se podává na zvláštním formuláři referentce U3V. Termín pro podání přihlášky je 30. června 2009. Počet míst v jednotlivých kurzech je omezen.


6. Místo konání je sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), pokud není stanoveno jinak (zvláště z důvodů společných exkurzí);  garantem programů U3V na fakultě je Dr. Vojtěch Eliáš.


7. Pouze kurz „Základy východní byzantské liturgie IV“ se koná ve čtvrtek večer v sakristii kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici, Praha 2.


8. Pro každý program U3V jsou v harmonogramu stanovena pravidla pro úspěšné absolvování.


9. Za programy U3V jsou v akademickém roce 2009/2010 stanoveny tyto poplatky:  zápisné 500,- Kč, je-li v kurzu zahrnuto ubytování, pak za ubytování je poplatek 4 000,- Kč – v Případě Svaté Hory pouze 3 400,- Kč (celkem tedy 4 500,- Kč resp. 3 900,- Kč) a pro „Základy východní byzantské liturgie IV“ je stanoven poplatek 50,- Kč za jeden semestr.
Přihláška

*.doc ke stažení
Základy východní byzantské liturgie IV


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji programy Univerzity třetího věku (dále jen „programy U3V“) ,,Základy východní byzantské liturgie IV“ a stano­vím tyto podrobnosti o konání:
1. Program U3V uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).


2. Obsahem kurzu je historicko-kritický rozbor Božské liturgie sv. Jana Zlatoústého s přihlédnutím ke zvykům jednotlivých tradic.


3. Program U3V je určen zájemcům o řeckokatolickou církev a její liturgii. Předchozí speciální znalosti se nevyžadují. Účastník programu není studentem podle zákona o vyso­kých školách.


4. Kurz je dvousemestrální tj. letní a zimní semestr 2009.


5. Přihláška se podává na zvláštním formuláři referentce U3V. Termín pro podání přihlášky je do 19. února 2009. Počet míst v kurzu je omezen (max. 20).


6. V případě vyššího zájmu, než je maximální počet účastníků, rozhoduje datum přijetí přihlášky.


7. Místo konání: vždy čtvrtek večer v sakristii kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici, Praha 2. První setkání se koná 19. února v 19:00 hod.; garant kurzu: Mgr. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O.


8. Každý účastník s pravidelnou docházkou získá osvědčení o absolvování.


9. Pro tento program U3V je stanoven poplatek 50,- Kč za jeden semestr.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


Harmonogram programů U3V 2009/2010

Základy katolického náboženství 1

Kurz je koncipován jako opakování (resp. přiblížení) základů katolického náboženství - konkrétně v oblasti věrouky (1. část setkání) a církevních dějin (2. část setkání). Kurz je rozložen do tří ročníků. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat všechny tři roky v libovolném pořadí. Zápisné možné platit osobně, nebo na účet č. 32034061/0100 var. symbol 4801, spec. symbol prvních 6 číslic rodného čísla.a) celkový počet vyučovacích hodin: 32


b) poplatek: zápisné 500,- Kč


c) datum konání: říjen 2009-březen 2010, sobota od 9:00 do 12:00
1.31.10.2.14.11.3.28.11.4.16.1.5.30.1.6.13.2.7.6.3.8.20.3.Základy východní byzantské liturgie IV.

Obsahem kurzu je historicko-kritický rozbor Božské liturgie sv. Jana Zlato­ústého s přihlédnutím ke zvykům jednotlivých tradic, kde se tato liturgie slavila a slaví. Program je určen zájemcům o řeckokatolickou církev, přesto se nevyžadují žádné speciální znalosti.
a) počet míst: 20


b) čas a místo konání: vždy čtvrtek večer po Svaté liturgii v sakristii kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici.


c) garant kurzu: Tomáš Mrňávek, D.S.E.O. e-mail: mrnavek@ktf.cuni.cz


d) poplatek: 50,- Kč za kurzDalší kurzy

Teologie pro laiky
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám