Výzva k zápisu v náhradním termínu_Katolická teologie

Výzva k zápisu v náhradním termínu
Č.j.: 1947/09                                                                                           V Praze dne 29. září 2009
Věc: Výzva k zápisu v náhradním termínu              Na základě Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, čl. 4, odst. 6, tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie, níže uvedení, kteří se nezapsali v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na středu 14. října od 14:00 do 16:30 hodin a čtvrtek 15. října 2009 od 9:00 do 11:30 hodin.

Mgr. Rafael Doležal


Tomáš Fénix


Štěpán Filipec


Jiří Ječmínek


Ondřej Köhler


Ondřej Trepeš

              Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost, dle

čl. 12, odst.1b Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, jako ukončení studia.


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám